Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

PROSES VE OPERASYON VERİLERİNİ TOPLAYAN HABERLEŞME SÜRÜCÜ PAKETİ

BAUTEK | WONDERWARE TÜRKİYE ÜMİT ŞAYF, SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ

İşletmeler dijital dönüşüm teknolojilerinin operasyonlarını hızlı, etkin ve verimli hale getireceğini bilmelerine rağmen yapılacak yatırımların geri dönüş süreleri, maliyetleri ve projenin istedikleri gibi gerçekleşmeyeceği çekincelerinden dolayı bu teknolojik yatırımlara mesafeli yaklaşıyor. Bu çekinceleri ortadan kaldırmak adına işletmelere sağlanan “Standalone DCR” küçük ölçekli ve düşük maliyetli çözümler için işletme yöneticilerine ve kullanıcılarına çözümün faydasını hızlı bir şekilde görmelerini sağlıyor. Bu çözüm esnek yapısı sayesinde işletme ihtiyaçlarına göre genişletilebiliyor.

Wonderware DCR (DataCollectionReporting) çözümleri işletme içerisinde kullanılan mevcut otomasyon alt yapısının markası ve modeli farketmeksizin ve herhangi bir OPC kurulum ihtiyacı olmadan içerisindeki kullanılmaya hazır +100 üzerinde haberleşme sürücü paketi aracılığıyla proses ve operasyon verilerini toplayarak analiz araçlarıyla KPI, dashboard yayınlamayı sağlayan çözüm paketi olarak geçiyor.

Sistem haberleşilen tag bilgileri içerisinde geçmişe yönelik olarak üretim, kalite ve bakım departmanlarının istedikleri zaman bu verilere hızlı ve esnek bir şekilde erişebilmelerini sağlayan zaman serisi şeklinde verileri tutan, depolama alanını maksimum verimde kullanmak için optimize ederek verileri arşivleyen endüstriyel Historian veri tabanı içeriyor.

Wonderware DCR Paket sistemi endüstriyel Historian veri tabanı içerisinde tutulan veriler üretim, kalite ve bakım departmanlarının kolay kullanımını sağlamak için gerçek zamanlıya yakın ve geçmiş verileri analiz için sürükle bırak teknolojisi ile çalışan kullanıcı dostu analiz arayüzü sahip.

Bu analiz arayüzü ile işletmeciler;

 • MS Office (Word/Excell) raporu
 • Web Browser üzerinden arayüze erişme
 • Herhangi IT/OT desteği gerekmeksizin kendi raporunu oluşturma
 • Workbook-Proses Data Raporu oluşturarak ilgili departmanlar ile paylaşma
 • Server-Client mimari ile kolay bakım operasyon yönetimi,
 • Üst/Alt/Yatay sistemler ile entegrasyon için kolay Microsoft sorgu oluşturma arayüzü
 • Kolay istatistik veri oluşturma
 • Trend analiz üzerine kullanıcıların görebilmesi için not yazabilme
 • Tag konusunda arşivleme ve sorgulama optimizasyon seçimi
 • Tag picker ile analiz istenen verileri seçme
 • Check box üzerinden analiz yapılmak istenen fonksiyon seçimi
 • Detaylı inceleme için “Zoom In – Zoom Out”
 • İlgili Tag konusunda tanımlanan alarm durumlarını görme gibi bir çok özelliği içeriyor.

Wonderware DCR Paket sistemi endüstriyel zaman serisi veri tabanı içerisinde tutulan veriler üretim, kalite ve bakım departmanlarının dashboard olarak kullanımını da sağlıyor. DCR Dashboard sistemi ile ile işletmeciler;

 • Kendi bilgisayar veya tablet sistemlerine kurulum yapmadan browser üzerinden erişim
 • Standart kullanıcı alışkanlıklarına uygun Google Search mantığında çalışan browser
 • “Status Board (durum kıyaslama),Time in StateChart LineChart, ColumnChart”
 • Kolay ve hızlı erişim için Dashboard, KPI ve Raporu kayıt işlemi
 • Runtime esnasında, geliştirme imkanı
 • Manuel veri girişi için CSV files import/export özelliği
 • Kolay istatistik veri oluşturma
 • Kullanıcılarla hazırlanan KPI, Dashboar paylaşma, kaydetme veya yükleme upload imkanı gibi birçok özelliği içeriyor.

Wonderware DCR paket sistemi ile hızlı ve kolay bir şekilde aşağıda verilen örneklerdeki uygulamaları yapabiliyor:

 • Üretim için, toplam çalışma süresi, duruş süresi, ürün adet bilgisi gibi operasyon verilerini hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebiliyor.
 • Üretim için, üretim esnasında yapılmak istenen (set değeri) ve gerçekleşen değer arasındaki ilişkileri, istatistik verilerine erişim hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebiliyor.
 • Bakım için, yüksek güçteki tüm motorlarınızın sıcaklık, titreşim, güç, hız gibi bilgilerini
 • DCR alarak önceki dönemlerle hızlı ve kolay bir şekilde kıyaslayabiliyor, aralarındaki ilişkiyi saptayabiliyor ve deltaları ortaya çıkararak aksiyon alınabiliyor.
 • Bakım için, analog değerler ile discrete değerleri kıyaslayarak detaylı rapor alınabiliyor. Örneğin yüksek güçte enerji tüketen ekipmanların çalışma durumları (ON/OFF) ile enerji tüketim değerlerini kıyaslayarak çalışma yokken, katma değer sağlanmadığı durumda enerji tüketimi ortaya çıkarabiliyor.
 • Bakım için son 24 saat içerisinde kaç defa pompa/motor dur-çalış gerçekleşti, pompa çalışmıyorken akış oldu mu, gibi bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edilebiliyor.
 • Kalite için reaktör içerisindeki operasyonlar ile proses parametreleri arasındaki ilişkileri hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edilebiliyor.
 • Kalite için; çıkan ürünlerin arasındaki farklılıkları, min, maks, ortalama vb değerleri hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edilebiliyor.
 • Yardımcı tesisler sorumlusu için, üretim esnasında ekipmanlara göre tükenen yakıt, enerji verileri hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edilebiliyor.