Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

CE ONAYI İLE MAKİNE EMNİYETİNİN SERTİFİKALANDIRILMASI

PILZ

PILZ’İN CE ONAYI HİZMETİ, MAKİLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA İMKAN TANIYOR. CE ONAYI ALAN ŞİRKETLER YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNE UYGUNLUĞUNU İSPATLAMIŞ OLUYOR.

1995 tarihinden itibaren üreticiler, makinelerinde uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini yürütmek zorunda. CE onayı alarak üretici, makinelerinin 2006/42/EC Makine Direktifinin ve diğer ilgili AB direktiflerinin tüm gerekli sağlık ve emniyet gereksinimlerini karşıladığını onaylamış oluyor. AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen tüm makineler, yapım yılı ne olursa olsun CE onayı gerektiriyor.

Bir makine takımı (tesis) oluşturmak için CE onaylı ayrı makineler entegre ediliyorsa, tüm tesis için CE onayını içeren uygunluk değerlendirmesi prosedürü yürütülmelidir.

Pilz’in yüksek seviyede teknik deneyime sahip ekibi gerekli CE onayı adımlarını güvenilir biçimde ve gereken kalitede yürütüyor ve standartları yorumluyor. Pilz, uygunluk değerlendirmesi prosedürü için sorumluluk almaya hazır olan birkaç firmadan biri. Uygunluk beyanına yetkili temsilci olarak imza atarak, 2006/42/EC makine direktifinin şartlarını karşıladığını onaylıyor.

CE ONAYININ BİR PARÇASI OLARAK PİLZ:

 • Uygunluk beyanını imzalayarak yetkili temsilci olarak sorumluluk alıyor
 • İlgili standartları ve direktifleri tanımlıyor ve uyguluyor
 • Riski değerlendiriyor
 • Bir emniyet konsepti ve bununla ilgili emniyet tasarımı oluşturuyor
 • Uygunluğu değerlendirir, gerekli sağlık ve emniyet gereksinimleriyle ilgili önerilerde bulunuyor
 • Gerekli denetimleri, testleri ve ölçümleri gerçekleştiriyor
 • Teknik yapım dosyası dahil olmak üzere yasal olarak gerekli olan dokümanları oluşturyor ve arşivliyor
 • Sertifikalamayı yönetiyor.

MAKİNE EMNİYETİ İÇİN CE ONAYININ FAYDALARI:

 • CE onayı, ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlıyor
 • Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler
 • CE onayı, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtiyor
 • CE onayı, bir çeşit ürün serbest dolaşım pasaport işlevini görüyor
 • CE onayı, kalitenin başladığı seviyeyi gösteriyor
 • CE onayı, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler
 • CE onayı, yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.