Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ENERJİ İZLEME VE REJENERATİF TEKNOLOJİLER, ENERJİ TÜKETİMİNİ OPTİMİZE EDİYOR

OMRON

ENERJİ KULLANIMINI BÜTÜNSEL OLARAK İZLEMEK, ÜRETİM TESİSİNDEKİ ENERJİ TÜKETİMİNİ TAMAMEN OPTİMİZE ETMEK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. OMRON DA REJENERATİF ÇÖZÜMLERİYLE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİ, %50’YE KADAR AZALTABİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR.

Enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi üretim operasyonlarında karlılığı en üst düzeye çıkarmak için her zaman önemli bir faktör olmuştur. Bununla birlikte son yıllarda sera gazlarının azaltılması da özellikle zorlu emisyon üst sınırları tarafından zorlanan ve ticaret gerçekleştirme hakkını emisyon ticareti planları doğrultusunda koruyabilen ağır sanayi kuruluşları için önemli bir odak noktası haline geldi. Dahası, bu üst sınırlar düzenli bir şekilde azaltılarak daha fazla üretim ve imalat şirketi planın kapsamına dahil edildi ve karbon emisyonlarını azaltmak için gereken sürekli gelişim ihtiyacı harekete geçirildi. Bununla birlikte, karbon ayak izinin en aza indirilmesi yalnızca maliyetler, vergiler ve cezalarla ilgili değil. Günümüzde her geçen gün daha fazla işletme, güvenli ortam ilkesini ve çevresel etkileri en aza indirme çalışmalarını temel alarak çalışıyor. Çevresel sorumluluk sergileyebilme, ISO 50001 gibi uluslararası tanınırlığı olan standartların temelini oluşturuyor ve birçok şirket bu ilkelerin kendilerine rekabetçi bir avantaj sağladığını fark ediyor.

ENERJİ YÖNETİMİNE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Enerji verimliliğini iyileştirmek için hangi pratik adımlar atılabilir? Birçok durumda başlangıç noktası tesis ve süreçlerin enerji denetimidir. Bu yaklaşım, göz önünde olan enerji tasarrufu fırsatları için üretim alanına bakmaktan çok daha fazlasını kapsıyor. Denetimin, örneğin motorların ve kompresörlerin enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olan değişken hızlı sürücüleri kurmaktan da çok daha fazlasını kapsaması gerekiyor. Bu tür enerji tasarrufu önlemlerinin değerini en üst düzeye çıkarmak ve süreç içerisindeki diğer tasarruf fırsatları değerlendirilmek isteniyorsa elektrik yükü, enerji kaynakları ve basınçlı hava ve pnömatik sistemler gibi diğer enerji tüketicilerinin tümünün etkili bir şekilde izlenmesini sağlamak gerekiyor.

Omron, enerji verimliliğinde iyileştirilecek alanları tespit etmek ve ardından elde edilen tasarrufları ölçmek için izlemeye devam etmek amacıyla çok çeşitli teknolojiler kullanıyor ve enerji yönetimini bütünsel olarak ele alıyor.

Bu yaklaşımın benimsenmesi, üretim operasyonlarıyla ilişkili gerçek enerji maliyetlerini tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu süreçleri optimize ederek her bir süreçte daha fazla enerji verimliliği sunar ve enerji talebindeki tepe noktalarını belirliyor. Parça başına enerji kullanımında maliyetlerin optimize edilmesi, enerji verilerinin gerçek verimlilikle bağlantılı olarak tamamen şeffaf olmasıyla mümkün oluyor. Enerji yönetim ekibine faydalı olması açısından hem gerçek zamanlı hem de geçmiş enerji tüketimi verilerinin yüksek düzeydeki işletme sistemlerinde kullanılabilir getirilmesi gerekiyor. Günümüzün Omron otomasyon teklifi, verileri tesisten bu yüksek düzey görselleştirme sistemlerine aktarmayı mümkün kılıyor. Ancak veriler nasıl ve nerede toplanıyor? İyileştirme olanağı sunan tesis enerji izleme komponentleri şimdi sıcaklık, hareket, ısı ve elektrik gibi alanlara odaklanarak elektrik ve diğer enerji formlarını izlemek için mevcut üretim hatları ve süreçlerinde kullanılabiliyor.

Enerji izleme çözümleri hızlı bir şekilde geliştirilmesi gereken alanları tespit etmeye, gerçekleştirilen değişikliğin gerçek faydalarını göstermek üzere sürekli izlemeye ve verimlilikte giderek artan kazançlar sunmaya devam edecek alanları ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.

Omron, çok devreli akıllı monitörler, yüksek verimlilikte pano komponentlerine sahip güç kaynakları gibi ürünlerden oluşan geniş bir pratik çözüm yelpazesi sunuyor ve bu ürünlerin enerji tüketimini azalttığını kendi fabrikalarında test ediyor.

ÇOK DEVRELİ AKILLI MONİTÖRLER

KM serisi Çok Devreli Akıllı Monitörler, gereksiz enerji tüketimini net bir şekilde belirlemeye yardımcı oluyor. Dahili ekranlarla veya ekranlar olmadan cihazlar üretilen ve tüketilen güç, akım, gerilim, ileri reaktif güç, geri reaktif güç, güç faktörü ve frekansın yanı sıra elektrik dışı parametreleri ölçüyor.

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP GÜÇ KAYNAKLARI

S8VK Güç Kaynaklarımız, kıyaslanabilir rakip ürünlerden daha fazla verimlilik sunuyor. Örneğin, yumuşak anahtarlamadan (sıfır gerilim koşullarında anahtarlama) kaynaklanan kaybı azaltmak üzere LLC rezonans devresi yöntemi kullanan S8VK-S12024 ünitesi 5A’da %92 verimlilik sağlıyor.

REJENERATİF ÇÖZÜMLER

Omron rejeneratif çözümleri, elektrik enerjisi tüketimini %50’ye kadar azaltabiliyor. Örneğin fren gücü 16 kw olan ve günlük 18 döngü frekansına sahip bir vinç, sadece bir yılda Omron’un rejeneratif çözümlerini satın alabilecek kadar tasarruf sağlıyor. Bu noktadan sonra ise ücretsiz ve daha da önemlisi geri dönüştürülmüş enerji elde ediliyor. Bu çözümler tüm vinç türleri, çözücüler, kaldıraç uygulamaları ve süreksiz santrifüjler için ideal bir çözüm olabiliyor. Yeniden üretilen enerji, kullanılan çözüme bağlı olarak sistemdeki diğer sürücüler tarafından kullanılabilir veya aynı güç kaynağı devresini paylaşan diğer komponentler tarafından kullanılmak üzere güç ağına doğrudan geri gönderilebiliyor.