Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

KARBON EMİSYONLARINI AZALTAN “ÇEVRECİ YÖNETİM”

DAIKIN

DAIKIN ENER LOT21 UYUMLU VRV IV DIŞ ÜNİTELERİNİ YENİ K-TİPİ KOMPRESÖRÜ İLE GELİŞTİREREK, YENİ MALİ YILINDA YENİ VRV IV+ DIŞ ÜNİTELERİ İLE KULLANICILARIN KARŞISINA ÇIKIYOR.

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da enerji verimliliğini arttırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda Ecodesign direktiflerinden ENER LOT21 1 Ocak 2018 tarihinde Avrupa’da yürürlüğe girdi. Bu yeni regülasyon kapasitesi 12 kW’dan büyük bütün ticari/endüstriyel klimaları kapsarken; Daikin ENER LOT21 uyumlu VRV IV dış ünitelerini yeni K-tipi kompresörü ile geliştirerek, yeni mali yılında yeni VRV IV+ dış üniteleri ile kullanıcının karşısına çıkıyor. “Sezonsal Verimlilik” kriterlerini gözeterek yeniden tasarlanan VRV IV+ dış üniteler, enerji tasarrufunun artırılması ve karbon emisyonlarının azaltıl- masına somut olarak katkı sağlayıp, Daikin’in “Çevreci Yönetim’’ misyonunun ışığında sezonsal verimlilikte sektöre efektif çözümler sunacak.

SEZONSAL VERİMLİLİKTE LOT21 İLE GELEN YENİ KAVRAMLAR VE DIŞ ÜNİTELERDE MİNİMUM VERİMLİLİK GEREKSİNİMLERİ

Enerji hedeflerine ulaşmak amacıyla regülasyon kapsamında havadan havaya ısı pompalarında 2 kademeli olarak eta minimum soğutma verimliliği(ηs,c %) ve eta minimum ısıtma verimliliği(ηs,h %) gereklilikleri belirlenmiştir (Tablo1). Bu değerler cihazların Sezonsal Enerji Verimlilik Oranı (SEER) ve Sezonsal Performans Katsayısından (SCOP) türetilen bir formüle dayanıyor:

ηs,c %: Lot21 Soğutma Verimliliği Enerji Verimlilik Oranı SEER: Sezonsal

ηs,h %: Lot21 Isıtma Verimliliği Performans Katsayısı SCOP: Sezonsal

Daikin VRV dış üniteleri farklı uygulamalarda kullanı- labilecek Mini VRV, Heat Pump, Heat Recovery ve Su Soğutmalı modelleri ile 2018 yılında yürürlüğe giren ENER LOT21-Kademe1 ile uyumlu olmasının yanında, 2021’de yürürlüğe girecek olan ENER LOT21 – Kademe 2 ile şimdiden uyumludur.

YENİ K-TİPİ KOMPRESÖRLÜ VRV IV+ U SERİSİ DIŞ ÜNİTELER İLE YÜKSEK SEZONSAL VERİMLİLİK

Daikin, VRV ürün grubu için geliştirdiği, ENER Lot21’e (ηs,c & ηs,h) göre gerçek hayat uygulamalarında sezon-sal verimlilik değerlerini iyileştirmek amacıyla tasarlanan, yeni K-tipi yüksek verimli kompresöre sahip VRV IV+ dış ünitelerin satışına başladı. Kuyruk kodu U-serisi olarak değişen yeni K-tipi kompresöre sahip VRV IV+ dış üniteler Lot21 verimlilik ölçümlerine göre; tüm kapasite sınıfları baz alındığında eski seriye oranla ortalama % 10 daha yüksek sezonsal soğutma verimliliğine(ηs,c), %23 daha yüksek sezonsal ısıtma verimliliğine(ηs,h) sahiptir.

VRV IV+ ARTIK DAHA VERİMLİ

• Yeni K-tipi kompresör ile daha yüksek sezonsal verimlilik değerleri • Üstün VRV IV özellikleri; VRT(Variable Refrigerant Temperature) Teknolojisi – Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı Teknolojisi Gerçek Sürekli Isıtma 3-Digit / 7-Göstergeli Ekran 4 taraflı Hava Soğutmalı Kondenser Soğutucu Akışkan Soğutmalı PCB ve Otomatik Gaz Şarjı

K-tipi kompresör ile üstün VRV IV teknolojilerine ek olarak aşağıdaki özellikler sağlanmıştır: • • Back Pressure Control (Geri Basınç Kontrolü) sayesinde düşük kısmi yüklerde yüksek verimlilik Çoklu balans yapısı sıkıştırma işlemi sırasında oluşan merkezkaç kuvvetinin etkisini ortadan kaldırmaya katkı sağlıyor.

GERİ BASINÇ KONTROLÜ

Düşük yük işletimi sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorun, yüksek basınç tarafından alçak

basınç tarafına soğutucu akışkan sızması ve buna bağlı verimlilik kaybı yaşanmasıdır. Ortaya çıkan bu sorunun nedeni, kompresörün hareketli kısmının(hareketli scroll) sabit kısmına(sabit scroll) yeterince basınç uygulayamamasıdır. Daikin, geliştirdiği yeni kompresörün sahip olduğu “basınç ayarlama portu” ile bu soruna çözüm getirmiştir(Şekil 2). Basınç ayarlama portu ile düşük kısmi yüklerde hareketli scroll parçasının sabit scroll’a tam temas etmesi sağlanarak sıkıştırılmamış soğutucu gaz sızıntısı dolayısıyla kapasite kaybı olmadan kompresörün çalışması sağlanıyor.

ÇOKLU BALANS YAPISI

Yeni jenerasyon kompresörde eklenen ağırlık, sıkıştırma işlemi sırasında oluşan merkezkaç kuvvetinin etkisini ortadan kaldırmaya katkı sağlıyor (Şekil 3).

LOT21 VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Verimlilik değerlerini karşılaştırırken, adil bir karşılaştırma yapmak için test sırasında hangi iç ünitelerin kullanıldığını kontrol etmek önemlidir. LOT21 & Eurovent verimliliği, ölçüm sırasında kullanılan iç ünitelere oldukça bağlıdır. Daha büyük iç ünite boyutları (daha büyük ısı eşanjörü yüzeyi) ve daha yüksek hava debisi, daha yüksek verimlilik değerleri sağlıyor. Dış ünite verimlilik değerlerini ve verimlilik testinin hangi iç ünitelerle yapıldığını her üreticinin kendi resmi web sitesinde beyan etmesi zorunludur. Daikin, Eurovent & LOT21 verimlilik ölçümlerinde, gerçek uygulamalarında sıklıkla kullandığı standart kanallı (FXMQ, FXSQ) ve kaset tipi iç üniteleri (FXFQ) kullanıyor. Üreticilerin, cihazlarının çalışma verimliliği değerlerini, verimlilik testinin yapıldığı iç ünite bilgileri ile birlikte kendi web sitesi aracılığıyla yayınlamaları gerekiyor. Bu durum, kullanıcıların farklı sistemlerin verimliliğini daha kolay ve şeffaf bir şekilde karşılaştırmasını sağlıyor.