Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Gelecekteki İhtiyaçları Karşılayan Üretim Tesisleri

Rockwell Automation

Sürekli değişen tüketici davranışı ortamında dijitalleşmeyi uyarlamaya olan ihtiyaç, imalatçılar ve tedarikçiler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Artık tüketiciler ihtiyaçlarını tek elden karşılayan sistemlere daha çok şans veriyor.

Eskiden tüketiciler sadece rafta bulunanlar arasından istediklerini seçiyorken bugün bulunabilirlik konusunda onay almadan tüm seçenekleri çevrimiçi olarak kontrol ettiklerini, sonra da mümkün olan en iyi fiyatlardan birden fazla kaynağa sipariş geçtiklerini görülüyor. Aslında müşteriler firmalara daha yüksek çeşitliliğe olan talebin proses kontrolü için yeni teknolojilerin uygulanmasını hızlandırdığını anlatıyor.

Tedarikçiler artık sadece her zamanki rakipleri ile rekabet etmiyor, aynı zamanda daha kısa teslim süreleri, daha yüksek marj ve çevrimiçi platformlara daha yüksek yatırım maliyeti konularında artan baskılarla da mücadele ediyor. Birçoğu artan global rekabetin genç nesil için daha akıllı fabrikaların devreye alınmasını teşvik ettiğini söylüyor.

Bu yeni tüketici paradigmasının daha çok başında olunmasına rağmen, iş hayatında kalabilmek için sadece bugünkü ihtiyaçları değil, gelecekteki ihtiyaçları da karşılama yeteneği olan üretim tesislerinin yapılması gerekiyor. Bu nedenle dijitalleşme trendi çok sayıda ülkenin de teşviği ile yüksek esnekliği düşük üretim maliyetleri ile sunan dijital üretim tesisleri modeline davet ediyor.

Bu birçok endüstri için yeni olmamasına rağmen pazar tarafından talep edilen değişim hızı, üretim proseslerindeki bu ihtiyaçların hızlandırılmasını ve uyarlanmasını teşvik ediyor. Yeni hedefleri gerçekleştirmek için dijital bir tesisin sadece tesisin duvarları arasında kalamayacağı ve ham madde tedariğinden tüketicinin ürünlerini alabileceği mağazalara kadar tüm tedarik zincirine genişlemesi gerekiyor.

Bir dijital tesise bakıldığında ayrı bir DCS sisteminin artık bir seçenek olmadığı, bunun yerine bu esnek üretim taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak ve aynı zamanda da geleceğin dijital fabrikasında daha önemli bir rol oynamak için entegre bir DCS gerektiği ortaya çıkıyor. Tedarik zincirinin tüm alanlarında tek bir görüşe sahip olmak siber güvenlikli bir ortamda tek bir açık kaynaklı platform gerektiriyor. Hızlı kararların sağlam bir temele dayanması, birinin şirket planlamacılara ve tesis yöneticilerine anlaşılabilir bir içerikte sunmak üzere çok yüksek miktarda veriyi toplaması, analiz etmesi ve birleştirmesi gerekiyor.

Sürekli değişen tüketici davranışlarına uyum sağlamak amacıyla devletler de tüketicilerin sağlıklarına zararlı olabilecek kötü ürünlere karşı korunmalarını sağlamak için yeni kanuni düzenlemeler uyguluyor. Bunun için üretim tesisleri, hammadde tedarikçilerinden ayrı ayrı her tüketicinin ürün kalitesine kadar tüm değer zincirini kapsayan sağlam izleme prosedürleri uygulaması gerekiyor. Büyük verinin sadece saklanması değil, aynı zamanda da iyileştirme çözümlerine gereken hızlı reaksiyonu vermesi gerekiyor.

Rockwell Automation, tüm büyük ve farklı seviyelerdeki şirketlere ölçeklendirilebilir Dijital DCS çözümüyle tek kullanımlık Bio Tech reaktörlerin ilaç endüstrisindeki benzer talepleri karşılamak üzere kritik bir rol oynadığını ve düzenlemelere uyumlu kalınması için de yardımcı olacak kurum tabanlı serileştirme çözümlerini kullanıcılarına sunuyor.