Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

PNÖMATİK ROBOT TEKNOLOJİSİ YAPAY ZEKÂYLA BULUŞUYOR

FESTO

FABRİKA İŞÇİSİNİN BEDENSEL İŞİ İLE ROBOTUN OTOMATİK EYLEMLERİ ARASINDAKİ KATI AYRIM GİDEREK ORTADAN KALKIYOR. İŞ TANIMLARI BİRBİRİNE GEÇEREK BİRLEŞİYOR VE ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI BİR ÇALIŞMA ALANI HALİNE GELİYOR.

Kavrama, tutma veya çevirme; dokunma, yazı yazma veya sıkıştırma; ellerimizi, günlük hayatta, doğal olarak çok çeşitli işler için kullanıyoruz. Bu bağlamda insan eli, eşsiz güç, yetenek ve ince motor becerileriyle doğanın gerçek bir mucizesi. Bizim için robotları ortak çalışma alanlarında insan elinden esinlenen yapay zekâ yoluyla öğrenerek çeşitli görevleri çözen bir tutucuyla donatmaktan daha doğal ne olabilirdi?

Festo, pnömatik robot eli BionicSoftHand’i sektöre tanıttı. BionicSoftArm pnömatik hafif robotla birlikte, geleceğin konsepti olan insan robot iş birliği için son derece uygun. BionicSoftHand pnömatik olarak çalışıyor, böylece insanlarla güvenli şekilde ve doğrudan etkileşim halinde olabiliyor. BionicSoftHand’in insan elinden farklı olarak kemikleri yok. Parmakları, hava bölmelerine sahip esnek körüklü yapılardan oluşuyor. Körükler, parmaklar içerisinde esnek ve yüksek mukavemetli ipliklerle örülmüş özel bir 3D dokuma kumaş astar ile sarılmış.

Dokuma kumaşın yardımıyla, yapının tam olarak nereye kadar genişleyip güç ürettiğini ve genişlemesinin engellendiği yeri belirlemek mümkün. Bu sayede hem hafif, esnek, uyarlanabilir ve hassas; hem de güçlü kuvvetler uygulama yeteneğine sahip.

BionicSoftHand, insanlarla güvenli ve doğrudan etkileşim için p nömatik olarak çalıştırılır.

 

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ

Makinelerin öğrenme yöntemleri insanlarınkiyle karşılaştırılabilir. Pozitif veya negatif bir şekilde sınıflandırma yaparak, eylemlerinin ardından bir geri bildirime ihtiyaç duyarlar. Bu durum, öğrenmeleri için oldukça önemlidir. BionicSoftHand, güçlendirilmiş öğrenme yöntemini kullanıyor. Belirli bir eylemi taklit etmek yerine, ele sadece bir hedef veriliyor. El, bu hedefi gerçekleştirmek için deneme yanılma yöntemini kullanıyor. Alınan geri bildirim temelinde, görev başarılı şekilde yerine getirilinceye kadar eylemlerini kademeli olarak optimize ediyor.

12 yüzeyli bir küpün, daha önceden tanımlanmış bir yüzeyinin yukarıya doğru yönelmesi için küp dönüş hareketi yapması gerekiyor. Gereken hareket stratejisi, bilgisayar görüntüsü üzerinden derinlik algılayan bir kameradan alınan veri ve yapay zekâ algoritmaları sayesinde yaratılan bir dijital çift yardımıyla bir sanal ortamda öğretiliyor.

HASSAS KONTROL İÇİN ORANSAL PİEZO VALFLER

Geliştiriciler, BionicSoftHand’in hortum sistemini mümkün olduğu kadar düşük tutmak için, özel olarak doğrudan el üzerine monte edilen, dijital olarak kontrol edilen küçük bir valf adası tasarladı. Yani, tutucu parmakları kontrol etmek için kullanılan hortumların tüm robot kol boyunca çekilmesi gerekmiyor. Böylece, BionicSoftHand besleme havası ve egzoz havası için sadece bir hortumla hızlı ve kolay bir şekilde bağlanıp çalıştırılabiliyor. Kullanılan piezo valflerle, parmakların hareketleri hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor.

Pnömatik hafif robot BionicSoftArm, başlangıçtan itibaren esnektir ve doğrudan insan robot iş birliği için uygundur .

Bir alma ve yerleştirme görevi verilmiş klasik SCARA uygulaması olarak BionicSoftArm: En dar yerlerde bile engellerin etrafında çalışabilir.

 

BİONİCSOFTARM: BİR ROBOT KOL, OLASI PEK ÇOK VERSİYON

Fabrika işçisinin bedensel işi ile robotun otomatik eylemleri arasındaki katı ayrım giderek ortadan kalkıyor. İş tanımları birbirine geçiyor ve birleşerek ortak çalışmaya dayalı bir çalışma alanı haline geliyor. Bu şekilde, insan ve makine gelecekte güvenlik nedenleriyle birbirinden korunmak zorunda kalmaksızın aynı iş parçası veya komponent üzerinde eş zamanlı olarak birlikte çalışabilmesi mümkün oluyor.

BionicSoftArm, uygulama alanları önemli derecede genişlemiş olan Festo BionicMotionRobot’un geliştirilmiş kompakt halidir. Modüler tasarımı sayesinde yedi adet pnömatik körük parçası ve döner silindirle birleştirilebiliyor. Bu, uzanım ve mobilite bakımından maksimum esnekliği garanti ediyor ve böylece gerektiğinde en dar yerlerde bile engellerin etrafında çalışmasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda, tamamen esnek ve insanlarla güvenli şekilde çalışabiliyor. Direkt insan-robot iş birliği, hem BionicSoftArm ile hem de alma ve yerleştirme görevleri gibi klasik SCARA uygulamalarında kullanımı da mümkündür.

BionicFinWave’in kanatları silikon döküm olup başka destek elemanları istemez .

Sualtı robotu, akrilik camdan yapılmış bir boru sistemi aracılı ğıyla bağımsız olarak manevra yapar.

 

ESNEK UYGULAMA OLANAKLARI

Modüler robot kol, tasarıma ve monte edilen tutucuya bağlı olarak çok çeşitli uygulamalar için kulanılabiliyor. BionicSoftArm, esnek kinematiği sayesinde insanlarla doğrudan ve emniyetli şekilde etkileşime girebiliyor. Ayrıca, kinematik sistemleri sayesinde üretim ortamlarındaki çeşitli konumlarda farklı görevlere daha kolay uyarlanıyor. Kafesler ve ışık bariyerleri gibi maliyetli güvenlik cihazlarının ortadan kaldırılması tamamen uyarlanabiliyor ve ekonomik üretime uygun şekilde değiştirme sürelerini kısaltıyor ve esnek kullanımı olanaklı kılıyor.

BİONİCFİNWAVE: ÖZEL KANAT KUMANDALI SUALTI ROBOTU

Doğa bize belirli yüzme hareketleri için ideal kumanda sistemlerinin neye benzemeleri gerektiğini etkileyici şekilde öğretiyor. Deniz planaryası ve mürekkepbalığı, ileriye doğru hareket etmek için, kanatlarıyla tüm kendi uzunlukları boyunca ilerleyen sürekli bir dalga yaratıyorlar. BionicFinWave için, biyonik ekibi bu dalgalı kanat hareketinden ilham aldı. Bu dalga devinimi, suyu geriye doğru iterek ileri doğru bir itme kuvveti yaratıyor. Bu prensip, BionicFinWave’in bir akrilik hortum sistemi aracılığıyla ileri-geri manevra yapmasını sağlıyor.

İki yan kanat tamamen silikon döküm olup, başka bir destek elemanı istemiyor. İki kanat, sırasıyla iki servo motorla çalışan dokuz küçük manivela kolunun soluna ve sağına bağlanmıştır. İki adet bitişik dirsekli mil, iki kanadın bireysel olarak hareket ettirilebilmesi ve farklı mil hareketleri üretebilmesi için kuvveti levyelere iletiyor. Özellikle yavaş ve hassas hareket için uygundur olup örneğin bir tornavidadan daha az su girdabı oluşturuyor. Dirsekli millerin esnek olmasını sağlamak için her bir levye bölümü arasında bir kardan kavraması bulunuyor. Bu amaç için, bağlantılar dahil dirsekli miller ve bağlantı çubuğu, 3D yazdırma işlemi kullanılarak tek parça plastikten yapılıyor.

ÇOK ÇEŞİTLİ KOMPONENTLERİN AKILLI ETKİLEŞİMİ

BionicFinWave’in gövdesinde kalan elemanlar da 3D baskıyla yazdırılıyor ve bu, öncelikle karmaşık geometrileri mümkün kılıyor. Sahip oldukları boşluklarla yüzen üniteler gibi davranıyorlar. Aynı zamanda, tüm kontrol ve düzenleme teknolojisi su geçirmez olup güvenli şekilde monte edilmiş ve çok dar bir alanda senkronize edilmiş.

PROSES ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ MOTİVASYONLAR VE YAKLAŞIMLAR

Biyonik teknoloji taşıyıcı ile, biyonik öğrenme ağı (Bionic Learning Network), bir kez daha kendi kendini yöneten robotlarla ve sıvı ortamdaki yeni dişli sistemi teknolojileriyle geleceğin işi için bir motivasyon sağlıyor. Muayeneler, ölçüm serileri veya veri toplamalar gibi görevler için BionicFinWave gibi konseptlerin (örneğin, su ve atıksu teknolojisi veya proses endüstrisinin diğer alanları için) daha fazla geliştirilmesi düşünülebilir.