Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

BARKOD TEKNOLOJİSİ, UYUMLULUK VE TÜKETİCİ EMNİYETİ

OMRON

Barkod teknolojisi; gıda ambalajları, ayakkabı kutuları veya cep telefonu pilleri gibi tüketici ürünlerine ek olarak ilaç, tıp, elektrik, otomotiv ve havacılık endüstrilerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Bununla birlikte, barkod çözümleri de uygulama alanları kadar çeşitlilik gösteriyor. Baskı yöntemlerinin ve okuyucuların söz konusu uygulamaya uygun olması gerekiyor ve veri işleme türü de bunlara göre belirleniyor. Şirketler bir sistem seçerken uzmanların tavsiyelerine danışıyor. Omron bünyesindeki otomasyon uzmanları, barkod okuyuculardan barkod doğrulama ve akıllı denetim ürünlerine kadar uzanan geniş ürün portföyüyle ve sahip olduğu deneyimle çözümler üretmeye devam ediyor.

ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİNDE EMNİYET

Güvenlik, yükümlülük ve izlenebilirlik unsurları, barkod uygulamasının gerekliliğine dair önemli argümanlar. Günümüzde tüm ürünlerde bu unsurlara önem verilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Üretim sırasında net bir şe- kilde tanımlanmaları halinde, üretimden gelen tüm üretim ve ürün verileri tüm tedarik zinciri boyunca bir veri tabanında yönetilebiliyor, ilgili tüm noktalarda okunabilir ve gerekirse ek bilgilerle bağlantı sağlanabiliyor. Doğrudan ürün üzerine yazdırma veya lazer dağlama ya da nokta vuruşlu markalama gibi doğrudan parça işaretleme (DPM) yöntemleriyle etiket biçiminde uygulanabilmeleri sayesinde barkodlar, tüm ürünler için izlenebilirlik sağlayabiliyor.

Bu konu tıp ve ilaç sektöründe özellikle önem arz edi- yor. Son yıllarda, tüm dünya genelinde devletler üreticiler üzerindeki baskıyı artırdı. Ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenebilmesi için her bir ambalaja ve tıbbi ürün kabına makine tarafından okunabilir kodlar uygulanması zorunlu. Bu sayede, sahte ürünler ve yasa dışı ithalat ve ihracat ürünleri tespit edilebiliyor. Bununla birlikte, otomotiv, tütün, elektronik eşya, gıda, kozmetik ve yapı malzemesi sektörleri gibi diğer sektörlerde de benzer kaygılar mevcut. İzlenebilirlik günümüzde tüm sektörlerde kalite güvencesi açısından önemli bir rol oynuyor.

BARKODU DOĞRULAMAK

Bu doğrulama için barkodun türü ve uygulama yönteminden bağımsız olarak, doğrudan barkodun kontrol edil- mesi gerekiyor. Bu kontrol baskı kalitesinin yanı sıra veri yapısı ve uyumluluk açısından önemli. Örneğin, ilaç sektöründe, Stericycle Expert Solutions’ın 2017’nin 1. çeyreğine ait ürün geri çağırma indeksine göre, en önemli geri çağırma süreçlerinin yaklaşık %18’i yanlış etiketlemeden kaynaklanıyordu. Bu sorunun neden olacağı maliyetler barkod ve etiketin doğrulanması yoluyla önlenebiliyor. Doğru şekilde uygulanmış barkodlar bile tedarik zinciri içinde okunamamaları halinde sıkıntılara yol açabiliyor. Omron’un barkod doğrulama teknolojisi, ISO barkod kalite standardına göre ölçüm yapılmasına imkan vererek tedarikçilerin barkod kalitesini yasal düzenlemeler veya müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde güvence altına almasını sağlıyor. Doğrulanan barkodlar tüm koşullar altında okunabiliyor. Örneğin, 1D ve 2D sembollerin kontrol edilmesini sağlayan ve bir test raporu sunan entegre çevrimdışı çözümler geliştirilmiştir. Bu çözümler sembolleri (barkodları) üretim hattında yazdırıldıktan hemen sonra kontrol etme olanağı sağlayarak düşük kaliteli barkodların fabrikadan çıkış yapmasını önlüyor. Çevrimdışı ve çevrimiçi doğrulayıcılar yazıcılara, markalama makinelerine ve üretim hatlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.

BARKODU OKUMAK

Doğrulanan barkod etiketleri ve kodlar ürün üzerine yerleştirildiğinde, yeni bilgilerle veya zaten veri tabanında bulunan mevcut bilgilerle bağlantı sağlanması için çeşitli yerlerde okunmaları gerekiyor. Bu durum farklı ortam ko- şullarına sahip birbirinden çok farklı alanlar olan üretim, paketleme, lojistik ve satış alanları için geçerli. Bu alanlar ayrıca barkod okuma sistemlerine ilişkin oldukça özel taleplere sahip. Bu nedenle, Omron doğrusal kodlar ve 2D semboller (Veri Matrisi) için geniş bir barkod okuyucu ürün yelpazesi ve güçlü görüntü işleme sistemleri sunuyor. Bu ürünler arasında yerleşik OEM uygulamalarına yönelik küçük çözümlerin yanı sıra endüstriyel üretim ortamları için tasarlanan dayanıklı okuyucular bulunuyor. Yüksek hızlı kod çözme, geniş görüş alanı, sembol yeniden oluşturma ve agresif kod çözme algoritmaları gibi özellikler sayesinde, doğrusal barkodları, üst üste bindirilmiş sembolleri veya doğrudan parça işaretlerini (DPM’ler) güvenilir bir şekilde okuma imkanı veriyor.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEK VE ANINDA İLETMEK

Bilgisayarlar üretim katından ana sunucudaki veri tabanına bilgi aktarımı için önemli bir rol oynuyor. Barkod tanımlamaya ek olarak üretim sürecinden gelen diğer verilerin entegre edilmesi gerektiği için kurulum işlemleri fazla zaman alır ve yoğun işgücü ve kaynak gerektiriyor. Omron tam kapsamlı hizmet sağlayıcısı olarak pratik alternatif çözümler sunabiliyor. Bu çözümler arasında, örneğin, barkod okuyucular ve bir merkezi SQL veri tabanıyla doğrudan iletişim kurabilen entegre bir veri tabanı arayüzüne sahip yüksek performanslı kontrolörler yer alıyor. Bu çözüm, kullanıcıların çeşitli entegrasyon noktalarında sürece müdahale etmesini gerektirmeden barkod sistemleri ile ana sunucu arasında kesintisiz bir haberleşme imkanı sunuyor.