Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

İLK BAKANLIK ONAYLI AR-GE MERKEZİ:“FLOKSER KİMYA”

FLOKSER KİMYA

Kimya endüstrisi dijital dönüşümün iki ayağı olduğunu gösteriyor. Bir yanda firmaların dijital üretim için kendi bünyelerinde yaşayacağı değişim, diğer yanda bu değişim sayesinde ortaya çıkan inovatif ve sofistike ürünler. Siz bu anlamda neler yapıyorsunuz?

Gelecek çalışmalarımızı dijital ve sanayi dönüşümünde yapılan çalışmaları takip ederek belirliyoruz. Sanayi 4.0 bizim gündemimizde olan bir konu. Süreçlerimizin büyük bir kısmını sistemler üzerinden takip edip kontrolünü sağlıyoruz. Bu da bize yeni ürünler ve inovasyon konusuna daha fazla zaman ayırmamız için fayda sağlıyor. Sistemlerimiz düzene sahip çıkmakla birlikte, bizlere analiz için daha fazla veri sağlayarak doğru kararlar almamamıza destek oluyor. Tabi bu dönüşümü yönetecek insan kaynağının sağlanması en önemli önceliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için de mevcut ve gelecek düzene uygun çalışma biçimleri geliştirmek için eğitimler düzenliyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Bakanlık onaylı AR-GE merkezinizde ne gibi inovasyonlar yapıyorsunuz/yapmayı planlıyorsunuz?

Flokser olarak disiplinler arası çalışma kabiliyetimizle manevra alanımızı her geçen gün artırıyoruz. Sektörümüzün ilk Bakanlık onaylı AR-GE Merkezi’ne sahip Flokser Kimya olarak tasarım ve inovasyondaki üstünlüğümüzü üretim kapasitemize de yansıtıyoruz. Faaliyetlerini sentez ve uygulama laboratuvarlarında yürüten AR-GE departmanımız, yüksek lisans ve doktoralı kimyager ve kimya mühendislerinden oluşuyor. Her biri kendi alanında uzman ekibimizle kimya sektörüne özel kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz.

Sektöre sunduğunuz ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Flokser Kimya olarak, müşteri memnuniyetini ve standart kaliteyi ön planda tutan insan, çevre ve doğaya duyarlı hayatı kolaylaştıracak ürünler sunma misyonuyla ilerliyoruz. İnşaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri ile alternatif çözümler sağlıyoruz. Poliüretan kullanımının, yaşam kalitesi ve ürün kullanıcılarının konforu üzerinde somut bir olumlu etkisi vardır. Rahat, modern bir yaşamın temellerinden biri olan poliüretanlar, dayanıklı ve güvenlidir. 2023 yılında sektörde söz sahibi poliüretan sistem üreticisi olma vizyonuyla bugün bünyemizde bulunan ileri poliüretan teknolojileri ile yalıtım amaçlı rijit (buzdolabı, soğuk oda paneli, sandwich panel, sprey, boru izolasyonu, dekorasyon), filtre, integral (ofis mobilya kolçakları, çeşitli oto parçaları, kablolar), ayakkabı (terlik, taban, fusspett, iş güvenliği), kalıplanmış sünger, yapıştırıcılar, binderler, teknik deri poliüretanları, su yalıtımı alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Referans projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Dünyada ve Türkiye’de sizi seçilir kılan özellikler nelerdir?

Projelerimizin tamamını paydaşlarımızla gizlilik çerçevesinde yürütüyoruz. Savunma, sanayi, inşaat ve dayanıklı tüketim sektörü hali hazırda önemli projeler üzerinde çalıştığımız alanlar. Bilgi birikimimiz, deneyimli ekibimiz, networkümüz, hızlı hizmet sağlamamız, etkin dağıtım kanallarımız, yıllardır sektörde iyi bilinen itibarlı bir firma olmanın getirdiği proje finansman gücümüz bir adım öne çıkmamıza ve tercih edilmemize neden oluyor. Biz de bu özelliklerimizi korumaya ve paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaya çalışıyoruz.

Flokser Kimya’nın sürdürülebilirlik manifestosu ve yalın yönetim modeli hakkında bilgi alabilir miyiz?

Flokser Kimya olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda varlığımızın devamlı olması için çeşitliliğimizi ve üretkenliğimizi koruyoruz. Toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmak için, farklı sektörlere sunduğumuz çözümlerle yaşamları iyileştirmek, tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak hedeflerimiz arasında. Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünya kaynaklarının etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeyi önemsiyoruz. Toplumun yararı için kalıcı, sürdürülebilir, şeffaf bir işleyişle çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda başta insan hayatı olmak üzere çevreye duyarlı ürünlerin üretim faaliyetleri ile inovatif ve sürdürülebilir yaklaşımını benimsiyoruz. Öte yandan kültür dönüşüm kapsamında Yalın Altı Sigma çalışmalarına başladığımız 2009 yılından bu yana odaklı ve kararlı bir yaklaşımla Yalın Yönetim anlayışını şirket genelinde yaygınlaştırdık. Üretim, tedarik zinciri, planlama, destek birimler ve ofislerde yalın uygulamalara adım atarak var olan tüm süreçlerimizde değeri ön plana aldık. Hedeflerle yönetim yaklaşımının tüm çalışanlara yaygınlaştırılmasıyla birimlere ait performans göstergelerinde izlenen gelişimin iş sonuçlarına katkı sağladığını gözlemledik. 5S çalışmalarımızın temel amacı ise çalışma ortamını düzenlemek, daha ergonomik ve sağlıklı bir duruma getirmek, israfların önüne geçecek şekilde yeniden dizayn etmek ve israf noktalarının daha kolay tespit edilmesidir. Tüm bölümler ve birimlerde uyguladığımız 5S ile süreklilik ve disiplini sağlamak için tüm çalışanlara düzenli olarak eğitimler vererek farkındalığın artması sağlıyoruz.

Gelecek dönem hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Sene başında yaptığımız çalıştayla önümüzdeki 5 ve 10 yıllık hedeflerimizi belirledik. İleri ve geri entegrasyonlarla üretim gücümüzü arttırmayı ve katma değer yaratmaya odaklanmayı hedefliyoruz. Bunun için yurt içinde ve yurt dışında yatırım planlarımız var. Daha önce olmadığımız farklı sektörlere de yeni ürünler geliştirerek yetkinliklerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Sanayicilik zor ama bir o kadar da manevi tatmini olan bir meslek. Ülkemize ve dünyaya değer yaratma misyonu ile çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz.