Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

GELİŞMİŞ HABERLEŞME PROTOKOLLERİ DOĞRU VERİ ALIŞVERİŞİNE İMKAN TANIYOR

FATEK

ENDÜSTRİYEL MAKİNE OTOMASYON PROJELERİNDE; MAKİNENİN HIZLI, VERİMLİ, GÜVENİLİR ÇALIŞMASININ YANI SIRA UZAKTAN İZLENEBİLİRLİK VE KONTROLÜ DE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP. HABERLEŞME PROTOKOLÜ OLAN MQTT TAM DA BU NOKTADA İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM SAĞLIYOR.

Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte adı sıkça duyulan Nesnelerin İnterneti (IoT), hayatımıza MQTT kavramını getirdi. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve makineden makineye (M2M) teknolojileri, uzak bir konumdan veri alışverişi yapmak için bir mesajlaşma ve bağlantı protokolü kullanıyor. “Message Queuing Telemetry Transport” kavramının kısaltması olan MQTT, bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiş ve oldukça yaygın şekilde kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Bu protokol makineler arasındaki iletişimi çok noktadan hızlı ve düşük bant genişliği ile sağlayarak, daima güvenilir bir veri alışverişi sağlıyor.

MQTT bulut sistemi kontrol ve gözlenmeye ihtiyacı olan küçük cihazlar için ağ oluşturmaya imkan sağlıyor. Nadiren rastlanılan bant genişliği kısıtlamalarından ya da güvensiz bağlantılardan dolayı oluşan gecikmelerin yaşanıldığı kablosuz ağlar için iyi bir seçim oluyor. MQTT dört bölümden oluşuyor. Bunlar; bağlantı, kimlik doğrulama, iletim ve sonlandırma olarak sıralanıyor.

Veri alışveriş trafiğini kontrol eden yöneticiye yayıncı, mesaj yayınına yayın ve bu mesaj yayınına abone olanlara ise abone deniyor. Bir istemci, sunucu tarafından tanımlanan standart bir bağlantı noktasını veya özel bir bağlantı noktasını kullanarak aracıya bir TCP/IP bağlantısı oluşturarak başlıyor. Bağlantıyı oluştururken yeniden kullanılmış bir istemci kimliği sağlanmışsa, sunucunun eski bir oturuma devam edebileceğini bilmek önemlidir. Standart bağlantı portu şifrelenmemiş iletişim için 1883 ve SSL/TLS kullanarak şifreli iletişim için 8883’tür.

SSL/TLS anlaşması sırasında istemci, sunucuyu doğrulamak için sunucu sertifikasını doğruluyor. MQTT’ye hafif bir protokol olarak tanımlanıyor. Çünkü tüm mesajlar küçük bir kod alanı kullanıyor. Her mesaj, sabit bir başlık (2bayt) ; isteğe bağlı bir değişken başlık, 256MB bilgi ile sınırlı bir mesaj yükü ve servis kalitesi (QoS) seviyesinden oluşuyor. Üç farklı hizmet kalitesi, içeriğin MQTT protokolü tarafından nasıl yönetildiğini belirliyor. Daha yüksek QoS seviyeleri daha güvenilir olmakla birlikte, daha fazla gecikme ve bant genişliği gereksinimine sahip. Bu nedenle abone olmak isteyen istemciler almak istedikleri en yüksek QoS seviyesini belirliyor.

Günümüzde MQTT, akıllı evler, sağlık hizmetleri, lojistik, endüstri ve üretim gibi ortamlarda gerçek zamanlı analitik, önleyici bakım ve izleme için M2M ve IoT cihazlarını kullanan uygulamalar için kullanılıyor. Endüstriyel makine otomasyon projelerinde, makinenin hızlı, verimli, güvenilir çalışmasının yanı sıra uzaktan izlenebilirlik ve kontrolü de önemli bir yere sahip. MQTT tam da burada ihtiyaçlara çözüm sunuyor.