Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ENERJİNİN OTOMASYONU / OTOMASYONUN ENERJİSİ

Artan enerji maliyetleri ve rekabet koşulları, enerjinin daha verimli kullanılmasını zorunlu hale getiriyor. Son yıllarda eklenen yasal zorunluluklar ve sağlanan çeşitli teşviklerle birlikte günümüzde tüm işletmeler enerji otomasyonu çözümleriyle tesislerini her geçen gün iyileştirme arayışındalar. Enerji otomasyon sistemleri ile verimlilik, maliyet, tüketim ve çevresel faktörler konularına odaklanan firmalar enerjinin akıllı kullanılabilmesi için IoT teknolojilerinden yararlanarak hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de kar marjını artırıyor. Çünkü enerji otomasyonlarının temel amacı mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanıp, riskleri ve kayıpları en aza indirmek.

Enerji otomasyonu ile temel olarak firmalar enerji maliyetlerini hesaplayarak, devamlılığı sağlayarak ve bunları raporlayarak oluşabilecek arızaların zamanında tespitini sağlıyor ve vakit kaybetmeden müdahale etme imkanı sağlıyor. Enerji otomasyonu ile mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından risklerin ortadan kaldırılması sağlıyor. Enerji parametreleri sürekli izlendiğinden enerji sarfiyatı kontrol altına alınmış oluyor. Böylece sistemdeki tüm ekipmanlar izlendiğinden oluşabilecek herhangi bir arızaya zaman kaybetmeden müdahale etme imkanı tanıyor.

Artan rekabet ve çevre koşullarında işletmeler, gerek ürün ve hizmetlerinin daha rekabetçi fiyatlara sahip olması ve gerekse gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak amacı ile enerji tüketimlerini eskisine göre çok daha fazla kontrol altında tutmak zorundalar. Bu nedenle bir tesisteki; elektrik, gaz, su, buhar ve diğer maliyetlerin hassas biçimde analiz-kontrol edilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Tesise monte edilecek haberleşme özelliğine sahip cihazlar ile bir tesisin enerji haritası çıkartılıp yoğun tüketim noktalarında enerji tasarrufuna yönelik iyileştirme çalışmaları yapılabilir.

Elde edilen veriler ile yapılmış çalışmaların etkileri kolayca kontrol edilebilir. Tesiste çalışmakta olan makine ve bölümlerine takılacak haberleşme özellikli cihazlar ile elde edilen veriler sayesinde ürün-hizmet başına tüketilen elektrik, su, gaz ve buhar bedelleri net olarak ürün birim fiyatlarına yansıtılabileceğinden, firmalar ürün birim maliyetlerini net olarak çıkartabiliyor. Bunun doğal sonucu olarak firmalar daha rekabetçi fiyat seviyeleri belirleyerek, satışlarında artış elde edilebiliyor ve artan üretim kapasitesi ile birlikte ürün birim maliyetlerinin de düşmesini sağlanmış oluyor.

Günümüzde kullanılan üretim ekipmanları eskiye oranla çok daha kompleks hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, enerji kalitesindeki en küçük bir problem bile makinelerin durmasına veya arıza yapmasına dolayısı ile üretim, hammadde, işçilik ve prestij kayıplarının oluşmasına sebep oluyor. Bu nedenle enerji kalitesinin izlenmesi ve enerji kalitesi olaylarının kayıt altında tutulması, enerji kalitesi olaylarından anında haberdar olarak periyodik meydana gelen olaylara karşı önlem alınması zorunludur. İyi bir enerji otomasyonu sistemiyle tüm bunların önüne geçildiğinden sistemlerin daha efektif çalışması kaçınılmaz oluyor.