Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

PROSESİN VERİMİNİ ARTTIRACAK PETROKİMYA ÇÖZÜMLERİ

SICK

Petrol ve türevlerinden türetilen kimyasalların tüm proseslerinin yer aldığı petrokimya tesisleri oldukça karmaşık proseslerden meydana geliyor. Her proseste farklı bir kimyasal reaksiyon oluşuyor ve bir aşamada oluşan ürünler diğer aşamadaki girdileri oluşturabiliyor. Bu nedenle her kimyasal proseste verimli reaksiyon elde etmek tüm sistemin verimli hale getirilmesini sağlıyor.

SICK sürekli ölçüm yapan gaz analizörleri ile kimya prosesinde hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini ve bu sonuçlara göre reaksiyonlara etkide bulunulmasını sağlıyor. Bu anlamda hem in-situ hem de sıcak ve soğuk ekstraktif teknolojileri üreten firma olma özelliği ile analizör üreticisi firma sıfatını alıyor.

ETİLEN PROSESİ UYGULAMALARI

Başlangıç maddesi iki karbon’lu alkan olan etandan etilen eldesine kadar gerçekleşen proseslerde sürekli gaz analizi sayesinde daha verimli bir üretim gerçekleştirilebiliyor. Nafta, LPG buhar ile parçalanarak bileşiklerine ayrılır ve bu esnada parçalama fırınında CO2 (karbondioksit) giderimi gerçekleştiriliyor, ortamdaki CO2’nin gideriminin izlenmesi için SICK GMS820 soğuk ekstraktif gaz analizörü kullanılıyor. C2 fraksiyonunun sıyrılması prosesinde etilen ve etan muhtevasını da sırasıyla GMS820 soğuk ekstraktif analizör ve MCS300P sıcak ekstraktif analizör ile ölçerek prosesi kontrol etmek mümkündür. Nihai ürün olan etilen polimer; alçak ve yüksek yoğunluklu polietilen eldesinde, propilen ve kauçuk eldesi gibi pek çok alanda kullanılıyor.

KLOR ALKALİ- VCM PROSESİ UYGULAMALARI

Tuzun elektrolizi ile klor ve sudkostik elde edilen klor alkali prosesi sonrası üretilen ürünler, VCM prosesinde vinil klorür eldesinde kullanılıyor.Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan PVC bu reaksiyon dizisi neticesinde üretiliyor. Elektroliz hücresinde istenmeyen hidrojenin difüzyonu, membranı olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle sürekli ölçülüp belirli seviyede tutulması isteniyor. Özellikle ıslak klor prosesinde TCD (thermal conductivity), korozyon riski ve yeterli hassasiyeti sağlayamama nedenlerinden dolayı uygulama için tercih edilmiyor. SICK, bu proseste hem hidrojeni hem de HCl’yi NDIR prensibi ile ölçüm yapan ve numuneyi soğutmadan direkt olarak ölçen sıcak ekstraktif MCS300P analizörü ile ölçüyor. Ayrıca, numune neminin alınmaması avantajı sayesinde EDC’deki H2O’yu da aynı analizörle ölçmeyi mümkün kılıyor. Bu sayede; reaktör kolonda korozyon riski önlenebiliyor tıkanıklık problemi yaşanmıyor ve reaksiyon çevriminin hızı ile verimliliği arttırılabiliyor.

INERTİZASYON UYGULAMALARI

Şayet proseste hava ile birleşme durumunda patlama riski söz konusu ise azot ile inertizasyon uygulanıyor. Buradaki temel uygulama, patlama riski oluşturacak oksijen ile azotu yer değiştirerek bu riski ortadan kaldırmak oluyor. Böyle bir durumda oksijen konsantrasyonunun izlenmesi gerekiyor. Bu duruma temel uygulama olarak nihai ürün tankları örnek gösterilebilir.

İDEAL VE KOMPAKT ÇÖZÜM: TRANSIC100 Lazer Oksijen Analizörü

TDL teknolojiyi kullanan analizör sayesinde oksijen konsantrasyonu 0 ile 100%’e kadar ölçülebiliyor ve analizör hem in-situ hem de ekstraktif olarak kullanılabiliyor.

BACADA EMİSYON ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMA

Baca gazında toz, gaz emisyonlarının ölçümü ve debi ölçümü içinse SICK geniş ürün yelpazesinden proses şartlarını değerlendirerek en uyumlu sistemi seçiyor. Ayrıca bu amaçla seçilen sistemler, Türkiye’de uygulanan Avrupa standartları EN14181 ve EN15267-3’e göre onaylı sertifikalara da sahiptir. Sıcak/soğuk ekstraktif gaz analizörleri, in-situ (yerinde ölçüm yapan) gaz analizörleri, optik toz ölçüm sistemleri ve ultrasonik debimetreler emisyon ölçüm sistemlerini oluşturuyor.

Ölçülecek gazın özelliği, sıcaklık ve basınç, bakım gereksinimi dikkate alınarak bu teknolojiler arasından doğru seçim yapılıyor ve SICK’in mühendislik tecrübesi ile en uygun ölçüm sistemi buluşuyor. Sera gazı olan CO2’nin ise yönetmeliklerde istenen düşük belirsizliklerde ölçümü ve raporlanması için in-situ gaz analizörü GM35 ve ultrasonik debimetre Flowsic100’den oluşan Sera Gazı Ölçüm Sistemi kullanılmıyor. CO2 konsantrasyonu bacada direkt temaslı olarak ölçülerek numune alma hattı, numunenin taşınması gibi noktalardan gelebilecek belirsizlik ortadan kaldırılıyor. Sera gazının kütlesel olarak raporlanması amacıyla ise hassasiyeti arttırmak için iki adet ultrasonik debimetre kullanılarak sistem oluşturuluyor. Bu çözüm sayesinde karmaşık hesaplama yönteminden çok daha kolay ve pratik olan direkt ölçüm ile sera gazı raporlanabiliyor.