Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

GERÇEK ZAMANLI KONUM BELİRLEME SİSTEMİYLE LOJİSTİK PROBLEMLERİ ORTADAN KALKIYOR

OKYANUS TEKNOLOJİ / M. RİFAT OK, CEO

ENDÜSTRİYEL IOT ALANINDA ÜRETİM YAPAN GÜÇLÜ REFERANSLARA SAHİP TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OKYANUS TEKNOLOJİ, DİJİTALLEŞEN İŞ SÜREÇLERİNDE VERİMLİLİK, HIZ ARTIŞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN GERÇEK ZAMANLI İZLEME TEKNOLOJİ MARKASI WIPELOT İLE SEKTÖRE YENİ NESİL ÇÖZÜMLER SUNUYOR.

Gitgide dijitalleşen dünyada ürünlerinizi/çözümlerinizi daha akıllı yapmak adına ne gibi çalışmalarınız var? Konuya yaklaşımınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk ve en güçlü referanslara sahip teknoloji şirketiyiz. Kuruluş tarihimiz olan 2005 yılından beri dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Endüstri 4.0 evresinin yapı taşı olan endüstriyel IoT, RTLS (Real Time Location System-Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma), mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda yüzde 100 yerli ürünler üretiyor ve iştiraklerimizle birlikte 25 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2016 yılında TOBB tarafından belirlenen “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması” arasına girdik. Ayrıca Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2018 araştırmasında Türkiye merkezli IoT üreticileri sıralamasında da 4. sırada yer aldık. Ciromuzun yüzde 20’sini AR-GE’ye ayırıyoruz. 2017 yılında Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’nin 48. Tasarım Merkezi olduk. TÜBİTAK ve KOSGEB ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve Microsoft’un Türkiye’deki IoT partneri konumundayız. Yakın dönemde yeni bir girişime adım atarak Litum Teknoloji ile ortak bir yapay zeka (AI) şirketi kurduk.

Dünya genelinde RFID, IoT, RTLS ve veri analitik çözümleri alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip iki şirket olarak bu ortak girişimi “Resolution AI” şeklinde adlandırdık. Yapay zeka şirketi fikrimiz, Wipelot ile üretilen verilerin değerlendirilip anlamlandırılarak firmalar için çok daha yüksek katma değerli hale getirilmesi hedefiyle doğdu.

Türkiye’nin ilk Kablosuz Konum Tabanlı Wipelot ISG sistemi üreticisi firmasısınız. Bu sistem kullanıcılara ne sağlıyor?

Wipelot ISG sistemimiz ile çalışanların her türlü koşul ve alanda güvenle çalışabilmelerini sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip olan Wipelot ISG’yi telsiz ve telefon iletişimi gerektirmeyen elektronik iş güvenliği ürünü olarak da tanımlayabiliriz. Riskli işlerde görev alan veya yalnız başına çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak sağlayan Wipelot ISG, çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabiliyor. 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilen Wipelot ISG sistemi ile işgücü ve zaman kaybı da önleniyor. Takip edilmek istenilen bölgelere yerleştirilen aktif RFID radyo alıcı – vericileri ile tercihe göre çalışanın kemerinde, bileğinde, baretinde veya boynuna asarak taşıdığı küçük elektronik cihazlar sayesinde tesislerde çalışanlar takip edilebiliyor. Olası bir tehlike veya kaza anında hareketsizlik, darbe veya düşme algılanıyor, alarm sistemi devreye girerek çalışanın yeri belirleniyor ve acil duruma hızla müdahale edilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca çalışan, ihtiyaç halinde taşıdığı cihaz üzerindeki SOS düğmesine basarak yardım talebinde de bulunabiliyor.

WIPELOT RTLS gerçek zamanlı kişi-ekipman konum belirleme sistemi hakkında bilgi alabilir miyiz?

Wipelot RTLS konum belirleme çözümlerini, bina içi veya özel bölgelerde personel ve ekipmanların gerçek zamanlı konumlarını belirleyen takip, analiz ve değerlendirme sistemi olarak tanımlayabiliriz. Wipelot RTLS varlıkların ne zaman, nerede ve ne kadar süre bulunduğunu anlık olarak raporluyor. Wipelot RTLS çözümleri arasında; personel takip sistemi, ekipman takip sistemi, madenci / yer altı personel takip sistemi, araç takip sistemi, demirbaş takip sistemi, stok takip sistemi, üretim takip sistemi başta olmak üzere firmanın bulunduğu sektörün ihtiyacına kapsamlı olarak cevap veren çok sayıda takip sistemi mevcut. Wipelot RTLS ile pek çok işletmenin en büyük sorunları arasında yer alan; ekipmanlarım, iş makinalarım, üretimdeki yarı mamullerim ve demirbaşlarım nerede, şu an kaç adet demirbaşım var ve kaçı kullanımda, personelim nerede, verimli çalışıyorlar mı, bir kaza ya da sorun yaşadılar mı gibi soruların cevabına ulaşmak çok kolay hale geliyor.

Örneğin inşaat sektörü, personelin ve ekipmanların yerlerinin inşaat sahası içerisinde sürekli arandığı ve sahadaki ekipman sayısının tespit edilmesini gerektiren oldukça karmaşık bir sektör. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için yeterli malzeme olup olmadığı bilgisine ihtiyaç duyulan sektörde, çalışanların bu sorulara cevap vermeleri için uzun zamana ihtiyaçları oluyor. Onlarca katlı inşaat içinde bir kişiyi bulmak ya da bir malzemenin ne kadar kaldığını belirleyip ilgili yerlere bildirimde bulunmak büyük bir zaman kaybına neden oluyor. İşçiler vakitlerinin büyük bir bölümünü hem birbirlerini hem de kullanılan demirbaş ve malzemeleri aramaya harcıyorlar. Wipelot RTLS sayesinde istenilen kişinin veya ekipmanın hangi katta, hangi odada olduğu ve ekipmanın kullanıma uygun olup olmadığı kolayca tespit edilebiliyor. Ayrıca kaybolan veya çalınan ekipmanların nerede olduğu da kolaylıkla bulunabiliyor. Wipelot ürünleri ekipmanlardan en verimli şekilde yararlanarak inşaatı gecikmesiz olarak tamamlamaya ve en önemlisi çalışan takibiyle işçi güvenliğini artırmaya da yardımcı oluyor.

Madencilik sektörüne sunduğunuz IoT teknolojileri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz Wipelot ile madenlerdeki iş süreçlerinin daha güvenli, kontrollü ve kolay ilerlemesine imkân tanıyor ve kilometrelerce karelik büyüklükteki maden ocaklarında güvenle çalışabilme olanağı sunuyoruz. Aktif Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden faydalanarak geliştirdiğimiz gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz Wipelot ile iş süreçleri ve ortamlarında anlık takip olanağı sunuyoruz. İş güvenliği açısından anlık takibin büyük önem arz ettiği madencilik sektöründe yoğun olarak tercih edilen Wipelot teknolojimiz ile riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ederek iş güvenliği ve verimlilik sağlıyoruz. Maden içindeki makinelerin ve forkliftlerin konumunu takip ediyor, bu araçların çalışanlara çarpmasını engellemek için gerekli uyarı mekanizmalarını çalıştırıyoruz. Nesnelerin konum bilgilerinin anlık olarak toplanıp yönetilmesini sağlayan Wipelot sistemimiz ISG, SafeZone ve OTX gibi yan modülleriyle ekstra güvenlik ve verimlilik sunuyor. Wipelot’un ISG modülü çalışan güvenliğine odaklanırken, SafeZone modülü iş makinaları, işçiler veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemek için çalışıyor. OTX modülü ile de çalışma ortamındaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçerek değerlendirme imkanı sunuyoruz.

Havacılık sektörüne sunduğunuz IoT teknolojileri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bir bölgeden diğerine sürekli olarak bagajların, servis araçlarının, personel ve diğer ekipmanların hareket ettiği uluslararası havaalanları içerisindeki özel araçlar, taşıyıcılar veya diğer ekipmanlar çoğu zaman yanlış bölgelere gidebiliyor, hatta kaybolabiliyor. Bu ekipmanların konumlarını belirlemek ve raporlamak üzere personellere görev veriliyor, ancak bu süreçte de raporlar kaybolabiliyor, gecikmeler yaşanabiliyor, raporlamadan sonra ekipmanın yeri değiştirilebiliyor. Bu karmaşık lojistik problemleri havayolu şirketleri ve havaalanı işletmelerinin karlılık oranını düşürüyor ve operasyonel maliyetlerini artırıyor. Bu noktada havacılık sektörüne kaynak yönetimi alanında verimlilik artışı sağlayan araçlar sunan gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz Wipelot, daha ileri seviyede ekipman ve personel hareket rotaları takibi ve analizi ile iş süreçlerinde iyileştirme sağlıyor. Nesnelerin konum bilgilerinin anlık olarak toplanıp yönetilmesini sağlayarak, bu sayede havaalanlarındaki yoğun lojistik süreçlerde yaşanan problemleri çözüme kavuşturuyoruz.

Referans projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Okyanus Teknoloji olarak 2005’ten bu yana endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk ve en güçlü referanslara sahip teknoloji şirketiyiz. Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile öne çıkıyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektörün önde gelen firma ve kurumlarına yüksek katma değer sunuyoruz.