Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Daha Verimli Ve Etkin Üretim Operasyonları İçin Wonderware-Bautek Üretim Yönetim Sistemleri

Ümit Şayf, Wonderware Türkiye Satış Ve Pazarlama Müdürü

Gıda, kimya, ilaç, otomotiv, tekstil, gibi endüstrilerde operasyon süreçleri üretilmek istenen ürünün niteliğine bağlı olarak dolum, karışım, dozaj, paketleme, temizleme (CIP) kaynak, boya ergitme gibi farklı işlemler içeriyor. Bu işlemler yapılırken üretimin nasıl, ne şartta, hangi parametreyle, hangi kurallara ve sıraya göre yapıldığı önem taşıyor. Belirtilen özellikte karmaşık yapıya sahip prosesler manuel bir şekilde kağıt çıktıları ve operator insiyatifi yle yönetilmek istenmesi durumunda üretim hataları meydana geliyor. Böyle durumlarda çıktı olarak elde edilen hatalı ürünler işletmelere hammadde, işgücü ve zaman kaybı ile birlikte işletmenin verimliliğini de olumsuz etkiliyor. Özellikle günümüzün global rekabet koşulları işletmeleri maliyetleri düşürmeyi, verimliliği ve performansını en yüksek sevide tutmaya zorunlu kılıyor.

Firmalar ancak rekabet edebilme yeteneklerini geliştirerek var olabiliyorlar. Wonderware MES (Üretim Yönetim Sistemi) çözümleri işletmelerin mevcut kaynakları ile maksimum verim elde etmeleri noktasında kullanıcıların birçok ihtiyacı karşılıyor.

Wonderware MES (Üretim Yönetim Sistemi);

İşletmelerde tüm üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, diğer disiplinler ile pararel yürümesi gereken süreçlerdeki karmaşayı ortadan kaldırıyor. İşletmenin sipariş almasından itibaren nihai ürünün meydana gelene kadar olan üretim süreçlerinin optimize edilebilmesini sağlıyor. Wonderware MES ile üretimdeki anlık ve gerçek verileri kullanarak süreçlerin kontrol edilmesini ve yürütülmesini sağlayarak istenilen şekilde anlık ve geçmişe yönelik raporlar sunulabiliyor. Bu raporlar ile üretim süreçlerine müdahele edilebiliyor, istenmeyen süreç ve işlemler ortadan kaldırılarak yalın bir üretim elde edilerek operasyonel mükemmellik sağlanıyor. Modüler bir yapıya sahip olan Wonderware MES çözümü performans, operasyon ve kalite bölümlerinden oluşuyor.

İdeal olan bu modüllerin birlikte kullanılmasıdır. İşletmelerin yatırım süreçlerinin farklı fazlandırılması ve önceliklendirme durumu göz önünde bulundurularak performans, operasyon ve kalite modülleri ayrı ayrı alınabiliyor. Wonderware MES içerindeki tüm modüller ile üretim iş emri yürütme özelliği standart olarak sağlanıyor.

Wonderware MES Operasyon modülü ile işletmeler ERP ile entegre veya entegre olmadan iş emri yürütebiliyor, ürün ağacı (BOM) tanımlayarak bu ürünün istenilen parametre ve reçeteye göre istenilen adımlarda üretilmesini sağlayabiliyor, canlı olarak (real-time) envanter bilgisini ve proses değerlerini izleyebiliyor, ürün veya prosese göre yetkin işgücü tayini yapabiliyor, tüm verileri toplayarak arşivleyebiliyor, iş prosedürleri belirleme imkanı sunuyor. Wonderware MES Performans modülü ile işletmeler anlık ekipman verimliliği, duruşlar, duruş sebebleri, duruş süreleri, OEE izleyebiliyor ve darboğazları belirleyerek kontrol altına alınabiliyor. Wonderware MES Kalite modülü ile işletmeler ürüne bağlı kalite spesifikasyonları belirleyerek yürütebiliyor, örnekleme planları ve koşulları belirleyebiliyor, istatistiksel proses kontrolü yaparak üretimin ne yönde ilerlediği konusunda raporlar oluşturulabiliyor.

Wonderware MES çözümleri WEI (Wonderware Enterprise Integrator) modülü ile ERP, tedarik zinciri, bakım yönetimi gibi farklı sistemler ile entegrasyon yapılabiliyor. WEI modülü ile b2MML/XML, MSMQ, FTP, WebService, gibi farklı seçenekler üzerinden entegrasyon özelliği barındırıyor.

Wonderware MES çözümleri kullanan müşterilerin iş gücü ve hammade malzeme maliyetlerini azaltıyor, duruşları minimize ediyor, üretim kalitesini arttırıyor, operasyonel süreç maliyetlerini düşürüyor. Böylece istenilen nitelikte, düşük maliyetli ve zamanında çıktı elde ederek son kullanıcı memnuniyetini arttırıyor.