Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ÜRETİM SAHALARI İNOVASYON İLE GELİŞİYOR

Omron, dünyanın en uzun algılama mesafelerine*1 ve yepyeni IoT özelliklerine sahip DC 3 Kablolu E2E NEXT proximity sensörün toplam 2512 modelini piyasaya sürdü. Bu sensörler, tesislerde ani duraklama risklerini üçte bir oranında düşürüyor*2. Ayrıca duraksamalara dair uyarı işaretlerini de algılayarak ağ üzerinden kullanıcıları bilgilendiriyor. Öngörülmeyen tesis duraksamalarını önleyerek ve tesis duruş sürelerini düşürerek tesislerde kapasiteden yararlanma oranlarının artırılmasını sağlıyor. Öngörülmeyen tesis duraksamaları, üretim tesislerinde büyük yönetim sorunlarıdır ve kayıp üretim fırsatlarıyla doğrudan ilişkilidir. Üreticilerin, duruş sürelerini minimum seviyede tutmak için saha içi bakım personeli çalıştırarak öngörülemeyen hataların önüne geçmesi gerekiyor. Üreticiler, tesislerde kapasiteden yararlanma oranlarını insan deneyimine ya da becerilerine muhtaç kalmadan korumak ve artırmak amacıyla akıllı cihazlar ile IoT teknolojisini kullanmanın yollarını arıyor.

Günümüzdeki proximity sensörler genellikle kısa algılama mesafelerine sahip bu da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Örneğin, ekipman titreşimi sebebiyle sensör gövdesi, algılanan nesneden fazla uzaklaşabilir ya da nesneyle temas edebiliyor. Bu gibi durumların, tesis duraksamalarının yaklaşık %20’sini oluşturduğu tespit edilmiştir.*3 E2E NEXT Serisi proximity sensörler (DC 3 Kablolu Mo- deller), eski modellere kıyasla en az iki kat daha fazla algılama mesafesi sağlayan*4 ve tesis duraksamaları riskini 3 kat daha fazla önleyebilen Omron’a ait Thermal Distance Control 2 ve PROX3 hibrit devre teknolojileriyle donatılmıştır. Sensör gövdeleri ve algılanan nesneler arasındaki mesafe sürekli olarak izlenir ve mesafe çok fazla arttığında ya da azaldığında IO-Link haberleşmesi*5 üzerinden kullanıcılar bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar, ani tesis duraksamalarına dair uyarı işaretlerini tespit edebiliyor. Bu sayede, zamanında bakım yapılarak bakım personelinin deneyimine veya becerisine bağlı olmaksızın tesis çalışmalarının istik- rarlı bir şekilde devam edebilmesi mümkün kılınıyor. Omron tarafından geliştirilen “innovative-Automation” adlı konsept, yenilikçiliğin üç temel öğesinden oluşuyor: “Entegre” (kontrol evrimi), “Akıllı” (ICT ile geliştirilen akıllı sistemler) ve “Etkileşimli” (insanlar ve makineler ara- sında yeni bir uyum). Omron’un amacı, üretim sahalarındaki üretim ve kaliteyi önemli ölçüde artırmak. Bu amaçla Omron, IoT özellikli kontrol cihazlarını müşterilerinin de yardımıyla “innovative-Automation” konseptinin temelinde yatan ve üretim işlerinin daha zekice yapılmasını sağlayacak “akıllı” üretim sahası gelişimini daha da hızlandırmak.

E2E NEXT SERİSİ PROXIMITY SENSÖRLERİN (DC 3 KABLOLU MODELLER) ÖZELLİKLERİ:

1. Dünyanın en uzun algılama mesafeleri*1: Omron’un önceki ürünlerine kıyasla en az iki kat uzun mesafe*4 sayesinde daha az temas riski ile daha geniş tasarımlara olanak tanır.

2. Uzun mesafelerde kararlı algılamaya yönelik teknolojiler: Thermal Distance Control 2 ve PROX3 hibrit devre. Bu teknolojiler sayesinde her sensörün özelliklerine göre çeşitli sıcaklık koşullarında yüksek doğrulukla ölçüm yapılarak ve Omron’un polinom algoritmasıyla düzeltme verileri hesaplanıp sensörün PROX3 hibrit devresine yazılarak uzun mesafede algılama sağlanır. 3. Standart olarak IO-Link*6 ile donatılmıştır. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, tek bir konumdan birden fazla sensörün durumunu gerçek zamanlı olarak öğrenerek saha durumunu ve hata sebebini erkenden tespit edebilir. 4. Geniş model yelpazesi. Omron, farklı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli fiziksel boyutlara ve farklı algılama mesafelerine sahip 2512 modelin bulunduğu bir seri sunmaktadır. • *1 Omron’un Aralık 2018’de DC 3 kablolu modeller üzerinde yaptığı araştırmaya göre. • *2 Omron’un Aralık 2018’de yaptığı araştırmaya göre. • *3 Omron’un Aralık 2018’de otomobil parçası üretim fabrikalarındaki tesis duraksama sebepleri üzerinde yaptığı araştırmaya göre. • *4 Önceki ürünler (2 kablolu modeller) ve E2E NEXT 3 kablolu model serileri arasında yapılan karşılaştırma. • *5 IEC 61131-9 uluslararası standardı tarafından belirlenmiş, sensörler ile aktüatörler arası standartlaştırılmıştır haberleşme teknolojisi. • *6 Yalnızca PNP E2E NEXT 3 kablolu model serisi IO- Link’e sahiptir. 2 kablolu seride IO-Link bulunmuyor.