Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

DİJİTAL ENDÜSTRİLERE ODAKLANAN KÜRESEL YAZILIM ORTAKLIĞI

ABB & DASSAULT SYSTÈMES

ABB ve Dassault Systèmes dijital endüstrilerde faaliyet gösteren müşterilere ürün yaşam döngüsü yönetiminden varlık sağlığı çözümlerine kadar uzanan eşsiz bir yazılım çözümleri portföyü sunmak için küresel çapta bir ortaklığa imza attı. İki şirket, müşterilere, ürünlerinin yaşam döngüsü, üretim operasyonları ve genel olarak faaliyetlerinde esneklik, hız ve üretkenliği artırarak endüstriyel şirketlerin rekabet gücünü geliştiren uçtan uca dijital çözümler sunacak. ABB’nin ABB Ability™ dijital çözümleriyle Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformunun güçlü yönlerini bir araya getiren ortaklık, her iki şirketin de sahip olduğu kapsamlı endüstri uzmanlığı ve global müşteri erişimi üzerinde temellenecek. ABB, geliştirdiği çözümleri müşterilerine sunmadan önce modellemek ve simüle etmek için 3DEXPERIENCE platformunu uzun zamandır kullanıyor. Bu ortaklık sayesinde, ABB gelişmiş dijital ikizler geliştirecek ve bunları müşterilerine sunacak; böylece müşteriler, tam verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlikle ABB’nin sunduğu çözümleri uygulayabilecek ve kendi faaliyetlerini yürütebilecekler. Şirketler aşamalı olarak, fabrika otomasyonu ve robot teknolojisi, proses endüstrisi otomasyonu ve akıllı binalar için elektrik sistemi çözümlerine odaklanacak.

İki şirket arasındaki iş birliği hakkında yorum yapan ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer, “Oyunun kurallarını değiştiren bu ortaklık, müşterilerin inovasyon ve büyümeye öncülük etmesini, endüstriyel dijitalleşmenin sunduğu sayısız olanaklardan yararlanmasını ve değer zincirlerinin tamamını dönüştürmelerini sağlayacak. Dassault Systèmes ile birlikte, dijital ikizlerden varlık sağlığına kadar uzanan bir yelpazede müşterilere rekabet üstünlüğü sağlayan, açık, uçtan uca bir dijital portföy sunuyoruz. ABB, endüstriyel dijitalleşme hedefi doğrultusunda Microsoft, HPE ve IBM’in de yer aldığı güçlü ortaklık ağına Dassault Systèmes’i de ekliyor. İnovasyonu ve müşteri değerini artırmak için tüm küresel Dassault Systèmes ekibi ile birlikte çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Dassault Systèmes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charlès ise; “21. yüzyıl endüstrisi artık ürün üretme kapasitesinden çok daha fazlasıyla şekilleniyor. Bugünün liderlerini sahip oldukları üstün teknik know-how belirliyor. Rekabette farklılaşmayı sağlayan bu yeni faktörün ortaya çıkmasındaki en büyük etken endüstriyi her yönüyle dönüştüren teknolojilerin bir araya gelmesi oluyor. İçinde bulunduğumuz bu Endüstri Rönesansı’nda benimsenecek bir platform yaklaşımı, gerçek dünyanın ve sanal dünyanın birbirini bilgi bazında beslemesini ve güçlendirmesini sağlıyor. ABB ile onlarca yıllık deneyimi bir araya getiren ortaklığımız, müşterilerimizin bu güçlü ve dinamik trendden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak” dedi.

Günümüzün otomasyon bakımından gelişmiş olan endüstrilerinde, dijital fabrika modellemesi ve esnek, robotlu üretim sistemleri, işletmelerin daha dayanıklı tasarımlar üretmesine ve daha hızlı bir şekilde tasarımlarını yinelemelerine olanak sağlıyor.

Bu da seri üretimden, daha fazla çeşide sahip ve kullanım ömrü daha kısa olan ürünlerin daha küçük gruplar halinde üretilmesini sağlayan kitlesel kişiye özel üretime geçişi hızlandırıyor. Pek çok üretici için artık tam zamanında teslimat bir norm haline geldiğinden, aksaklık süresinin maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Modern bir üretim tesisinde yaşanacak bir saatlik bir aksaklığın maliyeti 1 milyon doları aşabilir. 2017 yılında hayata geçirilen ve endüstriyel operasyonları planlamak, hayata geçirmek ve işletmek için düşük maliyet ve yüksek verimlilik sağlayan 210’dan fazla çözüm sunan ABB AbilityTM ile ABB halihazırda güçlü bir dijital çözüm ürününe sahip. Dassault Systèmes, 11 sektörde faaliyet gösteren farklı büyüklükteki şirketlerle birlikte çalışarak bu şirketlerin günümüzün Endüstri Rönesansı’nda karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

3DEXPERIENCE platformu, bilgi ve know-how’dan yararlanan tüm teknolojileri ve yetenekleri, konseptten başlayarak üretime ve son kullanıcıya kadar uzanan bu döngüde dijital devamlılık sunan tek bir dijital inovasyon ortamına entegre ediyor. Sanayi şirketleri, tüm ekosistemleri hakkında detaylı bilgi toplayan dijital bir ikiz oluşturmak, endüstriyel bir varlığın performansını ölçmek, değerlendirmek, öngörmek ve söz konusu varlığın işleyişini akıllı bir şekilde optimize etmeyi kolaylaştırmak için bu platformun 3B uygulamalarını kendi faaliyetlerine entegre edebiliyorlar. ABB – Dassault Systèmes ortaklığı başlangıçta aşağıdakilere odaklanacak:

FABRİKA OTOMASYONU VE ROBOT TEKNOLOJİSİ:

Süreçlerin ve sistemlerin uçtan uca optimizasyonunda kullanılacak dijital ikiz uygulamaları, robotlarla gerçekleştirilen otomasyonun sunduğu esneklikle birleştirildiğinde fabrikaların her geçen gün daha da dinamikleşen pazarlara çevik bir şekilde adapte olmasını sağlayacak. Buna, çalışır durumdaki üretim çözümleri ve hizmetlerinin yanı sıra, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini optimize etmek ve hızlandırmak için endüstriyel iş dönüşümüne yönelik danışmanlık da dahil. Elektronik üreticileri yeni ancak kısa ömürlü ürünlerin üretimini hızlı bir şekilde artırabiliyor; gıda işleme sektöründeki şirketler üretim hızından taviz vermeden yerel talebe uygun mevsimlik ürünler arasında geçiş yapabiliyor. Otomotiv sektörü gibi otomasyonun büyük ölçekte kullanıldığı sektörlerde, fabrikalar için tasarlanan dijital ikizler, esnek ve yeniden yapılandırılabilir hücrelerle yeni montaj işlemlerini desteklemek için entegre bir tasarım ve üretim ortamı sunuyor. Ayrıca, lojistik otomasyon sistemleriyle, optimum üretim performansı için parçalarının hassas bir şekilde ulaştırılması gereken üretim hatlarında çalışan robotlar arasında bağlantı kurmak gibi ayrı sistemlerin birbirine bağlanmasını mümkün kılıyor.

AKILLI BİNALAR

Dassault Systèmes ve ABB arasında dijital ikiz sistemler çevresinde şekillenen dijital ortaklık, binaların tasarım, mühendislik ve işletim süreçleri sırasında kesintisiz bir iş akışı sağlamanın yanı sıra bağlı sürdürülebilir taşımacılık çözümleri de sunacak. Halihazırda sahip olunan bilgiler Dassault Systèmes’in sanal evreni 3DEXPERIENCE® ile desteklendiğinde, tasarım özellikleri aşamalarında ve işletme sırasında daha fazla müşteri etkileşimi sağlayacak.

PROSES ENDÜSTRİLERİ: MADENCİLİK ÖRNEĞİ

Madencilik gibi proses endüstrilerindeki rekabet baskısı, şirketleri günlük operasyonların maliyetlerini ve riskini azaltırken, aynı zamanda tesislerin güvenliğini, üretkenliğini ve enerji verimliliğini arttırmak için sürekli olarak yeni yollar aramaya itiyor. Yeraltı ortamının maden planlama ve kontrol sistemleriyle bağlantılı olarak yaratılan dijital bir modeli, maden işletmecilerinin, gelecek senaryolarının sanal simülasyonları üzerinde çalışırken, gerçek zamanlı olarak üretim operasyonlarını izlemelerini ve optimize etmelerini sağlamanın yanı sıra enerji tüketimini ve maden otomasyonunu optimize etmesine olanak tanıyor.