Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

“ÇİMENTO SEKTÖRÜ ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİNE 1 MİLYON TL YATIRIM”

TUFAN ÜNAL, ÇEİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sendikanızın sosyal diyalog faaliyetlerinden bahseder misiniz?

ÇEİS’in en önemli kuruluş amacı, muhatap işçi sendikası ile üyelerinin menfaatleri doğrultusunda grup toplu iş sözleşmesi müzakere sürecini yürütmek ve çalışma barışı içerisinde grup toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda sendika olarak grup toplu iş sözleşmesi uygulamasında üyelerinin karşılaştığı sorunlara, çalışma hayatı ve özellikle İş Hukuku alanında hazırladığımız hukuki görüşler ile rehberlik edip; hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan önce önleyici bir yaklaşımla, sonrasında ise çözüm odaklı olarak destek veriyoruz. Üye kuruluşlarımız ve sendikamız ile işçi sendikası arasındaki mevcut olumlu ilişkilerin artmasına katkıda bulunmak amacıyla da toplantılar düzenliyor, sendikamız ile T. Çimse-İş Sendikası arasında geleneksel hale gelen “Sosyal Diyalog Günleri”ni organize ediyoruz.

Böylece şube başkanları ve işyeri baş temsilcileri ile fabrikaların insan kaynakları yetkililerini her yıl bir araya getiriyor, yeni dönem toplu iş sözleşmesi ve endüstri ilişkileri gündemi gibi işyerlerini ilgilendiren konular hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarına imkân tanıyoruz. ÇEİS olarak işçi ve işveren kesimlerinin diyalog içerisinde çalışma barışını sürdürmelerinin çok önemli olduğuna inanıyor, bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Sendikanızın endüstri ilişkileri ve insan kaynakları alanında düzenlediği eğitimlerden bahseder misiniz?

ÇEİS olarak endüstri ilişkileri ve insan kaynakları alanında sektörümüzün yöneticilerine yönelik eğitimler, sertifika programları, üniversite-sanayi iş birliği projesi ve üniversitelerde sektörel tanıtım toplantıları düzenliyoruz. Çimento sektörüne vizyoner liderler yetiştirmek, sektördeki orta kademe yöneticilerin liderlik yetkinliklerini ve becerilerini artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi iş birliğinde “ÇEİS Liderlik Gelişim Programı”nı organize ediyor, eğitim programında, “Farkındalığını Geliştir”, “Harekete Geç, Geçir”, “Bütünü Gör ve Yönet” başlıklı üç modül içinde 14 farklı ders konusu ile “board gameler”, sektör liderleriyle sohbet ve grup rehberliği bölümlerine yer veriyoruz. Bunun yanı sıra ÇEİS üyesi fabrikaların teknik yöneticilerinin (müdür, şef, mühendis) endüstri ilişkileri ve toplu iş hukuku konularındaki yetkinliklerinin ve bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın katılımı ile, “Teknik Yöneticiler İçin Endüstri İlişkilerinin Temel Kavramları” konulu eğitimler düzenliyoruz.

Çimento sektöründeki mesleki eğitim ihtiyacının tespitinin yapılması, eğitimin planlanması, gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi için ise 21 Mart 2018 tarihinde ÇEİS ile Kocaeli Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda çimento sektöründe nitelikli işgücü istihdamına öncülük etmek hedefiyle yola çıkan sendikamız, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile sektöre özgü mesleklerde ders içeriği oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan çimento sektörü, sağlık ve güvenlik açısından risk potansiyeli yüksek sektörler arasında yer alıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre sektör çalışanlarının 16 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekiyor. Yasalara uymak elbette en önemli görevimiz ama biz bunun da üzerinde çaba sarf ediyoruz.

Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezimizde de yıl boyunca sektör çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Merkezimizde başta mavi yaka çalışanlarımız olmak üzere, yılda 3.000 çalışanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra sektör çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, farkındalığı ve bilinci artırmak amacıyla 2013 yılından bu yana üye şirketlerimizin fabrikalarında tiyatro oyunları sahneliyoruz. “Bize Bi’şey Olmaz Abi” ve “Bize Bi’şey Oldu Abi” adlı tiyatro oyunları, sektör çalışanlarının tümünün yanı sıra, TÇMB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de dahil olmak üzere son 5 senede sahnelediğimiz 210 tiyatro oyunu ile toplamda 17 bin kişiyi iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında, teorik eğitimlerin ötesinde bir yöntemle bilgilendirmiş olduk.

Mesleki Yeterlilik Belgeli işçiliğin gelişmesi konusunda neler yapıyorsunuz? Mesleki Yeterlilik Belgeleri çalışanlara nasıl fırsatlar sunacaktır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 48 meslekte yeterlilik belgesini zorunlu hale getirme kararının ardından, Türkiye çimento sektöründe mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme sistemini kurma yönünde önemli bir adım attık. Avrupa Birliği’nden aldığımız hibeyle, “Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi’ni” yürüttük. Bu sayede, çimento sektörü ulusal yeterlilik sistemine 1 milyon TL yatırım yapmış olduk. AB hibe fonu vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz bu yatırım projesiyle, çimento sektöründe sınavlarla belgelendirme yapmayı hedefliyor, ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (ÇESBEM) yetkinliğini artırmayı ve gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. ÇEİS olarak, tüm faaliyetlerimizi birbirini tamamlayacak şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz.

Sektörün yeterlilik sistemi çalışmalarını sürdürürken, bu çalışmaların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönlerini de vurguluyoruz. Örneğin, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun, iş sağlığı ve güvenliğine olumlu katkı sağladığını değerlendiriyor ve ifade ediyoruz. Çünkü mesleki yeterlilik belgesi sınavlarında, iş sağlığı ve güvenliği konusu fazlasıyla önemli. Yapılan sınavlar esnasında çalışanlar; iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanımların etkin kullanımı gibi konularda bilgi ve farkındalık sahibi oluyorlar. Sınavlarda başarılı olamayan çalışanlar ise kesinlikle mesleki yeterlilik belgesi alamıyor ve aynı birimden yeniden sınavlara girmek durumunda kalıyorlar. Konuya çimento sektörü gibi çok tehlikeli işleri bünyesinde barındıran sektörlerin penceresinden baktığımızda, iş sağlığı ve güvenliğinde yetkinliği belgelenmiş çalışanın, ülkelerin en önemli kalkınmışlık göstergesi olan “sıfır iş kazası” hedeflerine orta ve uzun vadede katkısının büyük olacağına inanıyoruz.

Hedefimiz, Türkiye çimento sektöründeki nitelikli çalışan sayısını artırarak hem sektörün gelişimine katkıda bulunmak hem de iş sağlığı ve güvenliğinde lider sektör olmak.

Kamuoyunda çimento sektörünün İSG alanında olumlu bir repütasyonu olduğu bilinmektedir, bunun sağlanması için yapılanlar ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanlar tarafından içselleştirilmesi için açtığınız Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üyemiz Oyak Aslan Çimento Fabrikası tarafından 2016 yılında kurulan “İSG Eğitim Merkezi”, Oyak Grubu’ndan Sendikamıza yapılan teklif ve ÇEİS Yönetim Kurulu’nun onayıyla Sendikamıza devredilmiştir.

Eğitim Merkezinde ek bina için tadilat çalışmaları ile sanal gerçeklik sınıfı, ilave teorik sınıf ve sosyal alan yapılması amacıyla inşaat çalışmaları yapılarak, toplamda yaklaşık 1.500.000 TL yatırımla Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi (ÇİSİEM) kuruldu. Bizim için her şeyden önce insan geliyor. Bu yaklaşımla Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği merkezi sahibi ilk işveren Sendikası olduk. 2017 yılı Eylül ayında sendikamız tarafından devralınan Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi (ÇİSİEM), sektörünün sıfır iş kazası vizyonuna ulaşmada yaptığımız en önemli yatırımlardan ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

ÇİSİEM’de, klasik eğitim anlayışından farklı olarak, çalışanların aktif katılım gösterdikleri, kendilerine verilen İSG ile ilgili yönergeleri, sınıflarda yer alan akıllı ekranlar ve diğer ekipmanları kullanarak çözümledikleri bir eğitim modeli uygulanıyor. Özellikle temel İSG eğitimlerinde kullanılan bu katılımcı model, çalışanların sürekli aktif kalmalarını ve kendi kendilerine, araştırarak öğrenmelerini teşvik edici bir yapıda bulunuyor.

Temel İSG eğitimlerinin yanı sıra teknik ve akredite eğitimler de ÇİSİEM’de veriliyor. Teknik eğitimler için dış alanda yer alan yüksekte çalışma kulesi, kapalı alan simülasyonu ve iskeleler kullanarak, teorik olarak verilen derslerin uygulama ile desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca, geliştirilen sanal gerçeklik modülleriyle de, gerçek hayatta tecrübe edilemeyecek riskli durumlar simüle edilerek çalışanların deneyimlemesine imkan sağlanıyor.

ÇİSİEM, Sanayi 4.0 kapsamında kurulan teknolojik altyapısı, katılımcı eğitim modeli, çalışma ortamını birebir yansıtan teknik eğitim uygulama alanları ile çalışanların işyerlerinin stresinden uzakta keyifli zaman geçirebileceği dizayn ve konumuyla, iş sağlığı ve güvenliğinde ülkemizin önde gelen dijital merkezlerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor. Yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlar vermesinden de son derece mutluluk duyuyoruz. Öyle ki son 10 yılda çalışan sayımız yaklaşık yüzde 40, klinker üretim kapasitemiz yüzde 90 artmasına rağmen iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza ağırlık oranında ise yaklaşık yüzde 70’lik bir düşüş sağlamış bulunuyoruz. Şimdi ise iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizle ilgili olarak, Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi’nde (ÇİSİEM) 2019 yılı sonuna kadar yapılacak eğitimlerde eğitim masrafının yüzde 50’sinin sendikamızca karşılanmasına dair karar aldık.

Sıfır iş kazası hedefinde kararlıyız, ekonomik koşullar bahane olamaz. Bu alanda en iyi olana kadar yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.