Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika Çözümleri

Ümit Şayf (Wonderware Türkiye, Satış Ve Pazarlama Müdürü)

Wonderware Endüstri 4.0 akıllı fabrika çözümleri işletmelere verimliliği arttırarak inovasyon sağlayan, süreçleri iyileştiren, hataları minimize eden, hızlı ve esnek bir yapıya sahip akıllı fabrika oluşturma imkanı sağlıyor.

Günümüz global rekabet koşullarında sürdürülebilirliliği ve kar maksimizasyonunu sağlamak işletmeler için en temel prensiplerinin başında gelmektedir. Bu yüzden işletmeler tüm süreçlerini akıllı fabrika konseptine uygun bir hale dönüştürerek var olma gücünü korumaya ve güçlendirmeye çalışmaktadır. Wonderware Endüstri 4.0 akıllı fabrika çözümleri işletmelere verimliliği artırarak inovasyon sağlayan, süreçleri iyileştiren, hataları minimize eden, hızlı ve esnek bir yapıya sahip akıllı fabrika oluşturma imkanı sağlamaktadır.

Akıllı fabrika konseptinde işletmedeki tüm dağınık sistemlerin bir inter/intranet ağ üzerinden birbiriyle haberleşerek veri alışverişi için entegre olması gerekmektedir. İşletmelerde dağınık yapıya sahip sistemlerde çalışan farklı uygulamaları entegre etme, yönetme ve güvenliğini sağlama faaliyetlerini tek bir merkezden yönetme akıllı fabrika konseptinin en önemli unsurların başında gelmektedir.

Ayrıca saha içerisindeki tüm verilerin anlık (realtime) otomasyon sistemlerinden otomatik olarak insan müdahalesi gerekmeksizin beslenmesi ve insan müdahalesi gereken noktalar için de belirlenen standart ve prosedürlere uygun bir şekilde sisteme alınması gerekmektedir. Böylece sistemdeki tüm veriler dijital ortama alınarak Endüstri 4.0’ın temel gerekliliği yerine getirilmiş olacaktır. Wonderware Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika kapsamında ERP katmanı altında tüm üretim süreçlerini yönetebilme özelliğine sahiptir. Modüller olarak alabileceğiniz sistemler yatırım ve mühendislik anlamında ciddi avantaj sağlamaktadır.

Wonderware Endüstri 4.0 akıllı fabrika kapsamında sunduğu temel çözümleri sıralamak gerekirse;

Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu; işletmelerdeki tüm sistemi bir merkez altında toplamayı ve yönetmeyi sağlayan, içerisinde endüstriyel veri arşivleme, sistem konfigürasyon, web server ve kullanıcı görsel arayüzü, haberleşme için gereken entegrasyon araçları (yaklaşık 200 farklı endüstriyel ürün için), analitik raporlama ürünü içeren araçları bulunduran bir otomasyon ve bilgi teknolojileri (IT/OT) platformudur. Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu kullanılmaya başladıktan sonra diğer endüstriyel sistemler için altyapı sağlamakta olup ihtiyaca yönelik sistemlerin entegrasyonu kolaylıkla yapılabilmektedir.

Wonderware Endüstri 4.0 akıllı fabrika kapsamında ERP katmanı altında tüm üretim süreçlerini yönetebilme özelliğine sahiptir.

Wonderware İş Akış Yönetim Modülü (Workflow)

Sistem içerisinde operasyonel süreçleri geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bilginin, doğru departmana, doğru zamanında iletilmesi için iş akış modeli yaratmak, yönetmek, analiz etmek ve geliştirme imkanı sağlayan modüldür. Tüm süreçleri (üretim, bakım, finans) kapsamaktadır.

Wonderware Üretim Yönetim Sistemi Modülü (MES)

Performans + Operasyon + Kalite alt modüllerinden oluşmaktadır. Üretim sistem ve süreçlerini verimli, etkin ve doğru bir şekilde yürütmesini sağlamaktadır. İş emri yönetimi, stok ve canlı envanter takibi, üretim planlama-atama, üretim takip, iş gücü yönetimi, ürün ağacı oluşturma (BOM), prosedürel iş adımları oluşturma, üretim performans ve duruş takipleri, duruş sebepleri ve analizi (drill down), duruş-operator ilişkisi, OEE-verimlilik hesap, kalite spektleri belirleme, kalite prosedür yönetimi, İstatistiksel proses kontrol, kalite veri toplama, proses veya lab ortamı kalite numune sistemi entegrasyonu gibi birçok özelliği kapsamaktadır.

Wonderware İş Zekası Raporlama Sistemi Modülü (EMI_Manufacturing Intelligence)

Üretim süreci ile ilgili verileri özet tablo olarak sunarak analiz etme ve raporlama imkanı sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde üretim süreçlerinden toplanan ham veriler sadeleştirilerek diğer disiplinler ile ilişkilendirilmesi ve anlamlı hale dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Böylece işletme karar mekanizmalarının işi kolaylaşmakta ve üretim ile ilgili tüm süreçlerin Performanslarını artırmaya yönelik aksiyon alma konusunda destek sağlanmaktadır. Amaç işletme içerisinde süreç optimizasyonlar sağlanarak müşteri memnuniyetlerinin talep edilen seviyeye ulaşmasını sağlamaktır.

Wonderware Mobil Veri Toplama & Bakım Yönetim & İş Gücü Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği Modülü (Intelarac)

Otomasyon olmayan lokasyonlar için sisteminizi sürekli canlı tutulmasını sağlayarak mobil bakım-iş gücü yönetim sürecini, muayene veya denetim, mobil veri toplamayı ve iş sağlığı güvenliği prosedürlerinin yerine getirilmesi için kullanılmaktadır. Operasyonel mükemmelik çerçevesinde kağıt tasarrufu, proses optimizasyonu için hataları azaltabilme imkanı sağlamaktadır.

Wonderware Görselleştirme (İzleme ve Kontrol) Modülü

Özel proses kütüphaneleri içeren, web scada özelliği ile mobilite sağlayan, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar neticesinden konusunda en iyi arayüze sahip ürünü seçilmiştir.

Wonderware Enerji İzleme ve Yönetime (ISO5001 uyumlu) Modülü

Üretim ve yönetim sürecindeki tüm enerji girdilerinin (elektrik, hava, su, doğalgaz) operasyon ile ilişkilendirerek tüm süreç içerisinde vardiya, hat, ünite, personel bazlı enerji maliyetlerini izleyebilmenizi, üretilen ürün birim başına gerçek enerji maliyetlerinin izlenebilmesini ve kontrol edilebilmesine imkan sağlamaktadır.

Wonderware Batch Reçete Yönetimi Modülü

ISA Standartlarına uygun bir şekilde farklı üretim operasyonları için üretim sürecinin yürütmeye nasıl yapılacak? Hangi malzemelerden oluşacak? Üretimin yapılabilmesi için gerekli fiziksel şartlar. Bu ekipmanlar hangi sıraya göre çalışacak gibi süreçleri yönetme imkanı sağlamaktadır.