Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ÜRÜN VE SÜREÇ SEVİYELERİNDE KALİTEYİ ARTIRAN ÇÖZÜM

EPLAN

EPLAN EN YENİ ÇÖZÜM TEKLİFİ OLAN EPULSE İLE; VERİYLE PROJELERİ, DİSİPLİNLERİ VE TÜM DÜNYADAKİ MÜHENDİSLERİ BİR ARAYA GETİREN KOMPLE BİR BULUT TABANLI SİSTEMLER AĞININ TEMELİNİ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR.

Eplan Data Portal, cihaz verisi indirmek için üretici kütüphanesi olarak tüm dünyada yayınlanıyor. Eplan eView ise 2019 yılının başından bu yana ECAD projelerinin redlining (kırmızı işaretleme) iş akışı kullanılarak görüntülenebildiği, onaylanabildiği ve yorumlanabildiği çözüm yelpazelerini genişletiyor. Eplan ePulse ile şirketin güçlü bulut geliştirme için izlediği yol müşteri ve ortaklarla diyalog kurularak sistematik bir şekilde devam ettiriliyor. Eplan en yeni çözüm teklifi olan ePulse ile veriyle projeleri, disiplinleri ve tüm dünyadaki mühendisleri bir araya getiren komple bir bulut tabanlı sistemler ağının temelini oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılar internet tarayıcıları kullanarak mevcut Eplan Platformunun ürün dünyasını veri bazlı değer zinciri üzerindeki yeni fonksiyonlar ile geliş- tiren uygulamalara erişim sağlayabiliyor. Eplan ePulse’un açık tasarımı içerisinde pek çok farklı veri formatı ve diğer sağlayıcıların sistemleri için arayüzlere erişim sağlama planları da bulunuyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE BAĞLANTI

Eplan ve Cideon CEO’su Sebastian Seitz, “Bulut çözümlerimiz için atik geliştirme yöntemleri kullanıyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Eplan ePulse tedarik zinciri içerisindeki son kullanıcılar, makine ve tesis tedarikçileri ve endüstriyel üretimdeki bileşen üreticileri arasında bağlantı görevi görüyor. Eplan ePulse içerisinde depolanan veri hem bir şirketin kurum içi üretimi için sistem tanımıdır hem de otomasyonla ilgili dijital ikizin tüm boyutları için müşteri dökümantasyonudur. Dijitalleşme çağında bu müşterilerimizin dijital veriye tamamen güvenebilmesini sağlıyor.Bu amaçla Eplan bugünün düşünce kuruluşlarının tarzında ivme yaratan bir ünite geliştirdi. Burada deneyler yürütüldü ve müşteri ve ortaklarla görüşüldü. Her düşünce vücut bulmaz ama yaratıcı düşünce her zaman iyi karşılanılır ve teşvik edilir” dedi.

BULUT TABANLI SİSTEMLERE GENEL BİR BAKIŞ:

• Eplan eView ile Eplan Platformu’nda oluşturulan mühendislik projelerine buluttan doğrudan erişilebilecek. Bu, proje verilerinin herhangi bir zamanda herhangi bir yerden görülebileceği anlamına geliyor. Redlining işlevi, üretim veya bakım bölümündeki çalışanların şemalardaki değişiklikler için kendi önerilerini eklemelerini sağlıyor.

• Eplan Data Portal, çok sayıda bileşen üreticisinin yüksek kaliteli ürün kataloglarına web tabanlı erişim sunuyor. Eplan Platformunda sabitlenen tüm çözüm- ler bu web hizmetine eşit erişime sahiptir. Bileşenlerin Eplan belgelerine kolayca sürükleyip bırakılması, mü- hendislik tasarımı için gereken zaman ve çabayı azaltır ve makine ve tesis belgelerinin kalitesini artırıyor. • Eplan Cogineer’in bulut versiyonuyla bir şablon kütüphanesinden sadece birkaç tıklamayla doğrudan tarayıcı da şematik oluşturma, yakında mümkün hale gelecektir. Yeni genişletilmiş sürüm olan Eplan Cogineer Advanced ise ilave işlevler sunuyor. Yapılandırma değişkenlerinin ve değer kümelerinin içe aktarılması ve alt işlevlerin yeniden kullanımı, model oluşturmayı daha da kolaylaştırıyor.

Bulut çözümleri veri ve işlem standardizasyonunu geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Mühendislikte bu ürün ve süreç seviyelerinde süreç optimizasyonu ve iyileştirilmiş kalite için yeni şanslar anlamına geliyor. Tüm katılımcılar tedarik zincirine erişimi genişletme seçeneğiyle birlikte aynı veritabanı üzerinden çalışıyor olacaklar. İlgili mühendislik verisi değişimi için merkezi bir lokasyon olarak bulut hızlı bir erişim sağlar ve böylelikle bu ağ geçidini herhangi bir lokasyondan yüksek kaliteli dijital veriye kullanımı son derece kolay kullanımlı bir hale getiriyor.