Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

TEL BESLEME ÜNİTELERİ GAZALTI KAYNAK MAKİNELERİNİN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİ

LINCOLN ELECTRIC

LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE, GAZALTI KAYNAĞINDA TEL BESLEME ÜNİTELERİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPIYOR. BAZI HASSAS KAYNAK UYGULAMALARINDA KAYNAK USTALARININ AYRICA BİR TEL BESLEME SİSTEMİ SATIN ALARAK EN İYİ PERFORMANSI ALMAK İÇİN ÖZEN GÖSTERDİĞİNİN ALTINI ÇİZEN YETKİLİLER, KAYNAK MAKİNESİ SATIN ALMAK İSTEYEN KULLANICILARIN ÖNCELİKLE TEL BESLEME SİSTEMLERİNİ KONTROL ETMELERİNİ ÖNERİYOR.

Lincoln Electric Türkiye, gazaltı kaynak makinelerinin en önemli bileşeni olarak kabul edilen tel besleme ünitelerinin önemine dikkat çekiyor. Tel beslemenin gazaltı kaynağında kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Lincoln Electric Türkiye yetkilileri makara (sürme) tahrik ünitesi, doğru tel besleme makaraları, yardımcı kılavuz bağlantıları ve torç özelliklerinin gazaltı kaynak makinesinde tel besleme kalitesine doğrudan etki ettiğini aktarıyor.

Sunduğu çözümler ve yayımladığı makalelerle sektör profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Lincoln Electric Türkiye, gazaltı kaynağında tel besleme ünitelerinin önemine vurgu yapıyor. Bazı hassas kaynak uygulamalarında kaynak ustalarının ayrıca bir tel besleme sistemi satın alarak en iyi performansı almak için özen gösterdiğinin altını çizen yetkililer, kaynak makinesi satın almak isteyen kullanıcıların öncelikle tel besleme sistemlerini kontrol etmelerini öneriyor. Aksi durumda kaynak operasyonu süresince yaşanabilecek sıçrantı, vuruntu, dikiş formunun bozukluğu ve benzeri konuların asıl nedenini çözebilmek için çok fazla zaman harcanabileceğini aktaran yetkililer bu tür sorunların plansız duruşlara, işlerin gerektiği sürede tamamlanamamasına ve istenmeyen maliyetlere sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Tel besleme sistemlerinin sahip olduğu; makara (sürme) tahrik ünitesi, doğru tel besleme makaraları, yardımcı kılavuz bağlantıları ve torç özellikleri gazaltı kaynağına aşağıdaki konularda doğrudan etki edebiliyor:

MAKARA (SÜRME) TAHRİK ÜNİTESİ:

Bu ünitenin 2 ve 4 makaralı tipleri bulunuyor. En sağlıklı tel besleme performansı şüphesiz 4 makaralı üniteler yardımıyla oluyor.

Kaynak telinin torçtan gelen tetik komutuyla en kısa sürede kaynağa başlaması ve bitirmesi büyük bir önem arz ediyor. Kaynak başlangıç ve bitiş noktalarında meydana gelen hatalar (örneğin; krater boşlukları, tutuşma zorlukları ve beraberindeki sıçrantılar, dikişlerin birleşme yerlerinde meydana gelen nüfuziyet eksiklikleri vb.) kaynak ustasının yeteneğinden bağımsız olarak makine kaynaklı olabiliyor. Ayrıca tel besleme makaralarının bazılarının birbirinden uyumsuz çalışması, patinaj yapması ve durması gibi nedenlerle de sıklıkla problemlere neden olan etmenler arasında sıralanıyor.

DOĞRU TEL BESLEME MAKARALARI:

Gazaltı kaynak teli çapı ve tipine göre farklı tel besleme makaraları bulunuyor. Standart çelik teller, alüminyum teller veya özlü teller için tasarlanmış sürme makaraları, kaynak süresince en iyi performansın alınması için doğru tipte kullanılmalıdır. Alüminyum kaynak telleri için V yerine U kanallı sürme makaraları tercih edilirken, telin malzeme özellikleri ve tasarımı gereği özlü teller için ise tırtıklı kanallı makaralar daha iyi sonuç ortaya koyuyor.

Kaynak teline göre doğru çap ve tipte seçilen tel besleme makaralarına uygulanacak baskı da bir diğer kritik ayar olarak kabul ediliyor. Baskının kaynak telini ezmeyecek şekilde ancak makaraların da tel yüzeyine sorunsuz tutunmasını sağlayabilecek sıkılıkta ayarlanması gerekiyor. Baskı ayarlarının her iki çift için de aynı olması tüm sistemin senkron içerisinde çalışmasını sağlıyor.

Son olarak sürme makaralarının temizlik ve kontrolü periyodik olarak yapılması da kritik bir önem taşıyor. Sürekli kullanım boyunca kanallar arasında bakır kaplamadan dökülen partiküller, bazı tellerin üretimleri sırasında kullanılan sabun benzeri kaydırıcı maddeler gibi kirlerin birikmesine nedene oluyor. Bu kirlerin uzun süre makara kanallarını doldurması telin sıkı bir şekilde tutunup makara hareketi boyunca sorunsuz şekilde dönmesinde problemler çıkartıyor.

YARDIMCI KILAVUZ BAĞLANTILARI:

Gazaltı kaynak teli makarasından gelen ve tahrik ünitesine bağlı tel besleme makaralarından geçen telin torç bağlantısına ulaşma aşamasında pek çok kaynak makinesi tasarımında farklı mesafeler, ince boru şeklinde kılavuz malzemeleri ve açılar söz konusu oluyor. Torca giriş yapan kaynak teli bu aşamada uygun olmayan sürtünmeler veya açılarla karşılaşırsa operatör kaynak operasyonu boyunca bunu torçta titreşim ve kaynak dikişinde sıçrantı uygunsuzlukları şeklinde bulabiliyor. Torç bağlantısına mümkün olan en kısa mesafe ve doğru açıda iletilecek olan kaynak teli en iyi sonucu getiriyor.

TORÇ:

Torç; uzunluğundan esnekliğine, boyun tasarımından ağırlığına kadar her özelliği ile kaynakçı ve operasyonu için özelliklerine dikkat edilerek seçilmesi gerekli olan yardımcı ekipmandır. En nihayetinde kaynak telinin makineden sonra ilerleyeceği en değişken çevresel ortam torçtur. Torcun alacağı kıvrımlar, sahada maruz kalacağı burulma ve katlanmalar tel besleme kabiliyetine de etki etmektedir. Bu bakımdan ihtiyaçtan daha uzun torçlar kullanılmamalı, telin seyahat ettiği spiral daima temiz ve uygun tipte olmalı ve akım kapasitesine bağlı olarak soğutma sistemi düzgün çalışıyor olmalıdır.