Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

SCTMI ETHERNET İLE EŞZAMANLI VAKUM OTOMASYONU

SCHMALZ

Kompleks üretim prosesleri gün geçtikçe daha akıllı sistemlere ihtiyaç duyuyor. Özel proseslere bağlı olarak, sistemler senkron olarak çalışabilmeli ve böylece bir sistem, diğer bir sistem ile eş zamanlı olarak haberleşebilmelidir. Bu gereksinimleri göz önüne alarak J. Schmalz GmbH, Ethernet arayüzlü SCTMi kompak vakum terminalini geliştirdi. SCTMi Ethernet haberleşmesine sahip vakum terminali; sahadaki akıllı cihazlar ile Ethernet protokolü ile haberleşen IO-Link haberleşme protokolü yerine kullanılan Schmalzın geliştirdiği ilk Ethernet arayüzlü cihazıdır. Bu sayede vakum terminali yüksek güveniliriliğe ve eş zamanlı haberleşme performasına sahip edüstriyel ethernet protokolleri olan EtherCat, EtherNet/IP ve Profinet ile kolaylıkla haberleşebiliyor. Kompakt vakum terminali, tek bir konnektör üzerinden elektrik bağlantısı ve basınçlı hava ile 16 ejektöre kadar kullanım sağlayabiliyor. Schmalz’ın geliştirdiği eco vakum ejektör ile enerji tasaruflu vakum üretimi sağlanıyor, otomatik hava tasaruf fonksiyonu ile de basınçlı hava tüketiminde %80’e kadar tasaruf sağlanıyor. Her kompakt ejektör 67 litre/dak’a kadar vakum kapasitesi ve %85’e kadar vakum oluşturuyor. Entegre elektronik bus sistemi, her bir ejektör ile tek kablo üzerinden haberleşmeyi sağlar ve her ejektöre ayrı olarak giriş imkanına olanak veriyor. Kompakt vakum terminali eş zamanlı ve biribirinden bağımsız olarak faklı malzemelerin taşınımını sağlıyor.

OPTİMİZASYON İÇİN TASARIM EDILMIŞ VAKUM TERMİNALİ

Çift yönlü paremetrelendirme ve hata algılama tüm kullanılan bus sitemlerinde en yaygın özelliklerdendir. Bunun anlamı kaydedilen tüm veriler izlenebilir ve sistemi kontrol eden ekran üzerinden yorumlanabilir ve kullanılabilinir. Kulanılan veriler sayesinde ise prosesdeki duruşlar önlenebilinir, sürekli proses şartları izlenerek sistemden gelen veriler analiz edilir ve tutuculardaki fark edilmesi çok zor olan değişimler dahi belirlenerek potansiyel arızalar önceden bulunur ve önleyici bakım prosesi başlatılır. Bu sayede hehangi bir performans kaybı olmadan , kullanıcı tarafından gerekli olan aksiyonlar alınmış olunur. Sistemde yakın zamanda arızalanacak olan parçalar değiştirilerek, ilerde oluşabilecek duruşlar önlenir. Enerji izleme fonksiyonu da vakum sistemindeki enerji tüketimini izlemeye olanak verir.

Proses kontrol sistemindeki haberleşmenin yanında, NFC(yakın alan haberleşmesi) teknolojisi kullanılarak, tablet ve akıllı telefon ile veri ve paremetreler izlenilebilinir. NCF nin en önemli avantajı güvenli olarak cihazlar arasında noktadan noktaya bir haberleşme sağlıyor. Schmalz’ın ControlRoom uygulaması ile vakum ejektörü üzerinden veriler okunabilir ve istenilen paremetreler değiştirebilinir.