Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

YAPAY ZEKA MAKİNE OTOMASYON KONTROLÖRÜ EKİPMAN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Omron

Otomasyon, Yapay Zeka, Kontrolör

 Bununla beraber üretimi daha önce hiç olmadığı kadar esnek, hızlı ve özelleştirilebilir hale getirmeleri. Ayrıca; kalifiye eleman yetersizliği, sürdürülebilirlik ve üretim süreçleri ile işletme hedeflerine ilişkin yasal şartların artması gibi dış etkenleri de dengeleme konusundaki sorunlarla yüzleşiyorlar. Omron’un yeni nesil teknoloji çözümleri insanların potansiyelini ortaya çıkaracak ve artıracak çözümler sunuyor.

Yapay zekanın (AI) altın çağında insan ve makine arasındaki bağlantı, günümüzün ana konusu olmaya başlıyor. Omron, bu yaklaşımın altını çizerek, yenilikçi çözümlerden oluşan eksiksiz bir endüstriyel otomasyon portföyü sunuyor. Bu portföy içinde; verinin toplanma, işlenme ve anlamlandırma sürecini hızlandıran, insanlar ve makineler arasındaki uyumu sağlayan ve yüksek üretim esnekliği sağlayan Edge tabanlı AI kontrolü de bulunuyor.

GİDEREK ARTAN ENDÜSTRİYEL SORUNLARA ESNEK ÇÖZÜMLER

Omron tarafından kestirimci bakım ve kontrol için yeni bir çözüm geliştirildi. Omron’un entegre otomasyon platformu Sysmac kütüphanesine sahip ilk yapay zekalı makine otomasyon kontrolörü, üretim tesislerinde üretim hatları ve ekipmanlarının kontrol fonksiyonlarını yapay zeka işleme teknolojisiyle gerçek zamanlı olarak birleştiriyor.

Bu güçlü çözüm, sorunları önceden saptayarak ve bu sorunları çözmek için derhal harekete geçilmesi gerektiğine dair bildirimde bulunarak müşterilere ekipman hasarı riskini ve duruş süresini azaltma konusunda yardımcı olabiliyor.

Müşteriler, kestirimci bakım işlemlerini kolaylaştırmak ve ani aksaklıkları önlemek için Omron’un gelişmiş teknolojisinden ve veri bilimci ekibinden yararlanabiliyor.

Makinelerden ham veri toplama işlemi, makinede sahada çalışan ve daha yüksek veri doğruluğu ve tutarlılığı sağlayan yeni yapay zekalı kontrolör ile tamamen otomatik hale geliyor. Ayrıca, kontrolör otomatik olarak korelasyon analizinden veri modelleri oluşturuyor ve ilgili modele göre makine durumunu izliyor. Bu otomasyon olmadan makine tasarımcılarının ve operatörlerin, bulut çözüm maliyetlerinden kaçınmak için kendi analiz ve optimizasyon kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekiyor.

Hareket KontrHKontrolördeki yapay zeka işlevi, özel olarak bu yönde programlanması gerekmeden anormal makine davranışını tespit edebiliyor. Birlikte incelendiğinde bir sorun olduğunu gösteren birçok farklı faktör ve ölçüm olabileceğinden öz nitelik çıkarma işleminin otomatik hale getirilmesi, önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor. Üretim sırasında makine öğrenme sonuçlarından yararlanmak, son kullanıcı maliyet tasarrufu sağlamak için büyük önem taşıyor.

Omron’un yapay zeka tabanlı kontrolün yalnızca bir bulut çözümü olmadığı yönündeki eşsiz yaklaşımı; donanım, yazılım ve birebir hizmet unsurlarını içerir. İnternet bağlantısı gerekmiyor. Donanım; Sysmac NY5 IPC ve NX7 CPU tabanlıdır ve Omron’un tipik uygulamalardan topladığı bilgilere dayanan, önceden programlanmış kestirimci bakım fonksiyon blokları kitaplığı olan Omron Yapay Zeka Uygulama Bileşenlerini içeriyor. Ayrıca, yüksek hızda kontrol döngüsü ile senkronize edilen zaman serisi verilerini toplayıp biriktiren Zaman Serisi Veritabanı Fonksiyonu ve verilere bağlı olarak yüksek hız ve doğrulukta anormallikleri tespit eden Yapay Zeka Motoru gibi yapay zekaya özel pek çok ek yardımcı program da bulunuyor.

Omron, “üretimde inovasyon” olarak lanse ettiği “innovative-Automation!” konseptini hayata geçirmek için müşterileriyle birlikte çalışıyor. Yapay Zekalı Kontrolör ve Sysmac Kütüphanesi ile şirket, akıllı otomasyon konseptinin gerçekleştirilme sürecini hızlandırıyor. Bu da, makine duruş süresini azaltmak, performansı en üst düzeye çıkarmak ve sıfır kusurlu ekipman üretmek için insanların ve makinelerin uyum içinde iş birliği yaptığı geleceğin fabrikasını mümkün kılıyor.