Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

AKILLI TEKNOLOJİLERLE GELİŞEN DİJİTAL TARIM ÇÖZÜMLERİ

BOSCH

BOSCH VE BASF’NİN XARVİO™ DİJİTAL TARIM ÇÖZÜMLERİ ŞİRKETİ, ÇİFTÇİLİĞE YÖNELİK DİJİTAL ÇÖZÜMLERİN GELİŞTİRİLEBİLMESİ ADINA ORTAK PROJE MERKEZİ KURDU. İKİ ŞİRKETİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI, ETKİLİ VE ÇEVRE DOSTU HERBİSİT KULLANIMINI ÖNGÖREN ‘AKILLI PÜSKÜRTME’ YÖNETİM SİSTEMİNİN 2021 YILINDA PAZARA SUNULMASI PLANLANIYOR.

Bosch ve BASF’nin XARVİO™ Dijital Tarım Çözümleri şirketi, çiftçiliğe yönelik dijital çözümlerin geliştirilmesindeki başarılı iş birliğini yoğunlaştırıyor. Şirketler, ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini aynı lokasyondan yürütmelerini sağlayan bir proje merkezi kurdu. 2016 yılından beri her iki şirketin çalışanları, kullanılan yabani ot mücadele ilaçlarının toplam miktarını önemli ölçüde azaltan ve kusursuz bir herbisit uygulaması teknolojisi olan ‘Akıllı Püskürtme’ projesinde birlikte çalışıyor. Akıllı Püskürtme’nin 2021 yılında pazara sunulması planlanırken, diğer ortak faaliyetlerin de artırılması hedefleniyor.

Robert Bosch GmbH Ticari Araçlar ve Arazi Araçları operasyon biriminin sorumlusu Andrew Allen, “Ekip üyelerini özel bir yetkinlik merkezinde bir araya getirmek, bu kişilerin uzmanlıklarını birleştiriyor ve proje grubunda doğrudan iletişim ve koordinasyon kanalları neticesinde sinerji potansiyelini artırıyor” dedi.

AKILLI PÜSKÜRTME, MİLİSANİYE İÇERİSİNDE YABANİ OTLARI BULUYOR

Bosch ve XARVİO’nun Akıllı Püskürtme konsepti, yabani otları kontrol altına almak üzere tarlalarda herbisitlerin hassas bir şekilde uygulanmasına odaklanıyor. İki şirket, bu çözümle yabani otları mahsulden ayırabilen ve herbisitleri hedeflendiği şekilde uygulayabilen bir akıllı sistem sunuyor.

Püskürtücü tarlanın içinden geçerken, yerleşik kameralar tüm alandaki bitki örtüsünü kayıt altına alıyor. Akıllı Püskürtme yönetimi sistemi, sensör sinyallerini online olarak analiz ediyor ve bir mahsulün veya yabani otun varlığını tespit ediyor. Sonrasında ise sistem, püskürtücü jetlerini kontrol ediyor ve herbisit, ihtiyaca uygun olarak uygulanıyor. Diğer yandan, yabani ot bulunmayan alanlara herbisit uygulanmıyor. Tarama, tespit ve uygulamadan oluşan tüm işlem sadece birkaç milisaniye sürüyor ve tek bir adımla gerçekleştiriliyor.

Bosch’un araştırma ve geliştirme iş birliğindeki odak noktası; kamera sensör teknolojisi, görüntü işleme ve düzeni algılama, kontrol üniteleri ve sistem bağlantısı.

BASF Dijital Çiftçilik yöneticisi Tobias Menne, “Akıllı Püskürtme teknolojisine sahip püskürtücü, ilgili mahsulün hangi bitki koruma ürününe ne kadar ihtiyacı olduğunu kesin bir şekilde tespit etmek için çeşitli parametreler kullanan xarvio FIELD MANAGER’a bağlı çalışıyor” dedi.

xarvio FIELD MANAGER, yetiştiricilerin çeşitli ve farklı çalışma alanlarında agronomik kararlar almasına yardımcı olan bir dijital çözüm. Amaç, tarlanın her bir bölümünün optimal bir şekilde kullanılmasını sağlayan daha etkili ve çevre dostu yetiştiricilik sağlamak. Yetiştiriciler istedikleri zaman tarlanın durumunu görebiliyor, her bir tarla için tavsiyeler alabiliyor ve her bir tarla bölgesi için uygulama tavsiyeleri ileten bir dizi harita indirebiliyor. Avrupa ve Güney ve Kuzey Amerika’da prototiplerle gerçekleştirilen ilk saha denemeleri son derece olumlu sonuçlar verdi. Andrew Allen, “Sistemi pazara hazır hale getirmek için sonraki adımlarımızdan biri, çok daha hassas herbisit uygulaması sağlamak için püskürtücünün duyarlılığını optimize etmek olacak” dedi.