Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

DOĞRU BİR PROSES OTOMASYONU OLMADAN “AKILLI” BİR SÜREÇTEN BAHSEDİLEMEZ

Proses otomasyonunda yaşanan gelişmelerin sektördeki karşılığı ne olacak? Gelişen teknolojilerle birlikte bu süreçler nereye gidiyor? Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 tanımları doğrultusunda geliştirilen vizyonlar endüstriyel iletişim araçlarında nasıl bir karşılık buluyor. Gelişen teknolojilerle birlikte endüstriyel iletişim arasındaki süreçler daha “akıllı” hale nasıl geliyor?

Tesislerin programlanabilmesi, ürünlerin standardizasyonu gibi amaçlar tüm prosesin istendiği şekilde ilerlemesi için hayati önem taşıyor. Bu noktada da devreye ölçüm, izleme, kontrol gibi işlemleri sağlayan otomasyon ürünleri giriyor. Bu ürünlerin iletişimi ise proses kontrolü sürecini sağlayan başka önemli gereklilikler. Proseslerde gerçekleşen tüm değişimlerin ve değerlerin kontrolü, arşivlenmesi ve istatistiki olarak kullanılabilir hale getirilmesi sektörün en önemli konusu. Üretimin tek noktadan kontrol edilmesi, proses aşamalarının birbiriyle entegre olması ve bunların üzerinden verilerin değerlendirilerek üretimin daha da ileri taşınmasını sağlamak proses otomasyonunun başlıca amacı.

İşletmelerdeki ve fabrikalardaki üretimi daha ileri taşımak amacıyla proses otomasyonundan yararlanmak yapılan işlerin kalitesini artıyor. Çünkü akıllı bir sistemin ön koşulu doğru verinin toplanmasından geçiyor. Doğru verilerle oluşturulan istatiklerle süreç tamamlandığından doğru bir proses uygulaması gerçekleşmiş oluyor.

Küreselleşen üretim ortamında çözülmesi gereken farklı ve karmaşık sorunlar ortaya çıkıyor. Tüketicilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için üreticiler ürünleri zamanında teslim etme baskısını daha fazla hissediyor. Hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir üretim süreçleri için yenilikçi teknoloji çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Özellikle büyük üretim süreçlerini barındıran fabrikalarda bu yenilikçi çözümlere olan ihtiyaç her gün artıyor. Aynı zamanda fabrikalara çözüm sağlayan makine ve sistem üreticileri de bu ihtiyacı karşılamak adına ürünlerini geliştiriyor. Hem son kullanıcıya ürün sağlayan üretici tarafında hem de makine üreticilerinde sistemin kontrolü için dağınık sistemler kullanmak yerine tüm sistemi tek bir noktadan kontrol etmek ve kompakt bir kontrol mekanizması kullanmanın katma değer sağladığı artık görülüyor. Çünkü pazar talepleri, proses endüstrisindeki firmalardan giderek artan esneklik gerektirecek çözümler talep ediyor. Pazara reaksiyon gösterebilmek için üretimin hızlıca dönüştürülebilmesi ve en iyi durumda üreticiden bağımsız sistemlerce kontrol edilmesi gerekiyor. İstatistiklerin değerlendirilebilmesi ve hedeflendiği şekilde kullanılabilmesi için ilgili verilerin sürekli olarak mevcut olmasını gerektiriyor.

Dijitalleştirilmiş üretimin başarılı bir şekilde uygulanması, üreticinin ekosisteminde bir araya getirilmiş birçok temel yetkinlik gerektiriyor. Makineler, üretimin temeli olarak düşünülür ve dolayısıyla makinelerin performans göstermesini sağlayan sistemler, üretimde akıllı veri kullanımını sağlayan temel etkenlerdir. Gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyecek donanım ve yazılım platformları kullanarak tam kapsam ve makine otomasyonu sağlamak için firmalar altyapılarını iyileştirecek adımlar atmalı. Altyapıyı değiştirmek sürecin başında maliyetli bir durum olsa da uzun vadede karlı bir yatırıma dönüşecektir.