Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

KÜRESELLEŞMEYLE BİRLİKTE İŞ YAPMA BİÇİMLERİ DE DEĞİŞİYOR

EATON

Küreselleşmenin bir sonucu olarak, büyük şirketler satın almalarla veya yeni pazarları keşfetmeleriyle büyüyor. Şirketlerin bu büyümeyi gerçekleştirme yolları küresel pazar sınırlarının 2019 yılında değişmesiyle farklılık göstermekle beraber, bu trend, daha küçük şirketler üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Bu değişikliğin etkilerini hisseden üreticiler, daha az zamanda daha fazlasını elde edebilmek için iş yapmanın yeni, daha iyi ve daha hızlı yollarını bulmaya devam etmek zorunda kalacaklar, teknolojilerini ve çözümlerini hayata geçirmek için bayilerle ve iş ortaklarıyla çalışmaya eskisinden daha çok ihtiyaçları olacak. Kişiselleştirilmiş hizmetlere ve katma değere odaklanan ilişkilere yatırım yapan iş ortakları daha fazla başarı elde edecek ve bu çabaların karşılığını gelecek yıllarda da alacaklardır.”

“Her geçen gün daha fazla küreselleşen bir pazarda faal kalmak”

2019’DA YILINDA Y KUŞAĞI YETENEKLERİNDEN FAYDALANMAK”

“Y kuşağının iş gücüne nasıl katkı sağlayacağını anlamak ve bu kuşağın şirketlere nasıl kazandırılacağını anlamak başarının anahtarı olacaktır. Şirketler, Y kuşağını çekmek için eğitimden gelire dayalı ödüllere, yeni teknolojileri ve değişime açık süreçleri hayata geçirmeye kadar uzanan farklı teşvikleri uygulamalıdır. Bu şekilde, şirketler, y kuşağına hitap edebilmek için kendilerini daha cazip hale getirerek başarılı bir 2019 yılına hazırlanabilirler.”

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN GÜÇ SÜREÇLERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK”

“Günümüzün ‘her zaman açık’ dijital çalışma şekli, gücün sadece teknoloji firmaları için değil her şirket için önemli bir gereksinim olduğu anlamına gelmektedir. Aslında, toplumun elektrik enerjisini giderek daha da fazla kullanmasıyla, güç ihtiyaçları daha kapsamlı bir şekilde hızla değişmektedir. Bunun bir sonucu olarak, gücün nasıl depolanacağı ve nasıl daha verimli kullanılacağına daha fazla odakla- nıldığını görüyoruz. Gelecek yıl, bu eğilim jeneratör çözümlerinden uzaklaşma ve enerji depolamanın avantajla- rından yararlanma şeklinde artarak devam edecek. Enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yönelik ilgi, iş ortaklarımıza güvenilir bir partner olarak konumlarını güçlendirme- leri için önemli bir fırsat sağlıyor. Böylece iş ortaklarımız, işletmelerin bu güç dönüşüm sürecini yürütmesine nasıl yardımcı olabileceğine odaklanabilir, müşteriler de mali- yetlerini ve karbon salınımlarını azaltıp işletmelerini gelecekteki değişikliklere karşı hazırlayarak, enerjiden azami şekilde yararlanabilirler.”

HİZMET SAĞLAMA MODELLERİNİN PAZAR TALEPLERİNE UYUM SAĞLAMASI”

Hizmet trendi, müşterilerin maksimum fayda elde etmek için projelerine ve çözümlerine maddi kaynak sağ- lamaları için farklı yollar sunuyor. Pek çok işletme nakit pozisyonun kuvvetlendirmek için sermaye artırımı yerine, işletme harcamaları üzerindeki maliyetleri kısacak yollar düşünüyor. Maliyetten tasarrufa ek olarak, bu yaklaşım işletmelerin çevik kalmalarına olanak tanıyor. Teknolojinin hızlı bir şekilde evrim geçirmesiyle birlikte, pek çok organizasyon önümüzdeki 5-10 yılda kullanılabilecek çözümü bugün satın almanın, bir kaç yıl içinde rekabette geri kal- malarının önüne geçemeyeceğinin farkında. Sürekli gelişim önemlidir ve ‘’hizmet’’ trendi müşteriyi ve dolayısıyla süreci yönetecek ve 2019 yılı için bu modele olan eğilimi canlı tutarak, bu gelişimi mümkün kılacaktır.”