Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.
Kategori

Makale

PRESLERDE ESPE GEREKLİLİĞİ

PILZ GÖKHAN IŞIL

GELİŞEN MAKİNE EMNİYET BİLİNCİ SANAYİYE DAHA FAZLA ÖNGÖRÜ SAĞLAYARAK, İSTENMEYEN DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİNE OLANAK VERİYOR. 1. GİRİŞ Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanının bir alt disiplini olan makine emniyetine gereken önem yeterince verilmemektedir. İşletmelerde, fabrikalarda her gün irili ufaklı pek çok kaza ya da ramak kala olaylar meydana gelmektedir. Bu kazaların oluşumları incelendiğinde, etken faktörler; makine, insan, çevre ve benzeri sıralanabilir. Makine kullanıcısı ve çevre arasındaki etkileşim sonucu…

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MADEN ENDÜSTRİSİNE YANSIMALARI

ROCKWELL AUTOMATION

BİR MADEN İŞLETİRKEN İNSANLARIN EMNİYETİNİN KORUNMASI BÜYÜK BİR SORUMLULUK. GEÇERLİ DÜZENLEMELER, MAKİNELERDEKİ KORUMALAR VE DETAYLI EĞİTİM İLE ÇALIŞANLARI EMNİYETTE TUTMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇABA HARCANIYOR. Şirketlerin karlı kalmasını sağlamak için üretim en iyi seviyede tutulurken, çalışanlar, çevre ve toplum güvende tutabiliyor mu? Bu bir denge meselesi. Bunun başarılı olması için maden şirketlerinin halihazırda kullandıkları stratejiler var. Ancak dijital dönüşüm alet kutusunda başka bir araç olabilir mi? Rockwell…

GELİŞEN VE EVRİMLEŞEN ENDÜSTRİ

ÖZGE ÖTLEŞ* - PROF. DR. SEMİH ÖTLEŞ** * YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ** EGE ÜNİVERSİTESİ, PLM MÜKEMMELİYET MERKEZİ GİRİŞ İnsanlar hayatta kalma içgüdüsüyle dünden bugüne kendini geliştirerek değişen çevre koşullarına uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu uyumu sağlama ve ihtiyaçlarını giderme isteği ise insanları buluşlar yapmaya itmiştir. Karnını doyurma içgüdüsü mızrak, bıçak gibi aletleri üretmelerine; sıcak kalma içgüdüsü ateşi keşfetmelerine ve ileriki zamanlarda…

PROSES VE OPERASYON VERİLERİNİ TOPLAYAN HABERLEŞME SÜRÜCÜ PAKETİ

BAUTEK | WONDERWARE TÜRKİYE

ÜMİT ŞAYF, SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ İşletmeler dijital dönüşüm teknolojilerinin operasyonlarını hızlı, etkin ve verimli hale getireceğini bilmelerine rağmen yapılacak yatırımların geri dönüş süreleri, maliyetleri ve projenin istedikleri gibi gerçekleşmeyeceği çekincelerinden dolayı bu teknolojik yatırımlara mesafeli yaklaşıyor. Bu çekinceleri ortadan kaldırmak adına işletmelere sağlanan “Standalone DCR” küçük ölçekli ve düşük maliyetli çözümler için işletme yöneticilerine ve kullanıcılarına çözümün faydasını hızlı bir…

PLM: DEĞİŞİKLİK (DEĞİŞİM) VE KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

PROF.DR.SEMIH ÖTLEŞa,b, FUNDA DENIZa,c a EGE ÜNIVERSITESI, FEN BILIMLERIENSTITÜSÜ, ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETIMIANABILIM DALI b EGE ÜNIVERSITESI, ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETIMI(PLM) MÜKEMMELIYET MERKEZI c CTS MAKINA ÖZET Günümüz işletmeleri devamlı inovasyonlar, global işbirlikleri ve karmaşık risk yönetimlerinden doğan çeşitli zorluklarla yüzleşmektedir. Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi bu nedenle son on yıl içerisinde oldukça zor ve karmaşık bir hal almış ve sektör bazlı olarak pek çok farklı ihtiyaç ön plana…

ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN GÜNEŞ SANTRALLERİNDEKİ UYGULAMALARI

GÜNEŞ IŞIĞINI ENGELLEYEN YOĞUN BİR BULUT, PV PANELDE OLUŞACAK ENERJİNİN, ANLIK OLARAK NEREDEYSE % 90'A DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLİR. YENİLENEBİLİR ENERJİ KALİTESİ ARTTIRILARAK, SİSTEM GÜVENLİĞİ SAĞLANABİLİR VE OLUŞABİLECEK GERİLİM DEĞİŞİMLERİ DE BELLİ LİMİTLERİN ARASINDA TUTULABİLİR. SIEMENS OĞUZHAN ÇAYIREZMEZ Güneş Enerji Santral yatırımları, teknolojinin oluşabilecek olumsuz etkiyi azaltarak enerji kalitesini gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte komponent maliyetinin azalması ve sektördeki tecrübenin artması ile beraber…

KARBON EMİSYONLARINI AZALTAN “ÇEVRECİ YÖNETİM”

DAIKIN

DAIKIN ENER LOT21 UYUMLU VRV IV DIŞ ÜNİTELERİNİ YENİ K-TİPİ KOMPRESÖRÜ İLE GELİŞTİREREK, YENİ MALİ YILINDA YENİ VRV IV+ DIŞ ÜNİTELERİ İLE KULLANICILARIN KARŞISINA ÇIKIYOR. Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da enerji verimliliğini arttırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda Ecodesign direktiflerinden ENER LOT21 1 Ocak 2018 tarihinde Avrupa’da yürürlüğe girdi. Bu yeni regülasyon kapasitesi 12 kW’dan büyük bütün ticari/endüstriyel klimaları kapsarken; Daikin ENER LOT21 uyumlu VRV IV dış ünitelerini yeni…

ENDÜSTRİDE VERİ YÖNETİMİ VE ANALİTİĞİ

UYGUN VE İŞLEVSEL YÖNTEMLERLE VERİLERİN HIZLI ANALİZ EDİLİP DOĞRU KARARLAR ALMAYA SEBEP OLMASI BÜTÜN İŞ AKIŞLARINI ETKİLEDİĞİ GİBİ KÖKTEN UCA VAR OLAN BÜTÜN YAPIYI OPTİMİZE EDEREK VERİMLİLİĞİN SÜREKLİ ARTMASINA SEBEP OLMUŞ OLUR. BU ÇALIŞMADA ENDÜSTRİDEKİ FARKLI VERİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE VERİ ANALİTİĞİ KAVRAMINDAN BAHSEDİLİYOR. DR.ÜMİT GÜRSOYa,c, PROF.DR.SEMİH ÖTLEŞa,b aEGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BILIMLERI ENSTİTÜSÜ, ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI bEGE ÜNİVERSİTESİ, ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PLM) MÜKEMMELİYET…

ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

SIEMENS, OĞUZHAN ÇAYIREZMEZ

Endüstriyel veya altyapı tesislerinde sürekli üretimin ve hizmetin sağlanması için elektrik-otomasyon sistemlerinin kritik derecede önemli olduğu bilinmektedir. Bu tesislerdeki enerji arzının sürekli olması ve yeterli derecede enerji kalitesinin sağlanmasıyla gerçekleşen üretim/hizmet ile birlikte şirketlerin gelir tabloları ve bilançoları doğrudan etkilenebilmektedir. Bu yüzden enerjinin kesintiye uğramaması ve kaliteli bir seviyede olmasını sağlayan önemli çözümlerden biri de enerji depolama sistemlerinin mevcut sisteme…

STROĞU ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR PNÖMATİK SİLİNDİR

BURAK KOLALIa,c, PROF.DR.SEMİH ÖTLEŞa,b aEGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI bEGE ÜNİVERSİTESİ, ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PLM) MÜKEMMELİYET MERKEZİ c ENGINO ENGINEERING & INNOVATION ÖZET Sistem kolay kullanımlı ve özelleştirilebilir, düşük maliyetli pnömatik silindirdir. Gıda ve beyaz eşya sanayi başta olmak üzere, seri imalat yapan tüm firmalarda üretim sürecini iyileştirecektir. Kullanımı için ek bir ekipman ya da eğitim gerekmediği için, müşteri için…