Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.
Kategori

Liman

Limanlarda Kullanılan Konteyner Elleçleme Ekipmanları Ve Ssg Vinçleri İçin Enerji Tasarrufu Projesi (2. Bölüm)

Yunus OKUTAN, Ahmet TEKE, İlyas EKER (Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü)

3. Enerji Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar Sistemin kontrolü en doğru ve verimli bir şekilde sağlamak için sahadan bazı veriler toplamak gerekmektedir. Sistemde oluşturulan ilk dizayna müdahale etmeden önce işletmesel bazı parametrelerin de mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sistemde kullanılan kaset tip on/off klima ile ilgili ve soğutulan odayla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. SSG E-Room E-Room yaklaşık 3 metre genişliğinde 18 metre boyunda ve 3 metre yüksekliğinde elektrik dağıtım panolarının ve…

Limanlarda Kullanılan Konteyner Elleçleme Ekipmanları Ve SSG Vinçleri İçin Enerji Tasarrufu Projesi

Yunus Okutan, Ahmet Teke, İlyas Eker (Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü)

ÖZET Deniz yolu taşımacılığı özellikle uluslararası ulaştırmada en fazla kullanılan taşımacılık türü olup günümüzde dünyada gerçekleşen ticaretin yaklaşık %84’ü deniz yoluyla sağlanmaktadır. Deniz yolu taşımacılığı hem ucuz hem de çok miktarda ve hacimdeki yüklerin uzun mesafede taşınmasında oldukça elverişli bir ulaşım türüdür. Deniz yolu ulaştırmasında kitlesel taşıma kapasitesi en üst seviyededir ve bu nedenle taşımanın birim maliyeti düşüktür. Yüklerin taşınabilmesi için kullanılan elleçleme ekipmanlarını tanımak ve…