Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

PLM PROJESİNE NEREDEN BAŞLANIR?

Ege Üniversitesi

PLM PROJESİNE NEREDEN BAŞLANIR?

Büşra Muslia,c, Semih Ötleşa,b

aEge Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı

bEge Üniversitesi, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Mükemmeliyet Merkezi

cPLM Mühendisi, BMC Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.

ÖZET

Çalışan sayıları artan, ürünleri karmaşıklaşan ve artan projeleri ile üretim kapasitelerini arttıran şirketler zamanla yönetim zorluğu sebebiyle PLM sistemlerine ihtiyaç duymaya başlarlar. PLM’ e ihtiyaçları olduğuna karar verdikten sonra ise nereden başlayacaklarını bilemeyebilirler. PLM yazılımları, günümüzde hala çok fazla yaygınlaşmamış ve tecrübe edilmemiştir. Bu sebeple, şirketlerin projeye nereden başlayacaklarını bilememeleri normaldir. Bu aşamada, her şirketin izleyeceği yol kendi kültürüne göre değişebilmektedir. Yine de genel olarak, bu kadar yeni bir sisteme ve tamamen kültürel bir değişime başlamadan önce, şirketler birbirinden etkilenerek benzer yol haritaları izlerler. Bu makalenin yazılma sebebi de, yapılan literatür araştırmalarına ve PLM sistemlerini deneyimleyenlerin tecrübelerine dayanarak, şirketlerin projeye başlamadan önce faydalanacak bir doküman bularak, kendi yol haritalarını belirlemelerine yardımcı olmaktır. Öncelikle, daha önce PLM yazılımlarını deneyimlemiş şirketlerin ve bu şirketlerde çalışanların tecrübeleri incelenebilir. Daha sonra ise piyasada mevcut olan PLM yazılımları araştırılarak, var olan yazılımlar kıyaslanmalı ve hangi yazılımın kendi şirket yapılarına uygun olduğuna karar vermeleri gerekmektedir. Karar verme aşamasında, PLM yazılımının temel fonksiyonları ve hangi gereksinimlere hangi modülleri ile cevap verdikleri iyi incelenmeli ve ilk aşamada hangi fonksiyona ihtiyaç duydukları belirlenmelidir. En sonunda, kendilerine bir proje planı çizerek, planlarını şirketin adapte olacabileceği hızda hayata geçirmelidirler.

Anahtar Kelimeler: PLM. Konfigürasyon. Uygulama. İş Süreci. Ürün Yönetimi.

 1. 1.GİRİŞ

Bir şirkette PLM projesine karar verildikten sonra, genellikle nereden başlanacağı, hangi yazılımın kullanılacağı ve süreçlerin PLM sistemine nasıl entegre edileceği konuları ilk zamanlarda belirsizdir. Şirketlerin bu aşamada kendi gereksinimlerini iyi belirlemesi ve ihtiyaçları doğrultusunda önceliklerini iyi belirleyip, kendisi için doğru olan bir PLM yazılımı seçmesi önemlidir. Örneğin, Savunma sektöründeki bir şirket için verilerinin gizliliği birinci önem sırasındayken, hazır giyim veya yiyecek sektöründe olan bir şirket için bunlar ilk öncelik olmayabilir. Bu örnekte, Savunma sektöründe bulunan şirket PLM yazılımını bir sunucu üzerinde kurarak verilerini kendi bünyesinde ve güvenli tutabilir. Aynı şekilde hazır giyim sektöründe olan diğer firma ise verilerini bir bulut üzerinde yönetmeyi tercih edebilir. Bu örnekte olduğu gibi, şirketlerin kendi ihtiyaçlarına karar verebilmeleri için, mevcut PLM yazılımlarını değerlendirmeleri ve temel gereksinimlerini bilmeleri gerekmektedir. PLM yazılımları değerlendirilirken daha önce uygulanan PLM çözümlerinin incelenmesi faydalı olabilir.

2.UYGULANAN PLM PROJELERİNİN İNCELENMESİ

PLM projesini uygulamaya karar veren şirketin PLM konusunda çok fazla bilgisi bulunmuyorsa, daha önce farklı şirketlerde uygulanan PLM çözümlerini incelemesi, hangi problemler ile karşılaşabileceğini görmesi açısından yararlı olacaktır. Şirket, kendi sektörü içerisinde benzer şirketlerin PLM uygulamalarını inceleyerek, başarılı projelerin hangi yöntemleri uygulayarak başarılı olduğu, başarısız projelerin ise hangi sebepler ile başarıya ulaşamadığını inceleyerek, kendi yol haritasını belirlemede fikir sahibi olabilir.

2.1 Başarılı Projelerin İncelenmesi 

PLM konseptlerini ve sistemlerini uygulayan şirketler farklı endüstrilerde bulunabilir. Örneğin; otomotiv ve ulaştırma sektörü, havacılık ve savunma,yaşam bilimleri ve ağır makineler vb. Bu endüstriler benzersiz özelliklere ve dolayısıyla PLM ‘in farklı uygulamalarına sahiptir. Ayrıca, şirketin tedarik zinciri konumu PLM algısını kuvvetle belirler. Bu farklılıklara rağmen, şirketler net ortak iş hedefleri için PLM’ye yatırım yapar [3].

PLM’ye yatırım yapmak için en önemli sebepler:

• Daha kısa ürün yaşam döngüleri için ihtiyaç,

• Bileşenler ve işlevsellik açısından daha karmaşık ürünler için ısrar,

• Küreselleşme ve dış kaynak kullanımı ve dolayısıyla karmaşık tedarik zincirleri eğilimleri,

• Talepkar müşteriler nedeniyle ürünlerin özelleştirilmesine duyulan ihtiyaç,

• Güvenlik, çevre ve ürün güvenilirliği gibi artan düzenlemelerdir [3].

PLM ile ilgili konularda başarılı olan şirketler, artan yenilikçi yetenek, pazara daha kısa süre, artan kar, yaşam döngüsünün sonlarında daha az mühendislik değişikliği, sahada daha az ürün hatası ve daha yüksek verimlilik gibi faydalar bildirmektedir.

PLM yazılımlarını başarıyla uygulayan şirketlere örnek vermek gerekirse, Türkiye’de ve dünyada en çok bilinen ve uygulanan bazı PLM yazılımlarının müşteri hikayeleri incelenebilir.

Örneğin, Slovakya merkezli AeroMobil, PLM yazılımı olarak Dassault Systemes’in 3DEXPERIENCE Platform’unu kullanan ve uçan araba tasarlayıp geliştiren bir firmadır. Aeromobil aracını tasarlarken, PLM yazılımını yalnızca aracın kullanım ömrünü yönetmek için değil, aynı zamanda yasal uyumluluk sağlamak ve fiziksel prototip oluşturmadan önce en iyi tasarımı bulmak için de kullanmaktadır. Tüm verilerin bir yerde ve herhangi bir zamanda herkes tarafından erişilebilir olması, işbirliğini kolaylaştırmakta, değişiklik gerektirebilecek parçaları tespit etmeye yardımcı olmakta ve AeroMobil’e yaratıcı tasarımdan yararlanmak için daha fazla özgürlük sunmaktadır [1].

Airbus Helikopterleri, H160 helikopteri için bir Windchill PLM sistemi kurmuştur. PLM omurgası altı ay içinde oluşturulduktan sonra, ürün tasarımcıları gelişmiş yapılandırma yönetimi ve eşzamanlı mühendislikten yararlanmaya başlamıştır. Airbus Helikopterleri gibi bir şirket için, 152 ülkede 3.000 müşterisi ile H160 kadar gelişmiş yeni bir helikopterin piyasaya sürülmesi önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte PLM süreçleri Airbus şirketinde başarıyla uygulanmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir [2].

İsviçre, Haegendorf merkezli bir tıbbi cihaz şirketi olan Sensile Medical AG ise ilk prototipden itibaren, Siemens PLM yazılımını kullanmaktadır. Bir başlangıç şirketi olan Sensile Medical, bu teknolojiyle ilgili 30’dan fazla patentten oluşan bir aileye sahiptir. Küçük, kompakt enjeksiyonlu parçalar, yüzlerce milimetre içinde üretim doğruluğu gerektirir ve sürekli büyüme nedeniyle, yeni projeler daha çok çalışan gerektirecektir. Bu nedenle Sensile Medical, PDM / PLM çözümü Teamcenter’ı uygulamak için  Siemens PLM Yazılımı ile birlikte çalışmaktadır.  Teamcenter tamamen uygulandığı için, endüstriyel tasarımcılar, proje yöneticileri ve tasarımcılar dahil olmak üzere tüm kullanıcı grupları üm verilere erişebilmekte ve bilgi alabilmektedir. Sensile Medical’in Makine Mühendisliği Direktörü Grossenbacher, “Her şey bizim düşündüğümüz gibi çalışıyor” diyerek şirketlerinde PLM projesinin başarıya ulaştığını doğrulamıştır [5].

2.1 PLM Uygulamasında Yaşanan Sorunların İncelenmesi 

Başarıyla uygulanan PLM projelerini incelemek kadar, bazı projelerin neden başarıyla sonuçlanamadığını da araştırmak ve projeye başlamadan önce bu sebepleri bilerek en baştan ona göre bir plan çizmek, PLM uygulayacak şirkette başarı oranını artacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak, öncü PLM yazılımlarından biri olan CIMData’nın yayınladığı 10 maddeden bazıları şu şekildedir [4]:

 • Aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışmak: Aynı anda çok fazla fonksiyonu devreye almaya çalışmak herhangi bir PLM projesini öldürebilir. Bu gibi projeleri finanse etmek genellikle zordur. Süreçlerin devreye alınması zorlaşmaya başladığında, zaman çizelgesi uzatılır ve projenin maliyeti artar.
 • Çalışanların katılımının olmaması, kültürel değişim yönetimi: Genelde, yönetim PLM ‘i uygulamanın iyi bir fikir olduğunu düşünecektir, ancak hala biraz şüpheci olacaktır. Hoşnutsuz bir çalışan, bir PLM uygulama projesini kolayca sabote edebilir.
 • PLM yazılımının her derde deva olduğuna inanmak, gerçekçi olmayan beklentiler: Birisi beklentileri yönetmiyorsa, herhangi bir projeyle ilgili sorunların ortaya çıkması uzun zaman almayacaktır. Projeyi iyi tanımlamak için beklentiler sürekli gözden geçirilmelidir. Sonra bu beklentilerin başarıyla karşılandığından emin olmak gerekir [4].

Bunlara ek olarak, PLM sistemlerini olabildiğince out-of-the-box yani geliştirme yapmadan ve olduğu gibi kullanmak gerekir. PLM yazılımılarında bulunan tüm fonksiyonlar büyük ihtimalle şirketlerin kendi yapılarına tam olarak uymayacaktır. Bu noktada şirketler yazılımı kendi süreçlerine uyarlamak için dışarıdan müdahale etme ve kod geliştirmeleriyle sistemi kendi yapılarına uygun hale getirme yoluna gideceklerdir. Bu bir çok PLM yazılımında ve PLM projesini uygulayan şirketlerde seçilen bir yoldur. Fakat, sisteme fazla müdahale edildiğinde ve sürekli kod geliştirmeleriyle değiştirildiğinde, yeni bir fonksiyon gelmesi durumunda sistemin tutarsızlaşması ve bir güncelleme yapılmak istendiğinde sonradan eklenen kodların sorun teşkil etmesi riski vardır. Bu sebeple tavsiye edilmeyen bir durumdur.

3.PLM UYGULAMASI

Daha önce PLM projelerini hayata geçiren firmalar incelendikten sonra, şirketler kendilerinin izleyeceği yola karar vermelidir. Bu aşamada, piyasada mevcut olan PLM yazılımları incelenmeli, hangi PLM yazılımının kendi kültürlerine daha yakın olduğuna, önceliklerine göre hangi yazılımdan daha fazla faydalanacaklarına karar vermeli ve bu yazılımların temel kabiliyetlerine hakim olmalıdırlar. Bu bölümde, şirketlerin PLM yazılımlarına karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hangi fonksiyonlara ihtiyacı olabilecekleri, PLM yazılımlarının faydalarını göz önünde bulundurarak hedefledikleri süreçlere nasıl karar verebilecekleri ve hangi adımlarla uygulayabilecekleri anlatılmak istenmiştir.

 1. 3.1.PLM Yazılım Değerlendirmesi

Mevcut PLM yazılım çözümleri, satıcı pazarının odağına, yazılımın kökenine ve son yıllardaki evrimine bağlı olarak, işlevsellik derinliği ve genişliğine göre değişir. Mevcut her sistem arasındaki fark, yazılım karşılaştırmasını ve pazar anlayışını engeller.

PLM yazılım değerlendirmesini ortak bir temelde mümkün kılmak ve piyasa şeffaflığını arttırmak için bir satıcı nötr PLM yazılım gereksinimleri kataloğu geliştirilmiştir. Bu katalog, PLM tanımını ve önerilen çerçevede ele alınan süreçleri uygulamak için gerekli tüm fonksiyonları içermektedir. Katalog, çekirdek veri yönetimi, ürün veri üretimi, süreç yönetimi ve sistem entegrasyonu olmak üzere dört işlevsel alandan oluşmaktadır. Bu dört alan 13 işlevsel gruba ayrılmıştır [6].

Çekirdek veri yönetimi alanı, bir ürünü tanımlayan merkezi veriler ile ilgilidir. Sonuç olarak, bu alan diğer fonksiyonel alanlar için ana bilgi tedarikçisi olarak kataloğun merkezi noktasında bulunur. Çekirdek veri yönetiminin işlevleri üç grup halinde düzenlenmiştir [6]:

Ürün planlama: Entegre bir portföy yönetimi, yeni fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi ve seçimi ile ürün gereksinimlerinden yönetme işlevlerini içerir.

Ürün yapılandırması: Bu fonksiyonel grup içerisinde, malzeme ana verileri yönetilir. Sistemdeki malzemeler ve diğer nesneler, bilgileri bulma ve yeniden kullanma çabalarını azaltmak amacıyla önceden tanımlanmış sınıflandırma şemalarına göre sınıflandırılır.

Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi: Tüm yaşam döngüsü boyunca değişikliklerin yönetimini ve konfigürasyon kontrolünü kapsar.

Ürün bilgisinin üretilmesi ve güncellenmesi ile ilgili fonksiyonlar, kataloğun ürün veri oluşturma alanında tahsis edilmiştir (Şekil 1). Bu alan beş işlevsel grupta düzenlenmiştir:

Üretim planlama: Kaynak (örneğin makine ve araçlar) verilerine erişim sağlar ve süreç planlarından ve tesis yerleşiminden üretimi desteklemektedir.

Kaynak: Bir tedarikçinin veri bankasını ve standart ürün kataloğunu kavrar.

Kalite yönetimi: Kalite yöntemlerinin uygulanmasını (örneğin FMEA – başarısızlık modu ve etki analizi), kontrol planlarının oluşturulmasını ve kalite kontrol sonuçlarının yönetimini içerir.

Servis ve bakım: Servis programları ve bakım planları oluşturulur ve yönetilir ve yürütülen servislerin sonuçları sisteme kaydedilir.

Çevre yönetimi: Tehlikeli maddelerin yönetimini ve hurda ve geri dönüştürülebilir malzemelerin taşınmasını kavrar.

Süreç yönetimi alanı, PLM iş süreçlerini önerilen çerçeveden odaklamaktadır. Bu alandaki işlevler dört grupta düzenlenmiştir:

Proje yönetimi: Bireysel projelerdeki plan ve uygulamaların yanı sıra, çoklu projelerdeki entegre plan da bu fonksiyonel grup tarafından desteklenmektedir.

Doküman yönetimi: Dokümanlar meta verilerle tanımlanır ve bir veri kasasına kaydedilir. Her belge sistemden bir veya daha fazla nesneye bağlanabilir ve görselleştirilebilir. Ayrıca, teknik dokümanlardan yayınlama ve veri arşivleme desteklenir.

Ar-Ge Kontrolü: Proje kontrolünü, tüm yaşam döngüsü boyunca ürün maliyet hesaplamasını ve temel performans göstergelerinin oluşturulmasını kavrar.

İş birliği: İş akışı yönetimi, video konferans, uygulama paylaşımı ve bilgi veri bankası gibi çözümler proje ekibi üyeleri arasında işbirliğini sağlar.

Son olarak, sistem entegrasyon alanı, tüm PLM yazılım çözümünü oluşturmak için kullanılan çözüm arasında veri değişimini sağlamak için gereken standartları ve arayüzleri içerir [6].

PLM yazılımlarının temel fonksiyonları genel olarak bu katalogda tanımlandığı gibidir. Şirketlerde, PLM projesini uygulayacak kişiler öncelikle yazılımların temel kabiliyetlerini bilmelidirler. Ardından kendilerinin hedeflediği çözümlere ve kendi firmaları için hangi süreçlerden uygulamaya başlamaları gerektiğini belirlemedirler.

3.2.Hedeflenen Süreçler

PLM faaliyetlerinin amacı, pazara çıkma süresini kısaltmak, ürün işlevselliğini geliştirmek ve kişiselleştirme yeteneğini artırmak gibi faydaları gerçekleştirmektir. Beklenen iyileştirmeler ve faydalar, şirketin süreçlerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Bir araştırma projesi kapsamında, PLM uygulaması, başarılı Ar-Ge ve şirket başarısı ile ilgili çeşitli çalışmalar, tasarım nesneleri (faaliyetler, fonksiyonlar ve süreçler) ve başarı göstergeleri (tekil faydalar, şirket başarısı, inovasyon verimliliği vb.) arasındaki korelasyonu belirlemek amacıyla analiz edilmiştir. Tablo 1, deneysel çalışmalarda ve vaka çalışmalarında kanıtlanmış süreçleri ve ilgili faydaları göstermektedir [6].

Tablo 1. PLM Süreçleri ve Faydaları [6]

Süreç İlgili Fayda
Fikir Yönetimi Daha fazla ve daha iyi ürünlerle daha yüksek yenilik verimliliği

Geniş bir yenilik portföyü ile yeni ürünlerle daha yüksek ciro payı

Çalışan teşvikleriyle ürünlerin ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi

Gereksinim Yönetimi Daha iyi girdi ile yineleme sayısını azaltma Sistematik değerlendirme yoluyla gereksiz ürün varyantlarının sayısının azaltılması

Mekatronik disiplinlerinin (mekanik, elektronik, yazılım) daha iyi entegrasyonu

Değişikliklerin ve etkilerinin belgelenmesi

Daha iyi yapı tarafından sağlanan mevcut belgelerin yeniden kullanımı ile hızlı ürün dokümantasyonu

Ürün Yapılandırması Bileşenlerin verimli bir şekilde yeniden kullanılmasıyla daha hızlı mühendislik-sipariş süreci Daha küçük daha iyi odaklanmış ürün programı

Mevcut çözümleri tekrar geliştirmekten kaçınarak daha az çaba harcanması

Ürün programında daha az parça sayesinde daha düşük maliyet

Planlama Sistematik planlama süreci ve ürün ve hizmetlerin uyumlaştırılması yoluyla daha iyi pazar odağı

Planlama sürecinde optimize edilmiş ürün çeşitliliği  Parçaların yeniden kullanımı ile düşük geliştirme maliyetleri

Değişiklik Yönetimi Daha iyi bilgi kullanılabilirliği yoluyla değişiklikler için döngü süresinin iyileştirilmesi

Güçlü süreçlerle müşteri değişimlerine daha hızlı tepki verilmesi

Proje Yönetimi Projelere karar verme olasılığının artması

Daha iyi kaynak tahsisi ile geliştirme sürecinde çalışan verimliliğinin artması

Proje bilgilerini toplama çabalarının otomasyon yoluyla azalması

Risk Yönetimi Daha iyi bilgi bulunabilirliği ile proje sapmalarının erken teşhisi

Daha iyi planlama verisi ile daha iyi planlama sonuçları

Kalite Kontrol Daha iyi ürün ve hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyetinin arttırılması

Kalite problemlerinin daha erken tanımlanması

Böylece, beklenen faydalara dayanarak, referans süreçleri bir şirket içinde hedef PLM süreçlerini geliştirmek için seçilebilir ve kullanılabilir.

  1. 3.PLM Uygulama Adımları

PLM’i uygulamayı amaçlayan şirketler, süreç mühendisliği için klasik yaklaşımlardan türetilen aşağıdaki 10 adımdan faydalanabilirler [6]:

1. PLM uygulamasının amacını tanımlayın: PLM tanımına göre şirketler odaklanacak en önemli noktaları belirleyebilirler.

2. Mevcut PLM temelini analiz edin: Mevcut ürün yapısının PLM’yi destekleme kabiliyeti analiz edilmeli ve gerekirse geliştirilmelidir.

3. Sıralama süreçleri: Uygulanacak süreçler, şirket amaçları ve beklenen faydaları göz önünde bulundurularak PLM süreç listesinden seçilebilir.

4. Şirket olgunluk seviyesini belirleyin: Şirketin mevcut süreçlerinin sisteme nasıl uyarlanacağına karar verilir (Yalnızca önceden seçilen süreçler için).

5. Uygun bir referans modeli seçin: Referans modellerden şirket özelliklerine en uygun proses tipini belirlemek mümkündür.

6. Referans modelini kişiselleştirin: Farklı türdeki şirketleri hedef alan süreçler mevcut olmasına rağmen, çok özel işletme gereksinimlerini yansıtacak şekilde süreçlerin rafine edilmesi gerekir. Özelleştirilmiş işlemler, yapılacak olan PLM senaryosunu gösterir.

7. Sistem seçimi için gereksinimleri belirtin: Önceden yapılandırılmış işlemlerle ilgili satıcı tarafsız yazılım gereksinimi kataloğu sistem gereksinimlerine karar vermek için kullanılabilir (Bölüm 3.1).

8. Yazılım çözümünü seçin: Önceden tanımlanmış gereksinimlere göre ve detaylı yazılım profillerini dikkate alarak şirket için en uygun PLM yazılımı seçilmelidir.

9. Gelişim yolunu tanımlayın ve yazılım çözümünü uygulayın: Mevcut olan ve ileride uygulanacak süreçler arasındaki farklılıklar, seçilen yazılım çözümünün gerekli uygulamasını da içeren uygulama yol haritalarının tanımlanmasında kullanılır.

10. Çalışanlara öğretin: PLM kültürüne göre tasarlanan süreçler çalışanlara öğretilerek, son kullanıcı eğitimleri verilir.

Bu adımlardan faydalanılarak, şirketler kendi PLM projeleri için bir yol haritası oluşturabilirler.

 1. 4.SONUÇ

Tüm bu bilgilere dayanarak, PLM projesine yeni başlayacak şirketlerin takip edeceği adımların az çok aynı olduğunu söyleyebiliriz. Her projede olduğu gibi PLM projelerinde de önceki tecrübelerden faydalanılmalı, var olan PLM sistemleri iyi incelenmeli ve şirket kendi gereksinimlerinin mutlaka farkında olmalıdır. Diğer şirketlerde uygulanan projeler incelenmeli, fakat direkt olarak alınıp uygulanmamalıdır. Herhangi bir organizasyon için, PLM projesinde uzun vadeli başarının anahtarı, diğer şirketlerden daha iyi uygulamayı hedeflemek, şirket yapılarını her gün daha fazla PLM sistemine uygun hale getirmek ve şirket stratejilerini buna göre belirlemektir. Bu şekilde, diğer şirketlerde kullanılan PLM fonksiyonlarıyla sınırlı kalınmayarak tüm süreçler sanal bir ortamda ve takip edilebilir şekilde yönetilebilir hale gelebilir. PLM uygulaması, yalnızca PLM araçları paketi kurmaz. Aynı zamanda bir PLM vizyonu ve stratejisinin geliştirilmesi ile başlar. Bu sebeple, PLM uygulamasını başarıyla sonuçlandırmanın ve devam ettirmenin anahtarı da bu vizyonu ve kültürü benimseyerek şirketi bu kültüre adapte etmektir.

KAYNAKLAR

 1. “AeroMobil”, https://www.3ds.com/customer-stories/single/aeromobil/, January 5, 2019.
 1. “Airbus Helicopters Leverages PTC Partnership to Deliver Next-Generation Helicopter”, https://www.ptc.com/en/case-studies/airbus-helicopters, January 5, 2019.
 1. Batenburg, R., Helms, R.W., Versendaal, J., “PLM roadmap: Stepwise PLM Implementation Based on the Concepts of Maturity and Alignment”, Institute of Information and Computing Sciences, Int. J. Product Lifecycle Management, Vol. 1, No. 4, Pages 333-350, 2006.
 1. Cleveland, S., “Reasons PLM Implementations Fail”, https://scleveland99.wordpress.com/2014/06/20/reasons-plm-implementations-fail/, 2014.
 1. Grossenbacher, D. “Successful Growth with End-to-e-End Innovation Platform”, https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/customers/sensile-medical/17436/, January 5, 2019.
 1. Schuh, G., Rozenfeld, H., Assmus, D., Zancul, E., “Process oriented framework to support PLM Implementation”, Lab. for Machine Tools and Prod. Eng., RWTH Aachen University, Vol. 59, Issues 2-3, Pages 210-218, 2008.