Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

DEMİR ÇELİK’TE UYGULAMAYA ÖZEL AKILCI ÖLÇÜM ÇÖZÜMLERİ

SICK

Çevresel ve ekonomik açıdan verimli çelik üretiminin en belirgin özelliği en yüksek ürün kalitesini sağlamanın yanında işlemin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yönelik yüksek beklentilerdir. Çelik ve diğer metallerin üretimi, işlenmesi ve sevkiyatı sırasında tesisler, genellikle yerinde ölçüm tekniklerine (doğrudan gaz akımı içerisinde ölçüm) ve ekstraktif tekniklere (işlem sırasında alınan gaz numunesinin ölçümü) ihtiyaç duyuyor. Sektörde köklü bir geçmişe sahip olan SICK, her iki ölçüm yöntemini gerektiren uygulamalarda yetkinlik ve bilgi birikimi kazanmıştır. SICK sektördeki çoğu ölçüm uygulaması için optimal çözümler sunuyor.

DEMİR-ÇELİKTE EMİSYON İZLEME SİSTEMLERİ

Metal maddeleri çıkarma ve kullanma işlemleri çevre kirliliğine neden olmaktadır ve bu nedenle faaliyetin düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilmesi için bu işlemlerin izlenmesi ve ölçülmesi gerekiyor. Ölçüm gereklilikleri, gaz hızının yanı sıra gaz ve toz konsantrasyonlarının tespitini içeriyor. SICK emisyon izleme sistemleri en son çıkan düzenleme olan EN 15267- 3’e göre serti kalandırılmıştır.

Emisyon sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus atık gazın içeriğinin bilinmesi ve buna uygun olarak seçimin yapılmasıdır. SICK 3 farklı gaz analiz sistemi teknolojisini üretmesi bakımından en uygun sistemin seçimi konusunda oldukça uzman ve bu açıdan tektir. Kok gazı gibi içeriğinde SO2 ve buna benzer korozif gazlar ihtiva eden bacalarda korozyona dayanımı çok yüksek olan ve numune gazını taşıma gerektirmediğinden bakımı minimuma indiren isitu (yerin ölçüm) analizörler önerilirken, doğalgaz yakan tesislerde ilk yatırım maliyeti daha düşük olan ve nispeten temiz gaz için uygun soğuk ekstraktif analizörler önerilmektedir. Eğer proseste 5’ten fazla parametre ölçülmek isteniyorsa ve yine SO2, HCl gibi korozif, suda çözünen gazlar var ise bu durumda sıcak ekstraktif analizör iyi bir tercih ouyor.

DEMİR- ÇELİKTE PROSES İZLEME SİSTEMLERİ

Emisyon ölçümünün yanı sıra özellikle enerji ve ham madde tüketiminin en iyi şekilde yönetilmesine yönelik proses ölçümleri; fırının çalışmasını optimize etmek ve fırın gazını tekrar kullanmak için fırın gazı kompozisyonunun ölçülmesini içeriyor. Emisyon ölçümleri, gaz ve toz emisyonlarının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığını tespit ediyor. Güvenlik ölçümleri, örneğin toksik ve patlayıcı CO gazı seviyeleri ile ilgili olarak, personel ve ekipmanların korunmasını sağlıyor. Demir-çelik üretim fabrikalarında ana işletme ve ana işlemlere odaklanılmaktadır ve minimum bakım gerektiren sistemler işletme kolaylığı açısından büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla FLOWSIC100 ultrasonik akış ölçer çevre ile ilgili koşulları yerine getirmek için kusursuz bir çözüm sunuyor. Diğer geleneksel akış ölçüm yöntemleri hızlı bir şekilde tozla tıkanıyor. Rekabetçi ultrasonik akış sayaçları ısıya veya yüksek toz yüküne dayanamaz. FLOW- SIC100, son derece yüksek toz konsantrasyonlarıyla başa çıkabilmek için başından itibaren doğru ölçüm sunuyor. FLOWSIC 100’de demir-çelik prosesinde sıklıkla sıçrayan sıcak cüruftan korumak için özel paslanmaz çelikten çift çeneli bir zırh tasarlanmıştır. Kaplanmış paketleme malzemelerin üretimi sırasında, patlamaları önlemek için solvent içeren gaz karışımlarının izlenmesi gerekiyor. Kaplama sistemi kurutucularının çalışması, patlama alt sınırı (LEL) yüzdesinin sürekli olarak ölçülmesini ve belirli sınır değerlerinin altında tutulmasını öngören bir Avrupa Birliği direkti ne tabidir. SICK, bu ölçü- mü yapabiliyor.