Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Büyümek İsteyen Şirketler Robotik Süreç Otomasyonuna Geçiyor

Automation Anywhere

Robotik süreç otomasyonunu iş süreçlerine entegre etmek için mevcut sistemleri tümüyle yenilemek gerekmiyor. RPA aracı, gerekli eğitimleri alan son kullanıcıların kolaylıkla yönetebileceği kadar sezgisel bir yapıda tasarlanıyor.

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında en önemli duraklardan birini de otomasyon oluşturuyor. Maliyetlerini düşürerek, süreçlerde verimlilik sağlamak isteyen kurumların ilk tercihi robotik süreç otomasyonu oluyor. Automation Anywhere Kurucu Ortağı ve CRO’su Ankur Kothari, “Robotik süreç otomasyonunda tam verimliliği sağlamak için ilk oturumda başarıya ulaşmak yetmiyor. Bir strateji çerçevesinde belirlenen robotik süreç otomasyonu projeleriyle bir ivme oluşturarak, her geçen gün daha kompleks iş süreçlerini otomasyonla çözebilir olmak kritik önem taşıyor. Bu sayede yatırımın geri dönüşü sürdürülebilir hale geliyor” dedi.

Büyümek isteyen şirketler, robotik süreç otomasyonu teknolojisinden faydalanarak maliyetlerini düşürüp, iş süreçlerindeki verimliliği artıyor.

Robotik Süreç Otomasyonu Rotası Nasıl Çiziliyor

  1. Üst düzey bir destekçi belirlemek:

Robotik süreç otomasyonunu iş süreçlerine entegre etmek için mevcut sistemleri tümüyle yenilemek gerekmiyor. RPA aracı, gerekli eğitimleri alan son kullanıcıların kolaylıkla yönetebileceği kadar sezgisel bir yapıda tasarlanıyor. Ancak otomasyona alınan süreçlerin mevcut IT yapılanmasıyla uyumlu çalışıp çalışmadığını denetlemek gerekiyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonuna yapılan yatırımın tek bir görevi olmadığı gibi, tüm organizasyonu nasıl dönüştüreceğine ilişkin kapsamlı ve stratejik bir vizyonu olması gerekiyor. Bunun için şirketlerin RPA projelerine hem bütçeyle ilgili beklentileri çözüme kavuşturabilecek hem de kullanıcıya dönük konularda inisiyatif alabilecek üst düzey yönetimden bir destekçi atamaları tavsiye ediliyor.

  1. Merkezi bir iş planı oluşturmak:

Şirketler genelde robotik süreç otomasyonunu tek bir iş sürecinde test edip, başarılı olması durumunda bir başka sürece uygulama yolunu izliyor. Ancak bu tip dönüşüm yolculuklarında, küçük başarıları bütün şirketi dönüştürecek bir ölçeğe taşımakta zorluk yaşanabiliyor. Automation Anywhere, böylesi bir senaryodan kaçınmak için ilk adımda merkezi bir vizyon ve iş planı kurgulayıp daha sonra da buna bağlı kalmayı öneriyor.

  1. Eğitimi kurum geneline yayın:

Robotik süreç otomasyonu kurum içinde kabul görmeye başladığında, daha fazla verimlilik, üretkenlik ve maliyet tasarrufu için irili ufaklı pek çok fırsat kendini gösteriyor. Ancak tüm bu fırsatları, şirketin genel RPA stratejisiyle uyumlu biçimde değerlendirebilmek için çalışanların eğitilmesi gerekiyor. Bu döngünün öncelikle “eğitmenlerin eğitimi” ile başlayacağını belirten Ankur Kothari, “Eğitmenlerin RPA ile elde edilebilecek faydaları tümüyle anlaması son derece önemli. Hangi iş süreçlerinin robotik otomasyona uygun olduğunu bilmeleri, gittikçe daha karmaşık süreçleri otomatik hale getirebilmek için RPA kurulumlarını nasıl geliştireceklerini çözümlemeleri gerekiyor” dedi.

Eğitmenler bu bilgi birikimine sahip olduklarında bunun çalışanlara, yöneticilere ve RPA stratejisinin diğer paydaşlarına aktarmak kolaylaşıyor.

  1. Geliştirme, test ve üretim ortamlarını ayrı tutmak:

Sistem geliştirme yaşam döngüsündeki en iyi pratiklerden biri; uygulamaları geliştirmek, test etmek ve sonrasında üretime almak için ayrı ortamlar oluşturmak oluyor. Botların geliştirme ortamında oluşturulması, test ortamında işlevselliğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece test ekibinin yeşil ışık yaktığı botların üretime geçmesi projenin başarısı için büyük önem taşıyor.

  1. RPA görevlerine öncelik verirken şeffaflık sağlamak:

Dijital dönüşüm atılımında, şirketteki herkesin ana hedeflerin bilincinde olmasını sağlamak başarıyı getiriyor. Bu nedenle hangi iş süreçlerinin nasıl bir sıralamayla robotik otomasyon projesine dâhil edileceğini objektif bir çerçevede belirlemek gerekiyor.

  1. Otomasyon kararlarını düzenli olarak yeniden değerlendirmek:

Robotik otomasyona geçen süreçleri yöneten kullanıcılarla sürekli iletişim kurmak, dönüşüm sonrası her şeyin doğru işlediğini garanti altına almayı sağlıyor. İyi işleyen süreçlerin sorunlu biçimde otomasyona alınmasını ya da kötü işleyen süreçlerin iyileştirilmeden önce robotik otomasyona geçmesini önlemek ancak böyle mümkün oluyor.

  1. Başarıyı paylaşmak:

Robotik süreç otomasyonunu özellikle kurum çalışanlarına bu dönüşümün nasıl işlediğini açık ve net biçimde anlatması gerekiyor. RPA dönüşümü boyunca yöneticilerin en önemli görevlerinden biri de RPA ile çözülmesi mümkün olan ve olmayan süreçlerin anlatılması oluyor. Robotik süreç otomasyonu nedeniyle işini tehdit altında hisseden çalışanlara, bu teknolojinin kendilerine nasıl fayda sağladığını açıkça anlatarak endişelerinin giderilmesi gerekiyor.