Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

LİMANCILIK SEKTÖRÜNÜN İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÜÇ KONTEYNER LİMANINDAN BİRİ OLAN KUMPORT, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU YAYINLADI. 2017 YILINDAKİ EKONOMİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL FAALİYETLERİNİN YER ALDIĞI ‘KUMPORT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’, LİMANCILIK SEKTÖRÜNÜN İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR.

Kumport’un, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. Kumport’un 2017 yılındaki toplumsal kalkınma ve daha yaşanabilir bir çevre için uyguladığı projelerinin yer aldığı raporda, çevre politikası ve geliştirdiği yöntemler belirtiliyor. Geri dönüşüm verimliliği, emniyetli çözümler ve atık azalımı gibi konuların detaylarının paylaşıldığı raporda, atık su arıtma tesisi yatırımıyla deniz suyu kalitesini korumaya yönelik çalışmalar yer alıyor. Şirketin ve sektörün ilk sürdürülebilirlik raporu hakkında bilgiler veren Kumport CEO’su Özgür Soy,“Kumport olarak sektöre bir ilki daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya sunmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlarla dizel yakıt yerine elektrik gücünü daha yoğun olarak kullanıyoruz. Bununla birlikte hibrit teknolojisi sayesinde yakıt tüketiminin azalmasının ve karbondioksit salınımının düşürülmesini sağlayarak çevreye karşı duyarlılığımızı devam ettirdik. 2016 ile 2017 yılını karşılaştırdığımızda TEU başına verilen emisyon miktarı, 0,013 tCO2e’den 0,012 tCO2e’e düşürüldü. Aynı zamanda ISO 14064 yönetim sistemini de kurarak liman faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kontrol altına alıyoruz” dedi.

 

ÖZGÜR SOY, CEO: “KUMPORT OLARAK SEKTÖRE BİR İLKİ DAHA KAZANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ. GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA SUNMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ. ALDIĞIMIZ KARARLAR VE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA DİZEL YAKIT YERİNE ELEKTRİK GÜCÜNÜ DAHA YOĞUN OLARAK KULLANIYORUZ. BUNUNLA BİRLİKTE HİBRİT TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE YAKIT TÜKETİMİNİN AZALMASININ VE KARBONDİOKSİT SALINIMININ DÜŞÜRÜLMESİNİ SAĞLAYARAK ÇEVREYE KARŞI DUYARLILIĞIMIZI DEVAM ETTİRDİK”