Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

AKILLI FABRİKALAR VE DİJİTAL GELECEK

WAGO

WAGO, DİJİTALLEŞME TRENDİ SONUCUNDA KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLARI ÖNGÖRÜP KULLANICILARINA EFEKTİF BİR YOL HARİTASI ÇİZİYOR.

Dijitalleşme trendi, üreticilere yakın vadede çözülmesi gereken bazı zorlukları beraberinde getirecek gibi görünüyor. WAGO bu zorluklar üzerine hassas çalışmalar gerçekleştirerek, durumlara uygun çözümler üretmiş ve ileride oluşabilecek zorlukları ön görerek, kullanıcılar için ek özellikler geliştiriyor. Bir fabrika veya tesisin dijitalleşmeye tam entegre olması için birkaç değişkene ihtiyacı var. Bu özellikler bütün bir sistemin ayrı ayrı çarkları şeklinde işlemeli ve birbirine hizmet etmelidir. Bu kavramlar şu şekilde sıralanıyor:

1. SİBER GÜVENLİK

Elde edilen verileri sadece bulut sistemlerine aktarmak yeterli değildir. Ayrıca bu bilgileri manipülasyonlara karşı korumalı hale getirmek gereklidir. Bunların arasında en değerlilerinden biri üretim verisidir. Üretim verisinin özel olarak korunması gereklidir. Bu nedenle, Linux işletim sistemi ve güvenli dizaynı ile WAGO kontrolörleri saldırıları geri çevirecek bir yapıda tasarlanmıştır. WAGO Connectivity Portal aynı zamanda tüm verinin kolay ve güvenli şekilde internet üzerinden transferine imkan veriyor. TLS 1.3, OpenVPN, IPsec, entegre güvenlik duvarı ve ikili MAC filtreleme ile veriler güvenle aktarılıyor. Ayrıca bu portal; alan erişimi, M2M, IoT ve şantiye ağları için de ideal bir çözüm sunuyor.

2. SENSÖR ENTEGRASYONU

Verilerim ölçümü, ağ oluşturma süreçleri için temel olup bunları yönlendiriyor. WAGO akıllı sensör-aktuatör entegrasyonu ile sahadan değerli verilerin elde edilmesini sağlıyor. Bu veriler, sistemin optimal kullanıma ayarlanması, monitörleme ve geliştirmeler için kullanılıyor. Bu konuda WAGO, 500’den fazla I/O modülü ile dünyanın en kapsamlı I/O sistemini sunuyor. Ayrıca yeni IP67 I/O ünitelerimiz ile tüm sensör–aktuatör verisi bulut sistemlerine herhangi bir ek cihaz olmadan aktarılabiliyor. QR kodla tanıma ve konfigürasyon, her portta IO-Link haberleşme desteği ve daha bir çok özelliği ile yeni IP67 I/O üniteler, efektif çözümler sunacak şekilde dizayn edildi.

3. YATAY AĞ UYGULAMALARI

Endüstri 4.0 için; üretim adacıklarının bir ağ altında bağlanması, sistemin ve tesis sınırlarının bağlanması kadar başarıyı belirleyici bir unsurdur. I/O sistem ile çok esnek bir iletişim ve kontrol çözümü sunuluyor. 500’den fazla I/O modülü, 60 kontrolör ve 40 fieldbus kuplör ile tüm değer yaratma süreci boyunca sorunsuz iletişim sağlıyor.

4. ADAPTASYON

Uyarlanabilir üretim süreçleri, esneklik, verimlilik ve genişlik birinci anahtardır. Bu süreçleri gerçekleştirmek için sistem modülleri esnek olmalı ve herhangi bir üreticiye bağlı olmamalıdır. Bu alanlar özel otomasyon sistemlerine gereksinim duyarlar. WAGO ile mevcut SAP ERP sisteminize SAP sertifikalı ve tavsiyeli bir cihaz olan, PFC serisi kontrolörler ile verileri çıkarabilme imkanı sunuyor. ERP uygulamaları ve SAP HANA çözümleri için sahanın tam entegrasyonunu vadediyor.

5. BULUT BAĞLANTISI

Bulut çözümleri, özellikle alan erişimi ve süreç optimizasyonu ile endüstri için müthiş bir potansiyel sunuyor. Bulut, gerçek ve dijital dünyayı birbirine bağlıyor. Ayrıca, markaların küresel iletişim yapılarının çapraz haberleşmesini de kolaylaştırıyor. WAGO’nun PFC ailesi kontrolörleri, sahadan buluta veri aktarımında, güvenli bir veri iletişimini garanti ediyor. WAGO, Cloud Data Control ve PFC 100/200 serisi IoT kontrolörleri ile IoT uygulamaları için mükemmel bir zemine sahip. WAGO’nun barındırdığı Microsoft Azure, Amazon Web Service ve SAP sertifikaları ile tüm entegre kontrolörler bulut hizmeti üzerinden akıcı ve güvenli bir şekilde izlenebiliyor. “WAGO Cloud Data Control’e” web browser üzerinden erişilebiliyor ve bu sistem üzerinden; projeler, kontrolörler, kullanıcı yönetimi, kontrolör durum izleme, alarm fonksiyonları ve e-mail gönderimi yapılabiliyor. WAGO’nun bu sistemde kullandığı MQTT protokolü, güvenli bir haberleşmeyi garanti ediyor. WAGO kontrolör ile sadece WAGO Cloud platformuna bağlı kalınmıyor. WAGO kontrolörler ile diğer MQTT Broker olan bulut platformlarıyla da haberleşilebiliyor. Örneğin; IBM Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Thingsboard ile veri alışverişini, herhangi bir ek modül veya cihaz gerektirmeden direkt PFC kontrolörleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

6. SMARTDATA

Sipariş ve üretim süreçleri, geleceğin endüstrilerinde giderek daha fazla dijitalleştirilecek ve otomatik hale getirilecek. SmartDATA’da hedef, katma değer zincirinin tamamı boyunca, tutarlılık ve veri şeffaflığı ile azaltılmış maliyetler, zaman tasarrufu ve gereksiz masrafların önlenmesidir. WAGO SmartDATA mühendislik hizmeti ile kullanıcıların planlama ve tasarımdan, test ve devreye almaya kadar tüm süreçlerine yardımcı olan bir çözüm sunuyor.