Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

MICROSOFT’TAN YAPAY ZEKÂ REHBERİ

MICROSOFT

Günümüzde hayatımızı kolaylaştırmaya başlayan ve gelecekte dünyayı değiştirmeye devam edecek olan yapay zekâ teknolojisinin, insan yeteneklerinin sınırlarını da genişleteceği ve yeni yetenekler kazandıracağı düşünülüyor. Günlük hayatın yanı sıra, üretimden sağlığa, finanstan perakendeye kadar birçok alanda kullanılan yapay zekâ teknolojisinin makina öğrenimi, bilgisayar vizyonu, doğal dil işleme, akıllı botlar ve algoritmalar gibi uygulama alanlarının aslında ne olduğu, Microsoft’un yayınladığı bu çalışmayla daha iyi anlaşılıyor.

RAKAMLARLA YAPAY ZEKÂ

Yapılan araştırmalara göre yapay zeka teknolojisinin 2030 yılına kadar global ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkıda bulunarak ülke ekonomilerini yüzde 26 oranında büyütmesinin yanı sıra 2021’e kadar 2,9 trilyon dolar iş değeri oluşturup üretkenliği artırarak 6,2 milyar iş tasarrufu sağlaması bekleniyor. Yapay zekâ hayatımızın bir parçası haline gelirken insanın yerini almaktan çok, yeteneklerini artırarak yeni istihdam alanları oluşturacak. 2,3 milyarlık yeni istihdam yaratması beklenen yapay zekânın, gelecek 5 yıl içinde kurumlar ve son kullanıcıların yüzde 50’sinin kullanacağı ürün ve servislere karar verirken göz önünde bulunduracağı bir teknoloji haline geleceği düşünülüyor.

Yapay zekâ görülebilir ya da elle tutulabilir olmasa da, birçoğumuzun hayatına önemli derecede etki ediyor. Bireylere ve kurumlara daha fazlasını başarmaları için destek olmayı misyon edinen Microsoft, yapay zeka teknolojileriyle donatılmış Microsoft Office 365 ile 120 milyon ticari kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. PowerPoint Designer saniyeler içinde kaliteli slaytlar hazırlanmasını sağlarken, Word uygulaması yapıcı önerilerle metinleri geliştirmeye yardımcı oluyor. Microsoft Translator ise eş zamanlı olarak yazı, ses veya videonun çevirisini mümkün kılıyor.

ORTADOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ YAPAY ZEKÂYA HAZIR MI?

Ortadoğu ve Afrika’da yapay zekâ pazarının 2021’e kadar 114 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Buna rağmen, oturmuş sistemler ile zayıf altyapı, inovasyonun önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yeni teknolojik çözümlere karşı güvensizlik ve yapısal engeller, bölgede yapay zekânın gelişmesine engel oluyor.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yapay zekânın gelişimi için ülke politikalarının bu teknolojinin erişilebilirliğini artıracak yönde şekillenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, işletmelerin yapay zekâya yatırım yapması, üniversitelere araştırma konularında verimli bir ortam sağlanması önemini koruyor.

Ayrıca Start-Up’ların desteklenmesi ve tüm bu unsurların arasında kurulacak iş birlikleri, yapay zekâ teknolojisini ileriye taşıyacak önemli hamleler olarak öne çıkıyor.