Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ÜRETİM HATTININ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

OMRON

Omron, Gıdadan ilaçlara kadar kolay bozulan ürünler için ambalaja kalite denetimi uygulanması son derece önemlidir. Okunamayan bir barkod veya doğru olmayan bir son kullanma tarihi, iyi durumdaki ürünlerin çöpe atılmasına neden olabiliyor. Gün geçtikçe daha katı hale gelen düzenlemeler, işaretlemeyi tüm ürün türleri için en önemli unsurlardan biri haline getirmiştir. Üretim hatlarının hiç olmadığı kadar otomatik hale gelmesi, denetim ve kalite kontrolünün de daha otomatik hale getirilmesi gereksinimini doğurmuştur. Otomatik hatlar görevleri hızlı ve doğru şekilde yerine getirerek hattın verimliliğini artırabiliyor. Bununla birlikte, gerçek avantajlar ancak akıllı veri gibi özellikleri kullanan “akıllı” otomasyon uygulandığında hayata geçirilebiliyor. Bu yaklaşım görsel denetim sistemlerine uygulandığında, kusurlar sorunsuz şekilde ve üretim hattına minimum etki ile belirlenip düzeltilebiliyor. Akıllı görsel denetim sistemi üretim ve devre dışı kalma süresi bakımından tüm üretim hatlarını çok daha verimli ve tutumlu hale getiriyor.

KALİTE KONTROL STANDARDİZASYONU

Tüm üretim hatları denetim ve kalite kontrolle ilgili zorluklarla karşı karşıya kalır. Ancak ilaç endüstrisi söz konusu olduğunda, hatalar ne pahasına olursa olsun önlenmelidir. Bu nedenle ilaç endüstrisi, hat ekipmanlarının kusurlara karşı garanti sunmasını sağlıyor ve bu anlayışla sektöre liderlik ediyor. Diğer sektörlerde bu denli önemli sonuçlar ortaya çıkmasa da hata yapma lüksü yoktur. Kusurlu ürünlerin üreticilere ulaşması, tüketici sağlığından markaya duyulan güvene kadar geniş bir alanı olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca devletler vatandaşlarını korumak istiyor ve bunun sonucunda başta gıda ve ilaç sektörü olmak üzere ambalaj işaretleri konusunda daha sıkı düzenlemeleri yürürlüğe sokuyor. Örneğin, AB’de 2019 yılında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, üretim hatlarının daha yüksek kalite kontrol standartlarını karşılamasını zorunlu hale getiriyor.

BULUT YOLUYLA GÜÇLÜ ANALİZLER

Omron sistemleri kalite denetimi dahil olmak üzere üretim hattının tüm bölümlerini kapsıyor. Eksiksiz sistem çözümü veya mevcut sistemde kısmı bir yükseltme sağlamasından bağımsız olarak her bir komponent en yüksek kalite kontrolü sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Görsel denetim ve kalite kontrol söz konusu olduğunda, şirketin son derece kompakt görsel denetim üniteleri, üretim hattını gerçek zamanlı izler ve tüm kusurlara anında müdahale ediyor. Görsel denetim sistemi tarafından gönderilen veriler yerel olarak işleniyor ve sistemin uygun eylemleri uygulamasına olanak sağlayan güçlü analiz için bulut yoluyla iletiliyor. Makineler ile üretim hattı arasındaki güçlü bağlantı sayesinde sistemin birbirine tamamen bağlı olması, daha titiz kalite kontrol ve daha yüksek verimlilik sağlıyor. Bir hata algılandığında, sistem genellikle hatayı otomatik olarak düzelterek üretimin etkilenmeden sürmesini sağlar. Omron akılı otomasyon çözümleri, yüksek hız ve etkileyici işleme gücü gibi özellikleri kullanım kolaylığı ile birlikte sunuyor. Bu hız, zeka ve kullanıcı dostu olma kombinasyonu, en etkili denetim ve şeffaf kalite kontrolü hayata taşıyor.

KURALLARI UYGULAMANIN ÖNEMİ

Bir denetim sisteminin akıllı kararlar alabilmesi için görsel denetim kamerası gibi sensörlerden veri toplaması gerekiyor. Görsel denetim kameraları ürünün farklı unsurlarını izlemek, gerektiğinde kusurları kontrol etmek ya da etiketleri hatalı baskı veya eksik bilgilere karşı denetlemek amacıyla kullanılabiliyor. Ardından güçlü işleme devreye girerek bu verileri analiz eder ve gerçek sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırarak süreci izliyor. Bir sorunla karşılaşıldığında, değişikliklere yanıt vermekle ilgili programlanan kuralları uyguluyor. Sorunlar otomatik olarak ilgilenilse bile doğru proses yönetimi için ve ek eylemlere ihtiyaç duyulabilmesi ihtimaline karşı operatör mutlaka bilgilendiriliyor. Mevcut veri miktarı ve uygulanan işleme arttıkça “daha akıllı” hale gelen makine, üretim hatlarının daha uzun süre daha kısa duruş süresi ve daha yüksek verimlilikle çalışmasına yardımcı oluyor. Tüm veriler sistem tarafından kaydedilir ve tipik olarak bulutta saklanıyor. Bu durum ayrıca daha sonra denetim amaçları doğrultusunda incelendiğinden operasyonların düzenlemelere uygun ilerlemesine yardımcı oluyor.

ŞİMDİ VE GELECEKTE ESNEKLİK

Üretim hatalarının yakalanması ve atığın azaltılmasına ek olarak etkin denetim ve proses yönetiminin bir diğer avantajı esnekliktir. Görsel denetim, hareket, kontrol, emniyet ve robotların Omron Sysmac Studio gibi tek bir yönetim sisteminde birleştirilmesiyle üretim hatları kısa üretim sürelerine daha kolay uyarlanır ve pazar taleplerine sorunsuz şekilde adapte oluyor. Hat kurulumları yeni üretim süreçleri için hızlı şekilde değiştirilebiliyor ve kalite denetimi tanıma şablonu yazılımda kolayca güncellenebiliyor. Bu durum, farklı ürün modelleri hatta farklı ürünlerin doğru şekilde üretilmesini ve paketlenmesini sağlyıor. Sistem ayrıca düzenlemelerdeki tüm değişikliklere uyum sağlayabilmesiyle geleceğe hazır olma avantajına sahiptir. Bu sayede üreticiler üretim hatlarının gelecekteki düzenlemeleri karşılayabilmesine yönelik endişelerini rafa kaldırabiliyor. Tüm yapmaları gereken mevcut çözüm için yeni bir ürün yazılımı güncellemesi gerçekleştiriyor.