Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

KİLİTLEME – ETİKETLEME (LOTO) İLE TEHLİKELİ ENERJİLERİN KONTROLÜ

PILZ TÜRKİYE

Elektrik, mekanik, hidrolik, pnömatik, kimyasal, termal gibi enerji kaynakları, makine veya ekipman üzerinde çalışan personel için tehlikeli olabilir. Makine veya ekipmana yapılan, servis bakım ve temizlik gibi işlerde, beklenmeyen başlangıçların olması veya depolanan enerjinin kontrolsüz bir şekilde serbest kalması ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabilir. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın (EU-OSHA) 2010 verilerine göre, işyerlerindeki tüm ölümlü iş kazalarının %10-15’i ve tüm iş kazalarının %15-20’lik kısmı bakım işleri ile alakalıdır. Bazı sektörlerde bu oran %50 ulaşmaktadır. OSHA-Amerika tarafından 89 ölümlü iş kazasının raporlarına dayanarak yapılan bir araştırmada, bu kazaların %60’ının bakım faaliyetleri esnasında gerçekleştiği saptanmıştır.

LOTO (kilitleme/etiketleme) – Lock Out Tag Out – kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Makine veya ekipmanda beklemeyen başlangıçların önüne geçebilmek ve tehlikeli enerjiyi kontrol altına alabilmek için iş kazalarını önlemede etkin ve maliyeti düşük çözümler sunuyor.

 

LOTO, makine veya ekipmanların enerji kaynaklarının kapalı konuma getirildikten sonra mutlaka uygulanması gereken bir prosedürdür. LOTO uygulamalarında makineye özgü bir prosedür hazırlanmalıdır. Prosedürlerde, ilgili makinenin hangi enerji kaynaklarından beslendiğini, yerlerinin nerede olduğunu, nasıl LOTO uygulanacağını adım adım yazması gerekiyor.

Kompakt şalterler, termik manyetik şalterler, otomatlar, küresel vanalar, sürgülü vanalar, gibi birçok enerji kaynağına LOTO uygulanabilir.

 

KONTROL EDİLMESİ GEREKEN ENERJİ TÜRLERİ NELERDİR?

 • Elektrik enerjisi
 • Hidrolik enerji
 • Pnömatik enerji
 • Yer çekimi
 • Su Termal su – buhar
 • Kimyasal enerji
 • Depolanmış enerji

LOTO GEREKTİREN FAALİYETLER

Yağlama

Temizleme

Ayarlama

Sökme

Tamir

Bakım

Kalıp değişimi

LOTO YAKLAŞIMI

PILZ Türkiye, LOTO analizi ve prosedürü adında 2 farklı rapor sunuyor.

LOTO Analiz Raporu:

 • Mevcut enerji izolasyon ekipmanlarının LOTO’ya uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Varsa mevcut prosedürlerin kontrol edilmesi,
 • Varsa mevcut LOTO ekipmanlarının uygunluğu kontrol edilmesi,
 • LOTO prosedürünün makineye doğru bir şekilde uygulandığının kontrol edilmesi,

LOTO analiz raporu, bütün bu adımların bir özet halinde sunulmasını kapsıyor.

LOTO Prosedür Raporu:

 • Makine üzerine asılabilen ve o makineye özgü prosedür raporu hazırlanır.
 • Hazırlanan prosedür raporunda, enerji kaynakları belirlenir, fotoğraflanır ve etiket numarası verilir.
 • Prosedür raporu, kullanılacak LOTO ekipmanları ve hangi ekipmanın hangi enerji kaynağında kullanılacağını içerir.
 • LOTO uygulayacak yetkili personele adım adım ne yapması gerektiğini anlatır.