Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

KİMYA SEKTÖRÜ İÇİN ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLERİ

BALUFF

Kimya endüstrisi, Endüstri 4.0 kapsamında üretim, izlenebilirlik ve kontrol sistemleri konularında gün geçtikçe gelişim gösteren bir sektördür. Balluff, prosese özel ve kompakt çözümleriyle bu gelişimin bir parçası olarak sektöre çözümler sunmaya devam ediyor. Plastik enjeksiyon, kalıp üretim ve pişirme hatlarında uygulama esnekliği yüksek olan çözümlerden ToolID ve MoldID uygulama opsiyonlarını sunulabiliyor.

Kimya Sektöründe ToolID

Balluff, RFID çözümleri ve esnek tag, okuyucu ve işlemci

avantajları sayesinde tüm proseslere montajda esneklik sağlıyorr.

Diğer uygulama avantajları ise;

 • Basit ve maliyet-etkili bir şekilde bir ekipman yönetimi
 • Eski ve yeni tüm sistemlere kolay entegre edilebilir olması
 • Optimize edilmiş ve daha kısa kalıp değiştirme süresi
 • Plansız duruşa izin vermemesi
 • ERP sistemi ile tek başına ve çevrimiçi veri değişiminin mümkün olması
 • Manuel veri girişi olmaması, hızlı ve hatasız data tanımlama imkanı

SİSTEM BİLEŞENLERİ VE PARAMETRELERİ:

 • Kalıp parametreleri (üretim tarihi, kalıp ismi, açma-kapama sayısı)

 • Çevrim süresi

 • Üretim sürecinde doğru kalıbın belirlenmesi

 • Servis hizmet süresi (bir sonraki bakım) belirlenmesi

 • Kalıp ve üretim ortam sıcaklığı

 • Kalıp kapama kuvveti

 • Kalıp kalite kriterlerinin belirlenmesi

 • Güç tüketimi

Mobil Okuyucu Üniteler Mobile Telefon

 • Tüm kodları okuma esnekliği – Belirli kodları okuma yeteneği

 • Çeşitli haberleşme olanakları – Sınırlı haberleşme opsiyonu

GSM, WLAN, Bluetooth, Ethernet – Düşük fiyat avantajı

Eltipi Okuyucu ”SmartPhone

KİMYA SEKTÖRÜNDE MOLDID

Mold-ID; kalıp işleme, plastik enjeksiyon makinelerinde,makine fiziksel yapısına kolayca monte edilebilen esnek çözümler sunuyor. Bu nedenle zorlu koşullar altında uzun ömürlü oluyor ve ekipmanların sürekli olarak izlenmesine olanak sağlıyor.

MoldID Avantajları:

 • Makine ve kalıpların daha efektif kullanımı

 • Uygulamada şeffaflık, dijital dökümantasyon

 • WLAN üzerinden veri erişimi ve haberleşme

MoldID Sistem Bileşenleri:

Uygulama koşullarına göre; LF (Low frequency),

HF (High Frequency) ve UHF (Ultra High Frequency)

Olarak sınıflandırılmaktdır. Yaygın uygulama alanı olan HF sınıfındaki ürünleri inceleyecek olursak;

Teknik Özellikler:

 • 125 kHz

 • 100mm ye kadar okuma aralığı

 • 192 byte hafıza

 • Avantajları

 • En iyi metal toleransı

 • Read-only vr read/write taglar için uygundur

 • Ortak bir bus arayüzü için uygundur

 • I/O-Link (with BIS V)

Uygulamalar:

  • Üretim kontrol RFID Tag-Okuyucu Kafa ve Prosesor
  • Montaj hatları

  • Tool tanımlama

 

 

 

KİMYA SEKTÖRÜ UYGULAMALARINDA LİNEER CETVELLERİ

Kimya sektöründe özellikle plastik enjeksiyon makinalarında zorlu koşullar altında doğrusallık önemli parametredir. Balluff, micropulse özellikli lineer cetvelleri ile hassas ve mutlak geri bildirim kararlı şekilde sağlanıyor.