Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

İNSANLAR İLE MAKİNELERİN UYUMUNU HIZLANDIRAN KOLABORATİF ROBOTLAR

OMRON

Çeşitli görsel denetı̇m ı̇şlevlerı̇ ve bası̇t, sezgı̇sel programlama ortamı sunan TM kolaboratı̇f robotlarıyla Omron, ı̇nsanlar ve makı̇nelerı̇n bı̇rlı̇kte emnı̇yetlı̇, esnek ve kolaboratı̇f üretı̇m gerçekleştı̇rmesı̇nı̇ sağlıyor.

Değişen tüketici trendleri ürün kullanım ömürlerini kısaltmaya devam ederken üreticiler, sık ürün değişimlerinin gereksinimlerini karşılayabilen üretim hatlarına ihtiyaç duyuyor. Buna ek olarak, iş gücü eksikliğinin bir gerçeklik halini almasıyla üreticiler, daha basit ve monoton görevleri otomasyona devretmeye ve insanların daha yaratıcı işlere odaklandıkları çalışma ortamları yaratmaya çabalıyor.

Omron TM serisi seçme, paketleme ve vidalama gibi geleneksel olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen ve otomasyonu zor uygulamaların otomasyonu için kurulumu kolay ve benzersiz bir robot çözümü sunuyor. TM seri- sinin lansmanı dahilinde Omron, LD serisi otonom mobil robotuyla sorunsuz entegrasyon sağlayan “mobil uyumlu” modelini piyasaya sürdü. Bu sayede kullanıcılar, seçme ve bir tepsiye veya konteynere yerleştirme gibi daha karmaşık görevlerin otomasyonunu sağlayabiliyor ve esnek üretim için üretim proseslerini otonom mobil robotlar aracılığıyla bağlantılı hale getirebiliyor.

AKIŞ ŞEMASI TEMELLİ SEZGİSEL PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ VE KOLAY ÖĞRENME ÖZELLİĞİ SAYESİNDE ROBOT PROGRAMLAMACILIĞI HAKKINDA DENEYİMİ OLSUN OLMASIN HERKES TARAFINDAN PROGRAMLANABİLİYOR.

Omron TM serisi dahilinde aşağıdaki özelliklerin kombinasyonlarını barındıran 12 robotu piyasaya sunuyor.

· Kol uzunluğu: 900 mm, 1100 mm, 1300 mm

· Taşıma kapasitesi: 4 kg, 6 kg, 12 kg, 14 kg

· Güç kaynağı: AC, DC

· SEMI S2 Emniyet Kılavuzuna uygun ya da uygun olmayan

TM SERİSİ KOLABORATIF ROBOTLARIN ÜÇ TEMEL ÖZELLİĞİ:

1. Sezgisel arayüz programlama için harcanan zamanı azaltıyor Geleneksel endüstriyel robotlara göre daha düşük kurulum süresi sunar. Akış şeması temelli sezgisel programlama arayüzü ve kolay öğrenme özelliği sayesinde robot programlamacılığı hakkında deneyimi olsun olmasın herkes tarafından programlanabilir.

2. Entegre kol üstü görsel denetim sistemi kurul süresini azaltıyor

TM serisi dahili görsel denetim ve entegre aydınlatmaya sahiptir, böylece kullanıcı ürünleri daha geniş bir açıyla görebilir. Desen eşleme, barkod okuma ve renk tanıma gibi görüntü sistemleriyle donatılan bu robot sistemi denetim, ölçüm ve sıralama uygulamalarının doğrudan kurulumunu son derece kolay hale getiriyor.

3. Tüm insan-makine kolaboratif emniyet standartlarıyla uyum sağlayarak kurulum süresini azaltıyor

TM serisi insanlarla makinelerin iş birliği yapmasına olanak sağlayan tüm emniyet standartlarıyla uyumludur ve endüstriyel robotlar için geleneksel olarak ihtiyaç duyulan endüstriyel emniyet bariyerlerine gerek kalmadan in-sanların bulunduğu ortamlarda kullanılabilir ve bu sayede kurulum süresini önemli ölçüde azaltır. (Endüstriyel robotlar için emniyet standardı ISO10218- 1 ve kolaboratif endüstriyel robotlar için emniyet standardı ISO/TS15066 ile uyumludur) Ürün serisine TM serisi kolaboratif robotu ekleyen Omron, insanlar ve makinelerin birlikte emniyetli, esnek ve ko- laboratif üretim gerçekleştirmesini sağlamaya devam edi- yor ve insanlarla makinelerin uyum içinde üretime katıldığı yenilikçi bir üretim konsepti olan “innovative-Automation!” anlayışına hız veriyor.