Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

AKILLI SENSÖRLER ZORLUKLARI FIRSATA ÇEVİRİYOR

SICK

SICK, AMBALAJLAMA MAKİNESİ İMALATÇILARI İÇİN MÜHENDİSLİĞİ DAHA KOLAY HALE GETİRİP, İMALAT MALİYETLERİNİ VE TESLİMAT SÜRELERİNİ AZALTIYOR.

Küresel pazar, mevcut tüm kaynakların kullanımını gerektiriyor. Bu durumda makineler hem daha esnek hem operatör dostu hem de hizmetler dünya çapında sağlanabilir hale geliyor. Basit ve etkili mühendislik; imalat maliyetlerinin azaltımı, kısalan üretim sıraları (pazara ulaşma süresi) ve esneklik gerektiriyor. Bunlar bugünün ambalajlama makinesi imalatçılarının karşılaştıkları zorluklar olarak sıralanıyor.

Ambalajlama alanındaki trendler ve görevler çeşitlilik gösteriyor. Markalar ve marka farklılaştırması giderek daha fazla önem kazanıyor. Küreselleşme ve yoğunlaşma süreçlerinde ilerleme kaydediliyor ve piyasa koşulları daha da dinamik bir şekilde değişiklik gösteriyor. Sürdürülebilirlik ve demografik değişim gibi konular ise daha önemli bir hale geliyor.

Ambalajlama makinesi imalatçıları için her şeyden önce gelen üç kesin trend var:

  1. Mühendislik daha kolay ve etkili olmalıdır
  2. İmalat maliyetleri ve teslimat süreleri önemli ölçüde azalmalıdır
  3. Makineler oldukça esnek bir şekilde tasarlanmalı ve kullanılmalıdır.

Büyük ekonomik kaldıraç olarak gelecek vaat eden başlangıç noktalarından biri, yenilikçi ve akıllı sensör ve kontrol sistemlerinin kullanımı. Bunlar ambalajlama makinesi maliyetinin çok küçük bir kısmını oluştursa da, değer yaratmayı sürdürülebilir şekilde geliştirme potansiyeline sahip. Bu nedenle makine imalatçıları algısı değişmiştir. Sensörler ve kontrol sistemleri artık bir “araç” durumunda olmaktan çıkmıştır. Böylelikle, bir makinenin tasarımı ve yapımınının daha erken dikkate alınmasının önemi yansıtılıyor.

GELİŞMİŞ DEĞER YARATMA İÇİN “KOLAY MÜHENDİSLİK”

Özellikle markalı malzemeler ve tüketici malları için kullanılan ambalajlama makineleri pek çok kez bireysel gereklilikler için tasarlanıyor. Standart üretim yöntemleri ve modüler tasarımlar pek çok ambalajlama makine imalatçısı tarafından değiştirilse de, mühendislik maliyetlerinin oranı makinenin satış fiyatının %25’ine kadar ulaşabiliyor. Her şeyin ötesinde, tekrar eden görevler zekice ve çok az maliyetle çözülebilirse etkinlik potansiyeli de gerçekleştirilebilir. SICK, akıllı sensör çözümleri ile bunun nasıl işleyebileceğini gösteriyor. Bu tasarım en gelişmiş teknolojinin kullanımına ve bu teknolojinin küresel iletişim standardı IO-Link’e olan entegrasyonuna dayanıyor. Odak noktalarından biri bir ağ içinde uzaktan “akıllı” otomasyon işlevleri oluşturuyor çünkü bunların ambalajlama makinelerinin etkili mühendisliğinde ve ambalajlama süreçlerinin etkinliğinde doğrudan etkisi bulunuyor. Burada kontrol sistemi aracılığıyla sensör parametrizasyonu, durum izleme, elektronik belgeleme veya sensör görüntüleme gibi standart işlevler ile ambalajlama makinelerinin mühendisliğindeki değeri büyük ölçüde artıran hızlı sayım veya zaman ölçümü gibi “gelişmiş” işlevler arasında bir ayrım yapılıyor. Bunlar ve diğer görevler mühendislik sürecinin rutin unsuru. Akıllı sensör çözümleri teknolojisinin kullanımı ile bu görevler basit ve etkili bir şekilde yerine getirilebiliyor. Tasarım aşamasında akıllı sensör sistemlerinin kullanılmasını göz önünde bulundurmanın ve etkinlik potansiyelinden yararlanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

HER YIL ORTALAMA 5 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MOTOR KABLOSUNA SAHİP AMBALAJLAMA MAKİNELERİNE YERLEŞTİRİLEN YAKLAŞIK 300.000 SERVO TAHRİK İÇİN HIPERFACE DSL YAKLAŞIK 1.5 MİLYON METRE KABLO TASARRUFU SAĞLIYOR.

TESLİMAT SÜRELERİ VE İMALAT MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ

Sürekli ve artan dinamik değişiklikler, ambalajlama makinelerinin kullanıldığı pek çok sektörün tipik özelliği. Ambalajlamanın markalama ve pazarlama faaliyetindeki önemi arttıkça makine teslimat süreleri de kısalmalıdır. Mümkün olan en kısa “pazara ulaşma süresi”, prensipte kablolama entegrasyon masraflarını ve motor-regülatör iletişim süresini yarıya indiren yeni HIPERFACE DSL arayüz standardı ile sağlanacak. Sektörler düşünüldüğünde bu yeniliğin boyutu oldukça açık. Her yıl ortalama 5 metre uzunluğundaki motor kablosuna sahip ambalajlama makinelerine yerleştirilen yaklaşık 300.000 servo tahrik için HIPERFACE DSL yaklaşık 1.5 milyon metre kablo tasarrufu sağlıyor.

Ancak teslimat sürelerini olumlu yönde etkileyen tek unsur akıllı sensörler ve arayüz teknolojisi değildir. Flexi Soft emniyet kontrolcüsü ve teknoloji platformu ve akıllı entegrasyon unsurları ile SICK ambalajlama makinelerindeki emniyet kapıları ve servis panelleri için güvenilir düğmelerin ve sensörlerin hesaplı bir şekilde yerleştirilmesi gerekliliğini yerine getirmeyi hedefliyor. Bu, kablolama masraflarını en aza indireceğinden montaj süresinin kısalmasını sağlıyor. SICK portföyü, ambalajlama makinesi imalatçıları için hem önemli ölçüde zaman kazandırıyor hem de maliyet açısından yarar sağlıyor. Sensör ve kontrol sistemleri kısa sürede standart veya gerekirse müşteriye özgü ürünler olarak hizmete hazır olarak sunuluyor. Makinelerin mühendisliği, imalatı ve çalışması için etkili olmalarının yanı sıra, teknik açıdan güvenilir ve uzun ömürlü.

ESNEKLİK: PROFESYONEL AMBALAJLAMA İÇİN ÜRETİM FAKTÖRÜ

Mevsimsel satış gayretleri, değişen ambalaj boyutları, yeni ambalajlama tasarımlarındaki yeni ürün değişkenleri gibi müşterilerin davranışları da ambalajlama makinelerinin tasarımı ve çalışması üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Öyle ki bu tür promosyon ambalajları da kısa sürede hazır olabiliyor ve güncel, esnek teknolojiler birkaç saniye içinde format değişikliklerini mümkün kılabiliyor. Bu bakımdan da, SICK akıllı sensör çözümlerinin zeka ve iletişim kapasitesi daha çok makine esnekliği ve üretkenliği için yeni potansiyellere açık. Otomasyon sistemi aracılığıyla ayarların yüklenmesi ve sensörlerin çok esnek bir şekilde ayarlanabilmesi gibi avantajlar ambalajlama makineleri için özellikle fayda sağlıyor. Bu çözümler formatlar, yapılandırmalar ve ürün çeşitleri arasında sık geçişi mümkün kılıyor. Bu sadece devir sürelerinin ve makine bozulma sürelerinin önemli ölçüde kısalmasına katkı sağlamıyor, aynı zamanda ayarlama hatalarını önlemekte ve sürekli belgeleme yapabiliyor. Sensörler ise makinelerin durum görüntülemesini etkin bir şekilde yapabiliyor çünkü mevcut makine durumuna ve mevcut sürecin kalitesine ilişkin zamanında bilgi veriyor ve sensör sisteminin işleyiş durumuna dair de pek çok ek veri sunuyor.

MÜŞTERİ İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRME, SANAYİ EĞİLİMLERİNİ DESTEKLEME

SICK bünyesinde ambalajlama makine sanayisinin gereklilikleri alanın uzmanlarından oluşan bir uluslararası ağ tarafından belirleniyor. Bu yaklaşım gıda ve konfeksiyon, içecek, ecza ve kozmetik ve tüketici malları sektörlerine odaklanıyor. Son kullanıcıların yanı sıra; makine imalatçılarının gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla tespit, belirleme, izleme ve takip, koruma, konum belirleme, özellik kontrolleri, ürün veya marka korsanlığına karşı takip ve koruma için daima teknik açıdan güvenilir, ticari anlamda etkin ve sektörde uygulanabilecek çözümler bulunuyor.