Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

AKILLI TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ

B&R

B&R’ın sistem yazılımı mapp Trak akıllı taşıma sistemlerinin kullanımını kolaylaştırıyor. Mühen­disliği kolaylaştırıp piyasaya çıkış süresini optimize ediyor. Yazılım süreç odaklı bir programlamaya dayanır ve entegre bir simülasyona sahiptir. mapp Trak sayesinde taşıma üniteleri hat üzerinde çarpışmıyor, sanal bariyerleri aşmıyor ve konfigüre edilebilen hız sınırlarını ihlal etmiyor. FDA uyumlu takibin uygulanması da mapp Trak ile olduk­ça kolaydır. Yazılım, ürün datalarını ilgili taşıma üniteleriy­le ilişkilendiriyor ve üretimi tamamen takip edilebilir hale getiriyor.

Süreç Odaklı Programlama

mapp Trak’de takip sistemi süreç odaklı şekilde prog­ramlanmıştır. Uygulama yazılımı mühendisi, taşıma ünite­lerinin hat üzerinde nasıl hareket etmesi gerektiğine dair kuralları belirliyor. Kurallar, taşıma üniteleri hat üzerinde sanal tetikleme noktalarını geçtiğinde aktif hale geliyor. Hareket dizileri verimli şekilde uygulanabiliyor ve her taşı­ma ünitesi için programlama çabası önemli ölçüde azalıyor.

Verimli Çalışma İçin Simülasyon

mapp Trak’e entegre olan simülasyon ile geliştirici, ör­neğin kaç adet taşıma ünitesiyle ve hangi hızda uygulama­nın en yüksek üretkenliği sağladığını test edebiliyor. Simü­lasyon ve gerçek tesis aynı sistem yazılımını kullanılıyor bu da simülasyon ve gerçek operasyon arasında herhangi bir zamanda değişim yapmayı mümkün kılıyor. Taşıma ünite­lerinin ek mekanik elemanlarla robotlar gibi nasıl etkileşi­me girdiği B&R Scene Viewer ile görüntülenebiliyor.