Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

VERİ MADENCİLİĞİNİN GELECEĞİ VE UYGULAMA ALANLARI

Büyük miktarda veri içerisinden, gizli kalmış, değerli, kullanılabilir bilgileri açığa çıkarmak ve stratejik karar destek sağlamak amacıyla kullanılan veri madenciliği; büyük miktarda veriyle ilgili sorun alanlarına yanıt bulması yanında verilerinin kullanımında yeni bir perspektif yaratıyor ve kullanım yaygınlığı hızla artmaya devam eden bir yöntem haline geliyor. Günümüzde teknoloji şirketleri ve kurumlar büyük veriler üzerine çalışıyor. Büyük bir veri yığınından yararlı bilgiyi çekip çıkarabilmek ise oldukça zahmetli bir iş.

Madencilik sonucunda edinilen kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda şirketler için sadece sahip oldukları verileri değil dışarıdan alınan verileri de koruyabilmek ve işleyebilmek son derece hassas bir konu haline geldi. Veri Madenciliği, pek çok analiz aracı kullanımıyla veri içerisinde örüntü ve ilişkileri keşfederek, bunları geçerli tahminler yapmak için kullanan bir süreç. Veri madenciliğinin amacı, geçmiş faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik karar verme modelleri yaratmak.

Veri madenciliği büyük miktarda veri inceleme amacı üzerine kurulmuş olduğu için veri tabanları ile yakından ilişkilidir. Gerekli verinin hızla ulaşılabilecek şekilde amaca uygun bir şekilde saklanması ve gerektiğinde hızla ulaşılabilmesi gerekiyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan veri ambarları günlük kullanılan veri tabanlarının birleştirilmiş ve işlemeye daha uygun bir özetini saklamayı amaçlıyor. Veri madenciliği kendi başına bir çözüm değil, çözüme ulaşmak için verilecek karar sürecini destekleyen, problemi çözmek için gerekli bilgileri sağlamaya yarayan bir araç. Veri Madenciliği; büyük ve karmaşık verilerle çalışıyor, Her türlü veriyi kullanarak çözümler üretebiliyor, istatistik, yapay zeka, makine öğrenmesi, veri tabanlarında bilgi keşfi, bilgisayar bilimi, yapı tanıma ve benzeri gibi disiplinlerden faydalanıyor, daha önceden bilinmeyen, doğrulanabilir, etkinleştirilebilir enformasyonu arar, otomatik veya yarı otomatik olarak çalışan çözüm araçları kullanır ve sorunlara göre değişen çözüm araçları yaratır. Veri madenciliği; önceden bilinmeyen, geçerli ve uygulanabilir bilginin veri yığınlarından dinamik bir süreç ile elde edilmesi olarak tanımlanabiliyor. Bu süreçte kümeleme, veri özetleme sınıflama kurallarının öğrenilmesi, bağımlılık ağlarının bulunması, değişkenlik analizi ve anomali tespiti gibi farklı birçok teknik kullanılıyor. Veri madenciliği ile büyük veri yığınlarından oluşan database sistemleri içerisinde gizli kalmış bilgilerin çekilmesi sağlanyoır. Bu işlem, istatistik, matematik disiplinleri, modelleme teknikleri, database teknolojisi ve çeşitli bilgisayar programları kullanılarak yapılıyor.

Bilgisayar sistemleri, her geçen gün ucuzlaması ve güçlerinin giderek artması nedeniyle yaşamın her alanına hızla giriyor. İşlemcilerin hızlanması, disk kapasitelerinin artması, bilgisayar ağlarındaki ilerleme sonucu her bir bilgisayarın başka bilgisayarlardaki verilere ulaşması olanağı, bilgisayarların çok büyük miktardaki verileri saklayabilmesine ve daha kısa sürede işleyebilmesine olanak sağlıyor. Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu bu şekilde durmadan büyüyen ve işlenmediği sürece değersiz gibi görünen veri yığınları oluşuyor. Bu veri yığınlarını, içlerinde altın madenleri bulunan dağlara benzetmek mümkün. Bu madenlere ulaşmak için kullanılan yöntem ise, temelinde istatistik uygulamaları yatan veri madenciliği oluyor. Bu kapsamda veri merkezlerinde ve veri madenciliği konusundaki yaklaşımların izini sürdük.