Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİYLE DAHA YAŞANILABİLİR YARINLAR

Dow Jones & Company tarafından haftalık Amerikan dergisi olarak yayınlanan Barrons, Calvert Research and Management ile birlikte bir araştırma gerçekleştirdi. 60’tan fazla ülkede tedarik zinciri çözümleri ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörlerinin iş süreçlerini baştan sona optimize eden CHEP, Barrons Magazine tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketleri listesinde ikinci sırada gösterildi. 24 ülkede piyasa değerine göre en büyük bin halka açık şirketin ele alındığı araştırmada, ABD’deki listeyi oluştururken kullanılan puanlama sistemi ve beş paydaş kategorisi ele alınarak şirketler değerlendirildi. Sürdürülebilir kaynak temini ve iş gücü performansı ile takdir edilen CHEP’in faaliyetlerini daha da geliştirmek için gerçekleştirdiği çalışan bağlılık araştırması ve aldığı geri bildirimleri kullanması dikkat çekti. Ayrıca çalışanlarına çevrimiçi eğitim ile birebir koçluk desteği vermesi, atıklardan üretilen paletlerdeki liderliği göz önünde bulunduruldu. CHEP aynı zamanda üst üste beşinci yılda da Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından yapılan araştırmada diğer şirketler arasından daha iyi performans göstererek sektör lideri konumunu korudu. Çevresel, sosyal ve yönetimsel risk ve fırsatlarının tanımlandığı ESG notlarında, rakiplerine kıyasla, bu riskleri nasıl yönettiği ve elde ettiği sonuçlar göz önünde bulundurularak “Altın standardında veri sağlayıcı” olarak kabul gördü. “Ticari Hizmetler ve Ürünler” alanında değerlendirmeye tabi tutulan CHEP, 2018 yılında kullandığı kerestelerin yüzde 99,4’ünü sertifikalı kaynaklardan alması ve 2020 için be- lirlediği yüzde yüz hedefine yaklaşması nedeniyle tedarik zincirlerinin neden olduğu orman kayıplarını önleyen önde gelen altı şirket arasında yer aldı. 2018 yılında Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) Ticari Hizmet ve Malzemeler alanında en iyi performans gösteren iki şirket arasında bulunan CHEP, böylece üst üste beşinci yılda da DJSI endeksine dahil edilmiş oldu.

Ürünleri ve hizmetleriyle sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını belirten CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce, “Dünya çapında bir sürdürülebilirlik lideri olarak takdir edilmiş olmaktan büyük onur duyuyoruz. Paydaşlarımız için yarattığımız uzun vadeli ve sürdürülebilir değer, global ölçekteki çalışmamız ve döngüsel iş modelimiz sayesinde gerçekleşiyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı modelimiz sadece işlerimizi nasıl yaptığımızı değil; aynı zamanda kim olduğumuzu da ortaya koyuyor. Çalışmalarımız sayesinde hem kendi şirketimizde hem de tedarik zincirlerinin her aşamasında doğal kaynak talebi ve işletim maliyetlerini azaltıyoruz. Bu konuda bir kez daha takdir edilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Daha yaşanılabilir yarınlar için çalışan CHEP, kullandığı ileri teknoloji ve çevre dostu ekipman çözümleri sayesinde müşterilerinin tedarik zinciri verimliliğini artırıyor; doğayı koruma sorumluluklarına ve çalışmalarına katkı sağlıyor. CHEP’in paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeli doğrultusunda 2018 yılında 1,7 milyon ağaç kurtarıldı, karbon salınımı 2,6 milyon ton azaltıldı, 1,4 milyon ton atık oluşumu, 4 bin 719 ton gıdanın çöp olması ve 4 bin 100 megalitre su israfı engellendi.Şirketlerde sağlıklı ve işleyen bir sürdürülebilirlik modeli uygulayabilmek için ekonomik, sosyal ve çevresel parametrelerin her yönüyle dikkate alınması gerekiyor. Güçlü bir sürdürülebilirlik stratejisi ise iş modeline dahil edilen tüm temel, stratejik ve operasyonel süreçlerle ve karar alma mekanizmasına uyarlanmasıyla gerçekleşiyor. CHEP, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, hammadde tasarrufu, üretim ve dağıtım sürecini yeşilleştirme, çevreci yaklaşımları yaygınlaştırma gibi çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeliyle değer zinciri boyunca sıfır orman tahribatı, sıfır karbon emisyonu ve sıfır atık hedefiyle her gün yenilikçi uygulamalar geliştiriyor. Bu doğrultuda paydaşlarının tedarik zincirlerini sürdürülebilir kılacak alternatif çözümler sunuyor. CHEP, ekipmanlarının üretiminde kullanılan kerestelerin tamamına yakınını, Orman Sertifikasyonu Destekleme Programı (PEFC) ve Orman Koruma Konseyi (FSC) sertifikalarının her ikisine de sahip ormanlardan temin ediyor. CHEP paletleri, servis merkezlerinde uygulanan test programıyla darbe, basınç, titreşim ve çevre simülasyonları gibi iyileştirme süreçlerinden geçiriliyor, hijyen ve benzeri alanlardaki ihtiyaçlara göre uyarlanıyor. CHEP, iş modeli kapsamında paletlerini kullanım sonrası sürekli bakım ve onarımdan geçirerek yeni palet üretme ihtiyacını azaltıyor ve doğal kaynakların israfını engelliyor. CHEP’in iş modeli sayesinde 2018 yılında 1,7 milyon ağaç kurtarıldı.