Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

“YAPAY ZEKA İNSANIN ÖĞRENME KAPASİTESİNDEN ÇOK DAHA İLERİYE GİDECEK”

INTEXCOIN

INTEXCOIN CEO’SU VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ UZMANI ERDOĞAN KÖSE, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİ HEM OLUMLU HEM DE OLUMSUZ YÖNLERİYLE ELE ALIYOR.

Yapay zeka konusunda birçok tanım var ancak henüz ortak bir ifadeye ulaşılmış değil. Yapay zekayı genel olarak tanımlarsam; insanın ihtiyaçlarını karşılamak için insandan bağımsız hareket eden bilgisayar sistemleri, makineler ve robotların yazılımlar aracılığı ile insanı taklit edebilmesine verilen isim diyebilirim.

YAPAY ZEKA NELER GETİRİYOR?

Olumlu Etkileri: “Yapay zeka insan kaynağı da dahil tüm kaynakların optimum kullanılmasını sağlıyor ve gelecekte daha da etkili olacak gibi gözüküyor. İnsan kaynaklı tüm hata ve aksak- lıkların önüne geçecek. İnsanı ilgilendiren her alanda çok önemli çözümler sağlayacak. Dünyanın ve evrenin anlaşıl- masında çözemediğimiz problemleri bu teknolojiler ile hızla çözülecek. Yeni teknolojik keşiflere bağlı yeni ürünler haya- tımıza girecek. Örneğin; sağlık sektöründe hasta takibi ve hastalıkların teşhisi ile çözümleri konusunda hata payını en aza indirecek. Kişiye özel analiz ile kişiye özel ilaç ve tedaviler mümkün olacak. Hatta hastalanma ihtimalimizi analiz ederek önceden tedbir almamızı sağlayacak. Gözle görüle- meyecek kadar küçük robotları yutacağız ve onlar içimizde sorunlu yere ulaşarak tedavi edecekler. Sürücüsüz araçların yavaş yavaş hayatımıza girmesinde en önemli pay yine yapay zekanındır. Eğitimde de tıpkı sağlıkta olduğu gibi kişiye özel eğitim programları yapılarak eğitim kalitesi ve istenilen sonucun daha hızlı alınması sağlanacak. Sanal asistanlar hayatımıza çoktan girdiler. Haber sunmaktan tutun da şiir ve şarkı sözü yazan, resim yapan robotları duymuşsunuzdur. Ağır doğa koşullarında, madenlerde, denizlerin altında hatta Ay ve yakında Mars’ta sürekli, hatasız çalışarak üretim yapabilecek yapay zeka destekli robotlar sayesinde üretim kapasitemiz artacak. Bütün bu gelişmeler faydaları sayılamayacak kadar çok alanda insanın hayatını kolaylaştıracaktır. Bu örnekler çoğaltılabilir, askeri teknolojiden, üretimden, satış pazarlama ve medyaya kadar tüm hayatın yeniden organize edilmesinde yapay zeka kullanılacak.”

Olumsuz Etkileri:

“Yapay zekanın olumlu yönlerinden ve faydalarından çok kez bahsettim ama ben yapay zekanın tehlikelerini daha çok önemseyenlerdenim. Getirilerinin yanında götürüleri ne olacak, bu konuda konuşmak gerekir kanaatimce. Teknolojik gelişmeler tıpkı kullandığımız ilaçlar gibidir. Bir sorunu çö- zerken birçok sorunu da beraberinde getirir. Yapay zekadan önce gelişen teknoloji ile neler yaptık bir bakalım. Doğayı nasıl tahrip ettik, birçok canlı türünü nasıl yok ettik, milyarlarca insanı nasıl perişan halde bıraktık. Birleşmiş Milletler’in raporlarında her 60 kişiden birinin evsiz olduğu yazıyor. Bunu biz gelişen teknolojiyle başardık. Ölümcül silahlarla sürekli savaşan insanlığın elinde bir de yapay zeka ve robot ordula- rının olduğunu bir düşünün. Duyguları ve fiziksel özellikleri robotlarca taklit edilmiş bir insanlığın, ihtiyacı için yarattığı bu teknoloji iyi kurgulanmaz ve olası yıkıcı etkilerine yönelik şimdiden önlemler alınmazsa durum pek iç açıcı değil.

Üretim ve hizmet sektöründen medyaya kadar her alan- da robotik teknoloji ile yapay zeka birlikteliği insanı hızla oyunun dışına itiyor. Üretim ve hizmetler insan için yapılıyor, ancak üretime katılmayan insan tüm bu kendisi için üretilenleri nasıl alacak? Bu konuda henüz bir çözüm yok. Rekabet ortamında yapay zeka ve türevlerinden, otonom ve robotik sistemlere kadar ve endüstri 4.0’ın dışında kalan işletmelerin, fabrikaların hayatta kalma şansı olmayacak. Kar ve verimliliği daha çok artırmak adına, toplu işten çıkarmalar yapılacak ve bu durum artarak devam edecek. Çünkü en büyük maliyet insan. Yukarıda bahsettiğim gibi iştahla bu teknolojilere güzellemeler yapılırken, işinden olan insanın ne olacağını kimse konuşmuyor.

Bu işsiz ve ihtiyaçları karşılanamayan toplulukların her gün savaşların yaşandığı dünyamızı daha da büyük bir kaosa sürükleyeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok. Aslında birçok bilim kurgu filminde bu tehlikeler etraflıca bizlerin dikkatine sunuluyor. Bu filmleri tekrar izleyin ve ger- çekleşme ihtimalini bir düşünün. Gerçekte ne kadar çaresiz olduğumuzu sizler de idrak edeceksiniz. İnsanoğlu olarak egomuz yüksek, insan beyninin gücüne hiç bir makinenin ulaşamayacağı söyleniyor. Bu boş bir kuruntudur. İspatı çok kolay, en basit hesap makinası bile bizi yenecek kadar güçlüdür. Çok değil 3- 4 basamaklı bir sayıyı çarpın ve hesap makinasından önce doğru sonucu bulun. Bulabildiniz mi? Şimdi uyanma vakti. İnsan beyni çok güçlü doğru, henüz hiçbir teknoloji beynin kapasitesinde değil. Ancak insanın beyni aynı anda birçok alanda en yüksek kapasiteyle çalışa- mıyor. Oysa bir bilgisayar aynı anda hem hukuksal hem tıp hem enerji hem matematik hem mühendislik alanında en üst seviyede çalışabiliyor. Big data problemini biliyorsunuz, insanlığın bugüne kadar ürettiği tüm bilgiyi bir insandan ya da tüm insanların toplam gücünden daha iyi analiz eden bil- gisayar ve yapay zekanın karşısında hangi beyin gücünden bahsedilebilir ki? Şimdilerde Quantum bilgisayarlar üretili- yor ayrıca konuşulması gereken çok önemli bir konu. İnsan duygusal ve narin bir varlık, oysa makineler öyle mi? İnsanın duygu durumu, enerjisi, içinde bulunduğu çevre ve birçok şey insanı verimsiz hale getirirken yarattığı makinalarla nasıl baş edebilecek. Yapay zeka sistemleri, bir insanın öğrenme kapasitesin- den çok daha ileriye gidecek. Bir örnek vereyim; yeni doğmuş bir bebeğin ayağa kalkıp yürümesi en erken 7 ayda gerçek- leşirken, içinde yapay zeka bulunan, kod ile çalışan ve hiç bir yönerge tanımlanmayan örümcek benzeri bir robot 1 hafta içinde emeklemeden koşmaya geçebildi. Bu kıyaslamayı en basit ve başlangıç seviye olarak kabul edelim. Quantum bilgi- sayarların üretildiği ve gelecekte daha da güçlü bilgisayarların olacağı dünyadaki yapay zekanın gücünü tahmin dahi edemezsiniz. DNA’mızdan meteorolojik simülasyonlara, evrenin işleyiş kurallarının çözümüne kadar her tür verinin işlenmesi ve çözümünde yapay zeka hayatımızda vazgeçilmez olacak. Facebook yaptığı 2 yapay zeka robotunun fişini çekti. Bu bot- lar kendi aralarında bir dil geliştirdi ve işin sonunun nereye varacağı tahmin edilemediğinden sistem kapatıldı. Benzer örnekler diğer şirketlerin de sorunu halinde. Ve insanoğlu şu anda, yarattığı bu yeni oyuncağı nasıl kullanacağını ve onun- la nasıl başa çıkacağını tam olarak kestiremez durumda. Bu durum bile yukarıda bahsettiğim kötümser tablonun ne kadar gerçekçi olduğuna bir delil oluşturuyor. Gelişen teknolojiyi otobana insanlığı da bir araca benzetecek olursak, geri dö- nülemez bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Son yüzyılda yaptığımız gibi değil de, gelişmenin getirdiği sorunları daha çok düşünmeli ve önlemler alarak ilerlemeyi tercih etmeliyiz