Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

KAPASİTÖRLER İLE GELEN DAHA DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ

EATON ÓSKAR VALTÝSSO, LANDVIRKJUN HABERLEŞME VE TEKNOLOJİ BİRİMİ BAŞKANI TOM BØJLAND, EATON GÜÇ KALİTESİ İŞ BİRİMİ SATIŞ MÜDÜRÜ

Eaton, İzlanda’nın elektrİk üretİcİsİ ve Avrupa’nın en büyük yenİlenebİlİr enerjİ üretİcİlerİnden bİrİ olan Landsvirkjun İçİn çevreye duyarlı yedek bİr güç çözümü sağladı.

Eaton, İzlanda’nın elektrik üreticisi ve Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olan Landsvirkjun için yedek bir güç çözümü sağladı. Bu yeni çözüm, Eaton’ın süperkapasitör UPS teknolojisi temel alınarak oluşturuldu ve Landsvirkjun’un kritik görev veri merkezinin, veri ağının, haberleşme sistemlerinin ve acil durum müdahale tesislerinin kamu şebeke kesintisi, uzun süreli kesintiler, hatta ülke içinde doğal afetler sırasında çalışmaya devam edeceğini garanti etmek için tasarlandı. Landvirkjun’un yeni yedek güç destek çözümü, Eaton 93PM 200 kVA süperkapasitör UPS ve Intelligent Power Manager (IPM) yazılımıyla birlikte, Eaton’ın Enerji Tasarruf Sistemi yoluyla daha fazla verimlilik sağlayarak dizel jeneratörünü kullanıyor. Bu çözüm, Landvirkujun’un çevreyle ilgili taahhüdüne uymayan ve kritik operasyonları ve aydınlatma, asansörler ve havalandırma gibi diğer elektrik sistemlerini sürdürmek için gereken yeterli gücü üretemeyen kurşun bataryalara bağlı eski yedek güç sisteminin yerine geçti. Dahası, eski çözümü kullanırken ortaya çıkan herhangi bir güç kesintisi, elektrik ekipmanında tekrarlanan ve maliyetli zararlara sebep oldu.

Landvirkjun Haberleşme ve Teknoloji Birimi Başkanı Óskar Valtýsso, “Landsvirkjun, verimliliği arttırmak yollarını her zaman arıyor ve sistemimizde yaptığımız her güncelleme mevcut ekipman üzerinde verimliliği bulmak için bize bir şans veriyor. Bizler, yeni teknolojilere ilk uyum sağlayanlar olarak tanınıyoruz ve temiz enerji ve yenilenebilir enerjinin ön planda olduğu bu uygulamada, süperkapasitörler bize UPS alanında gerçek bir inovasyonu ve güvenilir ve çevreye karşı daha duyarlı bir seçim sunuyor” dedi.

Süperkapasitörler, 20 yılı aşan uzun servis ömürleriyle Landvirkjun’un ilgisini çekti çünkü bu ünitelerin şarj edilmeleri, şarjlarının bitmesi ve tekrar şarj edilmeleri döngüsü, neredeyse sonsuza kadar sürebilirdi. Bu özellikleriyle, bu üniteler geleneksel akü teknolojilerine göre çok daha çevre dostuydu. Süperkapasitörler, yedek jeneratörler devreye girene kadar köprü vazifesi gören gücü sağladıkları uygulamalarda kullanılıyor.

Eaton, Güç Kalitesi İş Birimi Satış Müdürü Tom Bøjland ise; “UPS üniteleri genelde kurşun asit bataryalarla çalışır. Ancak süperkapasitörlerin maliyeti arayı kapattığından, statükoyu değiştirme ve daha düşük çevresel etki ve daha fazla maliyet tasarrufundan faydalanma fırsatı ayağımıza geldi. Landvirkjun’un çevre taahhüdü ve teknolojiye karşı olan gelişimsel bakış açısı, bu şirketi süperkapasitör çözümünü konuşlandırmak için mükemmel bir iş ortağı haline getirdi” dedi.

Eaton, süperkapasitörleri kullanan ilk UPS üreticilerinden birtanesi. Bu teknoloji, bataryaların çevresel etkilerini azaltmak için ileriye dönük büyük bir adımı simgeliyor. Eaton’ın süper kapasitörlerinin kendine has özellikleri, bu üniteleri yedek güç çözümü konusunda en ekonomik alternatif haline getiriyor.

Süperkapasitörler, Landsvirkjun’un, önceki UPS sisteminin 10 yıllık yaşam döngüsüne ve bu sistemde kullanılan kurşun asit bataryaların 4 yıllık ömrüne kıyasla en az 20 yıllık kullanım ömrü sayesinde, azaltılmış sermaye masraflarından (CAPEX) istifade etmesini sağladı. Bunun sonucunda ortaya çıkan, iş için daha düşük altyapı maliyetleri ve daha fazla ölçeklenebilirliğin yanı sıra, süperkapasitörler, hemen hemen hiç bakım gerektirmedikleri için, daha düşük işletim maliyetlerini de beraberinde getiriyor.

Bu projenin bir parçası olarak Eaton, isteğe özel olarak üretilen elektrik dağıtım panosu için bir yüklenici buldu; böylece Landsvirkjun da hem zamandan tasarruf sağladı, hem de kendi elektrik yüklenicisini kullanmanın masrafından kaçınmış oldu. Bu yeni çözümün getirdiği ilk sonuçlar, UPS enerji verimliliğine bağlı olarak yılda tahmini 10,000 € tasarruf ve kesinti nedeniyle ekipmanlarda oluşacak zararın maliyetinin ortadan kalkmasını içeriyordu. Landvirkjun, böylece paradan da tasarruf sağladı. Çünkü kamu şebeke kesintisi durumunda, bir yük yatağına yatırım yapmasına artık gerek kalmadı.