Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

NESNELERİN İNTERNETİ VE ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER

FESTO

ENDÜSTRİ 4.0; MODERN ÇALIŞMA DÜNYASINI OTOMATİKLEŞTİRİYOR, MAKİNE VE YENİ SİSTEMLER ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN YENİ HEDEFLERE ULAŞMASINA YARDIMCI OLUYOR. FESTO BU TEKNOLOJİLER DOĞRULTUSUNDA ÜRÜNLERİNİ DİJİTALLEŞTİRİYOR.

30 yıl önce gişe rekorları kıran “Geleceğe Dönüş” filminde insanların yoğun ilgisini çeken ürünler şimdi birer gerçeğe dönüştü. Tamamı ise dijitalleşme sayesinde. Endüstri 4.0, modern çalışma dünyasını otomatikleştiriyor, makine ve yeni sistemler üretim sektörünün yeni hedeflere ulaşmasına yardımcı oluyor. Festo’nun hangi akıllı ürün ve çözümleri bu yeni dünyaya geçişi destekliyor?

Festo Dijital İşler Yetkili Uzmanı Dr. Michael Hoffmeister, “Müşterilerimizi değer zincirinin her adımında dijital çözümlerle destekliyor ve böylece aynı zamanda bireysel dijital müşteri yolculuğu boyunca onlara rehberlik yapıyoruz. Müşteriler için uyumlu bir yazılım altyapısı sağladığımızdan müşterilerin proses maliyetlerini düşürüyoruz” dedi.

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

IoT Ağ Geçidi CPX-IoT ile, her bir Festo komponenti için önceden kongüre edilmiş gösterge panellerine sahip olmak mümkün oluyor. Gösterge paneli web tarayıcıda görüntüleniyor ve şemalar, trak ışıkları içeriyor. FluidDraw 365, tasarımcıların hızlı ve kolay bir şekilde standartlara uygun makineleri ve tesisatları belgelemek için devre şemalarını daha güvenli ve daha verimli şekilde oluşturmasını mümkün kılıyor. Kullanıcılar, yıllık üyelikle güncellenmiş sürüme Festo App World’den daime ulaşabiliyor. Bu akıllı, çok amaçlı yazılım çözümlerinin örnekleri ise; eksen sistemlerinin hızlı tasarım ve siparişi için Online Handling Kılavuzu, bireysel komponentleri pnömatik modüller halinde birleştirmek için çevrim içi Festo Tasarım Aracı 3D, her bir komponentin açıkça tanımlanması ve dijital çift olarak kullanımı için ürün anahtarı ve Festo Hareket Terminali gibi uygulama tabanlı ürünler.

TEK BİR TUŞA BASARAK BULUTTA DURUM İZLEME

Festo, CPX-IoT ağ geçidi ile, makine ve sistem yapımcılarının ve son müşterilerin kendi genel ekipman verimliliklerini büyük ölçüde artırmalarını mümkün kılacak bir güvenli bulut çözümünün yolunu açıyor. IoT Ağ Geçidi CPX-IoT; CPX/MPA valf adası, enerji izleme modülü MSE6-E2M veya handling sistemleri gibi alan düzeyinden komponent ve modülleri kendi OPC UA ara- yüzleri yoluyla Festo Bulut’a bağlıyor. Bulut, verilerin işlenmesini ve izlenmesini mümkün kılıyor bu da trend analizlerinin hesaplanmasını ve kazalar durumunda erken uyarı sistemlerinin ve otomatik bildirimlerin ayarlanmasını sağlıyor. IoT ağ geçidi, bulutu bir kontrolöre bağlıyor ve ilgili bilginin doğru zamanda doğru formatta iletilmesini sağlıyor.

“CONDİTİON MONİTORİNG” İLE KOŞULLARIN İZLENMESİ

IoT Ağ Geçidi CPX-IOT ile, her bir Festo komponenti için önceden konfigüre edilmiş gösterge panellerine sahip olmak mümkün olabiliyor. Gösterge paneli web tarayıcıda görüntüleniyor şema ve  yönlendirmeler de göstergeler içeriyor. Özel bileşenler, kullanıcı arayüzü komponentleri, enerji izleme ve koruyucu bakım için grafikler ve aynı zamanda proses için ve genel ekipman verimliliğinin artırılması için anahtar performans göstergeleri açıklık sağlıyor. Durum izleme çözümü, hata tanısını ve arıza tanımlamayı güçlendiriyor, enerji tüketimiyle ilgili şeffaflık sağlıyor, grafik formatta açık bilgi veriyor ve geçmiş verileri sunuyor.

IoT Ağ Geçidi CPX-IoT ile, her bir Festo komponenti için önceden kon güre edilmiş gösterge panellerine sahip olmak mümkün. Gösterge paneli web tarayıcıda görüntüleniyor ve şemalar ve yönlendirme göstergeleri içeriyor.

DİJİTAL BAKIM YÖNETİMİ

Kestirimci tesis bakımı, şaşırtıcı şekilde hala çoğunlukla kalem ve kâğıt kullanılarak belgelenen zaman alıcı bir işlemdir. Festo’nun dijital bakım yöneticisi “Smartenance” ile bu işlem kolaylaşıyor, hızlanıyor ve daha güvenli hale geliyor. Yazılım, tesis bakımının hassas şekilde programlanmasını ve analizini mümkün kılıyor. Bu nedenle, üretim müdürleri ve sistem operatörleri için dijital bakıma hızlı ve kolay erişim aracı olup bir uygulama olarak indirilebiliyor. Smartenance, Festo’nun tamamen dijital ilk ürünü. Apple ve Google uygulama mağazalarında akıllı telefonlar ve tabletler için uygulama olarak indirilebiliyor.

Üretim müdürleri için gösterge paneli, web tarayıcıda rahatlıkla kullanılabiliyor. Smartenance, son müşterilerin sistem bakımını programlamasını, izlemesini ve değerlendirmesini mümkün kılıyor. Dijital bakım programı, bakımı daha kolay, daha hızlı ve daha güvenilir yapıyor. Sistem operatörleri ve üretim müdürleri tarafından yapılan karşılıklı kontrol daha yüksek güvenilirlik sağlıyor. Çoğu işlemi ve koordinasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

AKILLI ÜRÜNLER

Festo, akıllı dijital çözümlerle, endüstriyel otomasyon uygulaması için çevrim içi uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla endüstriyel uygulamalar konusunda kendi kapsamlı bilgisini bilişim teknolojisindeki en son gelişmelerle birleştiriyor. Festo aynı zamanda kendi müşterilerini dijital müşteri yolculuğu boyunca desteklemek için dijital iletişimi kullanıyor. Bu dijital yolculuk, Festo portföyü genelinde bilgi tedariği ve kongürasyondan, siparişe, teslimattan işletmeye almaya ve bakıma ve hattâ Festo Didaktik’in teknik eğitim tekli ne kadar, müşterilere güvenilir ve kapsamlı şekilde rehberlik ediyor.

Festo Dijital İşler Yetkili Uzmanı Dr Michael Hoffmeister: “Müşterilerimizi değer zincirinin her adımında dijital çözümlerle destekliyor ve böylece aynı zamanda bireysel dijital müşteri yolculuğu boyunca onlara rehberlik yapıyoruz.”