Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

PLM BİR ERP YAZILIMI MIDIR?

ÖZET

Günümüzde artan nüfus sayısı ile birlikte tüketim miktarlarında ve ürün çeşitliliklerine olan talepte artış gözlenmektedir. Gelişen bilgi ve teknoloji çağında ürünlere olan beklentiler artmaktadır. Artan müşteri beklentilerinin kaliteli ve doğru karşılanabilmesi, ürün değerinin artması için tüm üretim ve yardımcı süreçlerin sistematik bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle firmalar gelen taleplere karşılık verebilmek için daha hızlı ve doğru bir şekilde süreçlerini yönetmeyi amaçlamaktadır.

Firmalar süreç yönetimi için yıllardır gelişen Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımlarını kullanmayı tercih etmektedir. ERP yazılımları Muhasebe, Üretim, Planlama, İK gibi birçok farklı departmanın iletişimini ve iş süreçlerini ortaklaştırarak kolaylık sağlamaktadır. Son zamanlarda hızla büyüyen yazılım sektöründe PLM yazılımlarından da sıklıkla söz edilmektedir. PLM yazılımları da ERP yazılımları gibi işletmenin birçok departman arasında köprü oluşturarak iş verimliliğini ve kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmada bir firmalarda bulunan tüm süreçler baz alınarak ERP ve PLM yazılımlarının öneminden ve farklarından bahsedilmektedir. Bu çalışma ile firmaların asıl ihtiyaç duyduğu ve firmaya faydalı olacak yazılımın hangisi olduğuna ışık tutması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: PLM, Kurumsal Kaynak Planlama, ERP, Yazılım

1. GİRİŞ

1.1.Geçmişte ERP, Gelecekte ERP

ERP’nin açılımı kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. Organizasyonlar tarafından muhasebe, satın alma, proje yönetimi ve üretim gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek üzere kullanılan sistemler ve yazılım paketleridir. ERP sistemleri, bir bütün oluşturarak çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, birden fazla kaynaktan organizasyonun ortak işlevsel verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve “gerçeğin tek versiyonu” ile veri bütünlüğü sağlar [1].

1990’lardan günümüze kadar, şirketler iş süreçlerini kolaylaştırmak ve verinin doğru kullanılması için ERP’yi tercih etti ve ERP hızla günümüz kadar gelişerek geldi. ERP yazılımları için şirket içi donanım ve yazılım sermaye yatırımlarının pahalı olmasının yanında, kurumsal ERP sistemleri genellikle kodlama, danışmanlar ve eğitim için yüksek maliyetler gerektirmekteydi.

ERP teknolojisi mevcut hali ile gömülü analitik gibi yeni özellikleri ve işlevselliği ile birlikte İnterneti de içine alarak gelişme gösterdi. İlerleyen ve hızla gelişen parmak ucu teknoloji çağında kullanıcılar ERP sistemlerine her zaman ulaşabilmek ve daha yakınlarında bulundurmak istediler. Bu nedenle ERP yazılımının “bulut” adı verilen ortamlara taşındı. Bulut, şirketlerin yazılım ve donanım satın alma ya da ek olarak BT çalışanlarını işe alma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için hem işletim masraflarını hem de yatırım giderlerini azaltan daha makul bir ERP alternatifi sunmaktadır. Destekleyecek maliyetli altyapılar olmadan, kaynaklar büyüme fırsatlarına yatırılabilir.

1.1.1. ERP Avantajları Nelerdir?

ERP sistemlerinin kabul edilen en büyük avantajlarından biri tabii ki şirket süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve standartlaştırılmasıdır. Bu çalışanlara zaman kazandırdığı gibi, insan kaynaklı hataların da minimum seviyelere indirilmesine yardımcı olur.

ERP sistemleri her ne kadar pahalı bir yatırım olsa da, uygulayan şirketlerin süreçlerini kısaltacağı için diğer şirketlere göre her zaman rekabet avantajı sağlar.

ERP sistemi kullanıcılarına kolay kullanabilir bazı araçlar sunar. Daha detaylı ve doğru analizler sayesinde daha gerçekçi tahminlerin geliştirilebilmesini sağlar.

İşletmelerde ERP sistemleri departmanlar arası iletişimi ve işbirliğini sağlar.

Doğru ve gerçek zamanlı bir bilgi kaynağı ile idari ve işletme maliyetlerinin düşmesi sağlanır.Aynı zamanda zamandan tasarruf etmek de ERP sistemlerinin kaçınılmaz bir getirisidir.

ERP yazılımları raporlamayı daha kolay ve özelleştirilebilir bir hale getirir. Gelişmiş raporlama özellikleri sayesinde şirket karmaşık veri taleplerine daha kolay cevap verebilir.

ERP yazılımları düzenleyicidir. Mevzuata uyumluluk ve değişiklik takibi kaçınılmaz hale getirir.

Modern ERP yazılım sistemleri sağlam, esnek ve yapılandırılabilirdir. Bir işletmenin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. ERP sistemleri, büyüyen bir işletmenin sürekli değişen ihtiyaçlarına adapte olabilir, böylece ihtiyaçlar değiştiğinde veya işletme büyüdükten sonra yeni bir çözüm satın alınmasına gerek kalmaz.

Bir kurumsal kaynak planlama çözümünüz varsa, veri güvenliği konusunda endişeleriniz azalacaktır. Verilerin doğruluğunu, tutarlılığını ve güvenliğini, yerleşik kaynaklar ve güvenlik duvarları vasıtasıyla artıracaktır. Veri kısıtlamaları, çözüm yöneticileri tarafından da geliştirilebilir, böylece kendi yazılımınızı istediğiniz gibi güvenli hale getirebilirsiniz.

Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde ERP kullanan şirketler daha az risk altındadır.[2]

1.2.PLM nedİr?

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management), iyi ve açıkça tanımlanmış, belgelenmiş, proaktif ve belirli bir tasarıma göre gerçekleştirilmiş ürünleri yaşam döngüsü boyunca yönetme etkinliği anlamına gelmektedir. Bu sayede şirket ürün maliyetinin azalması, ürün portföyünün değerinin ve üründen elde edilen gelirlerin artması ile belirlenen hedeflere ulaşabilir. Şirketlerin, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde ürüne odaklanmaları gerekir. Sonuçta ürün şirketin gelir kaynağıdır. Ürün yaşam döngüsü boyunca ürünün performansı (finansal ve teknik) üst yönetim tarafından izlenebilmeli ve ürünün şirkete para kazandırdığından emin olunmalıdır [3,4].

1.2.1 PLM in Avantajları Nelerdir?

PLM, şirketlerin mevcut ürünlerinin yaşam döngüsünü kontrol eder. Aynı zamanda yeni ürün oluştururken izlenecek stratejilerin belirlenmesini sağlar.

PLM; işbirliği ortamı sağlar. Perakendeciler, markalar, üreticiler ve tedarikçiler arasındaki işbirliği, ürünün yönü hakkında bilgi verir. Aynı zamanda düzenlemelere uyum, yeşil üretim, ürün kabul edilirliği gibi konularda da katkı sağlar. İş yerinde sağlam ve şeffaf bir işbirliği ortamı olmazsa rekabet gücü azalır. Bu nedenle daha düzenli bir şekilde ürünü hızlı, kaliteli bir şekilde çıkarmak için böyle bir platform kullanılması son derece önemlidir. Bu aşamada, PLM, ürün hayat döngüsü boyunca standartların kaydedilmesi, korunması ve iletişim halinde kalınması için bir ortam sağlar.

PLM, ürünün izlenebilirliği açısından da çok önemli katkı sağlar. Tüm üretim sürecindeki izlenebilirlik, yönetimin tüm süreç hakkında farkındalığını arttırdığı gibi tedarik sürecini de hızlandırır. PLM sistemleri, bu anlamda diğer tüm sistemlerle entegre olarak bütünsel bir izlenebilirliği sağlamaya yönelik hareket edebilir.

PLM, kütüphane yönetimi konusunu da ele alan bir platformdur. Sadece artistik özellikleri organize etmekle kalmaz; 2 ve 3 boyutlu CAD verilerinin kalite, fit ve çevrim süresinin azaltılması ve görüntü arşiv yönetimi gibi diğer inisiyatifler için organizasyonunu sağlar. Kütüphane yönetimi, geçmiş verilere kolay erişimi sağladığı gibi geliştirme maliyetleri ve numune harcamaları üzerinde de çok değerli istatistiksel izlenebilirlik sunar.

PLM; maliyeti azaltır ve ürünün çıkarılmasındaki süreyi azaltır. Bir şirketin rekabet avantajı inovasyon ve müşterilerine değer iletme hızının artmasından kaynaklanır. Hızlı gelişen akımlara ve müşteri isteklerine cevap verebilmek kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak, tüm iş ortakları arasındaki uyumlu veri yönetimi yeni ve vazgeçilmez bir iş gereksinimi olarak ortaya çıkmaktadır. [6]

2. PLM VE ERP FARKLILIKLARI NELERDİR?

PLM ve ERP çoğu önde gelen üretim şirketlerinde el ele gider. PLM, inovasyon ve tasarım sürecini yönetirken, ERP, bir ürünün tasarlanıp onaylanmasından sonra kaliteli ürünlerin zamanında, maliyet kontrollü bir şekilde üretilmesini sağlar.

PLM’in yetenekleri arasında tasarım, mühendislik ve simülasyon verilerinin yönetimi, Malzeme Malzemesi (EBOM) yönetimi ve ayrıca malzeme ve ihracat uyumu ile kalite ve belge yönetimi yer almaktadır. ERP normalde kaynak planlama, İK, satın alma, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve muhasebe için kullanılır. Tıpkı iskelet ve kas sistemlerinin hareketi kolaylaştırmak için işbirliği yaptığı insan vücudunda olduğu gibi, bir şirkette PLM ve ERP mühendisler, operasyonlar ve tedarikçiler arasındaki işbirliğini geliştirir.

Aslında en büyük farklılıklarında birisi ilk kelimelerinden anlaşılmaktadır; “Kurumsal” ve “Ürün”. ERP bir işletmede günlük işlerin planlanması ve takibini temsil eden bir çalışma platformudur. Para, satış, hizmetler, satın alma, insan kaynakları, stok, ve işin birçok yönünü içerir. Öte yandan PLM ise kalbi atan bir sistemdir. Değeri kurumdan bağımsız olarak ERP den geçer. Çoğu işletme içi uzun vadeli rekabet avantajı yalnızca nakit akışı ile değil özellikle ürün ve hizmetleri ile sürekli fikir akışından kaynaklanmaktadır. Bu fikri mülkiyetin çoğu eksik başlar ve bir PLM sistemindeki kaynak ve verilerin ERP sistemine aktarılması ile olgunlaşır ve iyileşir.

ERP sistemleri “Ne zaman, nerede?, Ne kadar?” gibi soruları yanıtlamakta uzmandır. ERP lojistik, maliyet ve stok gibi konulara odaklanırken, PLM; “Ne yapmalı?, Nasıl yapılır?, Neden bir tasarım diğerinden daha iyi?” gibi soruların cevaplarına, bir kavram olarak olgunlaşan konseptlere, süreç içi çalışmalara ve revizyonlara odaklanır. Birçok işletme için PLM “doğru olanı yapmak” sağlarken ERP de “doğru olanı yapmak” alanını yönetir.

Her iki sistemin de farklı amaçları var, ancak aynı zamanda bazı karışıklıkların ortaya çıkabileceği birtakım örtüşen yetenekleri de var. Bununla birlikte, ERP ve PLM’nin uyumlu bir şekilde birlikte çalışabilmeleri ve uçtan uca iş performansını geliştirmelerinin pratik nedenleri vardır. Aslında, ikisini birleştirmenin bazı ERP sağlayıcılarının kendi PLM platformlarını edinmesi veya geliştirmesiyle gerekli olduğu zaten kanıtlandı.

Bir IBM çalışmasına göre, orta ölçekli şirketlerin yüzde 97’si zaten bir ERP uygulaması kullanıyor. Bunun sebebi, ERP’nin kendisini temel bir iş aracı olarak ilk kez kurmasıydı, ancak PLM’siz ERP sistemi, tasarımda ve mühendislikte yanlış verileri tüketmek ve yönetmek için muhtemeldir.

PLM yazılımı özellikle toplam ürün tanımı göz önüne alınarak geliştirilmiştir. PLM, ilk konsept aşamasından tasarım ve üretime kadar tüm gelişim aşamalarından ürün verilerinin eksiksiz konfigürasyon kontrolü sağlar; karmaşık ürün ve malzeme verilerini, ilişkili dosyaları, sorunları ve mühendislik değişikliklerini dahil eder. PLM ayrıca mühendislik değişikliklerini tüm iş ve tedarik zincirine gerçek zamanlı olarak iletmek için tasarlanmıştır. Basitçe söylemek gerekirse, PLM tamamen ürün geliştirme ile ilgilidir.

PLM yazılımı, ERP tarafından ürün kaynaklarını ve finansı yönetmek için kullanılan tek ürün gerçeği noktasını sağlar. Örneğin, PLM sistemindeki EBOM verilerini kullanarak, ERP hem kaynakların hem de üretimin sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayarak doğru şekilde satın alma ve envanter yönetimi kayıtları oluşturabilir. [6,7]

3. PLM VE ERP ENTEGRASYONU

PLM yazılımını uygularken, en önemli hususlardan biri, kullandıkları platformdan bağımsız olarak tüm tüketicilere doğru ürün verilerini tam olarak sunmak için mevcut sistemlere entegrasyondur. Birçok eski ERP uygulaması kalsa da, veri entegrasyonu için eski teknolojilerle birlikte, PLM yazılımından mevcut ERP’ ye veri aktarma girişimi yapılmalıdır.

İki sistem arasındaki algılanan rekabete rağmen, iki sistem arasında kesintisiz iletişim sağlamak için PLM ve ERP sağlayıcıları arasında yeni ortaklıklar ve işbirlikleri mevcuttur. Örneğin 3DEXPERIENCE PLM platformu Columbus Global Microsoft Dynamics AX ERP ile entegre çalışmaktadır. Bu, ürün tasarımlarını tek bir doğruluk kaynağını destekleyen daha geniş operasyon yönetimi ile aynı hizaya gelmelerine yardımcı olur.

4. SONUÇLAR

Günümüzün rekabetçi ortamında, üreticiler zamanında ve bütçe olarak doğru ürünü sıfır hatayla teslim etme talepleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu gereksinimlerin karşılanması çoğu zaman kısa tasarım ve mühendislik döngüleri anlamına gelir. Tek bir doğruluk kaynağı sağlayan PLM ve ERP’nin başarılı bir kombinasyonu, ürünlerin tasarım anlayışından, üretim ve dağıtımına kadar sorunsuz bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olabilir.

Kuşkusuz, PLM ve ERP’nin entegrasyonu sorunsuz hale gelmeden önce aşılması gereken birçok kültürel ve teknik zorluk var. Bununla birlikte, bu asırlık rekabet işbirliğine dönüştüğü için, sanayi entegre PLM ve ERP’nin avantajlarından yararlanmaya başlayacaktır.

Sonuçta, tamamlayıcı bir PLM sistemi olmadan bir ERP sistemi uygulayan bir kuruluş, ürün değişikliklerinin yanlış yönetilmesi ve dolayısıyla yanlış finansal planlama yapılması riskini doğurur. Doğru PLM verileri olmadan, ERP sistemi sonuçsuz çabaya dönüşür.

İdeal bir dünyada, şirketler ERP yatırımlarını tamamlamak için bir PLM sisteminin gerekli olup olmadığını seçmek zorunda kalmamalı. Bunun yerine, ikisinin kusursuz entegrasyonunun faydalarını kazanmaya odaklanmaları gerekir. Endüstri’de büyük ERP alımı yazılımın önemini gösteriyor, ancak PLM tartışmasız ürün geliştirme kralı olmaya devam ediyor. Birlikte kullanıldığında, sistemlerin kombinasyonu, bir kuruluşa üretim sürecinin kesintisiz kontrolünü sağlayabilir. [7]

KAYNAKLAR

  1. https://www.oracle.com/tr/applications/erp/what-is-erp.html
  2. http://sapturkiye.net/erp-sistemlerinin-en-onemli-10-faydasi/
  3. Stark, J. 2007. Global Product – Strategy, PLM and the Billion Customer Question, ISBN 978-1-84628-915.6, Springer-Verlag, Berlin,Germany.
  4. Feldhusen, J., Gebhardt, B. 2008. Product Lifecycle Management fur die Praxis – Ein Leitfaden zur Modularen Einführung, Umsetzung und Anwendung, ISBN 978-3-540-34008-9, Springer-Verlag, Berlin, Deutschland.
  5. Eigner, M., Stelzer, R. 2009. Product Lifecycle Management – Ein Leitfaden für Product Development und Life Cycle Management, ISBN 3-540-66870-5, Springer-Verlag, Berlin, Deutschland.
  6. Siemens, Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
  7. https://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2017/05/plm-v-erp-whats-the-difference-and-why-should-you-care.html
  8. https://www.designrule.co.uk/news/plm-vs-erp