Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

YAPAY ZEKA VE ROBOTİK TEMELLİ AKILLI FABRİKALAR

Günümüzde dijital dönüşüm ve ileri üretim teknikleri ile beslenen Endüstri 4.0 süreci, akıllı fabrikalarda çalışacak yeni nesil endüstriyel robotların işlev ve görev tanımlarını şekillendiriyor. Almanya’da ve birçok diğer ülkede Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu süreç, Amerika’da akıllı üretim, Japonya’da “Innovation-25” ismi ile konuluşuyor. Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen kollaboratif endüstriyel robotlar, operatör ile birlikte aynı ortamda iş bölümüyle çalışarak esnek üretim sisteminde önemli bir rol oynuyor.

GÜNÜMÜZDE FABRİKALARIN DAHA KISA SÜREDE DAHA FAZLA ÜRÜN ÜRETMESİ VE ÜRÜN MALİYETLERİNİN EN DÜŞÜK DÜZEYDE OLMASI TALEP EDİLİYOR. BUNUN İÇİN ÖZELLİKLE İNSAN GÜCÜNÜN AZALTILMASI, ARIZA VE KAZA DURUMLARININ MİNİMİZE EDİLMESİ GEREKİYOR. BU Durum OTOMASYON SİSTEMLERİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP ROBOTLARIN KULLANIMINI, YAPAY ZEKAYLA OLAN İLİŞKİSİNİ VE FABRİKALARA YANSIMA BİÇİMLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR.

Türkiye’de en çok katma değer sağlayacağı değerlendirilen ileri robotik sistemler ve kollaboratif endüstriyel robotlar Endüstri 4.0’ın önemli alanlarından. Kollaboratif endüstriyel robotların operatörler ve diğer robot otomasyon sistemi ile Nesnelerin İnterneti (IoT) vasıtasıyla etkileşimi, geleceğin akıllı fabrikalarındaki üretim sisteminin temel yapısını oluşturuyor. Robotik sistemlerin başta endüstriyel üretim olmak üzere birçok alanda insanlara desteği teknolojik ilerlemelerle birlikte artıyor. Günümüze kadar servis ve endüstriyel robotlar olmak üzere iki ana gruba ayrılan robotik sistemler, algılayıcı ve eyleyici mekanizmalarındaki gelişmelerle birlikte, insanın yaptığı işi onunla birlikte paylaşarak yapabilen sistemlere doğru yöneliyor. Özellikle artan işçilik maliyetlerini düşüren endüstriyel robotlar her türlü üretim faaliyetini standart bir operatörden daha hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle endüstriyel alanda üretimde rekabet ve kaliteyi artırabilmek için endüstriyel robotlar vazgeçilmez unsurlar oluyor.

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YÖNLENDİREN ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR
Fabrika otomasyonunda endüstriyel haberleşme ve kontrol sistemlerindeki gelişmeler, gelişen görüntü işleme ve yapay görme teknolojileri, ileri seviye yapay zekâ algoritmaları ve veri toplama sistemleri ile malzeme seçiminde etkin rol oynayan imal usulleri ve katmanlı imalat teknolojisinin gelişmesi Endüstri 4.0 konseptini ortaya çıkarıyor. Bu yapı içerisinde esnek üretim sağlayabilmek için iş birlikçi robotların esnek üretim proseslerinde kullanılması zorunlu hale gelmiş. Bununla birlikte, gelişen bu durum, daha yüksek seviyeli riskler içerdiğinden dolayı emniyet ve güvenlik parametrelerini ön plana çıkarıyor. İnsan-robot etkileşimi alanında yapılan ilk detaylı araştırmalar insansı ve sosyal robotlar alanında olmuştur. Bunu takip eden süreçte akıllı fabrikalardaki esnek üretim ihtiyacı iş birlikçi endüstriyel robotları ortaya çıkarmıştır. Endüstri 4.0 ana elemanlarından biri olan kollaboratif endüstriyel robotlar üretim süreçlerinin etkin yönlendirilmesinde yardımcı olarak diğer robot otomasyon sistemleri veya operatörlerle etkileşim halinde çalışarak istenilen esneklikte üretimi sağlamayı başarıyor. Endüstriyel robotların manipülatör, kontrol ünitesi, uç etkileyici, pozisyoner ve slider alt sistemlerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler yeni nesil endüstriyel robotlar olan iş birlikçi robotların kullanımını hızlandırmıştır. İleride işbirlikçi robot sistemlerde, robot ile insan senkronize olarak çalışarak pasif iş birliği ile robotlu katmanlı imalat yöntemi olarak gelişmekte olan ark kaynağı ile katmanlı imalat konsepti içerisinde yer alabilir. Katmanlı imalat tekniğinde yapısal ilişki, parametre analizi, yörünge planlaması ve elde edilen ürün topolojisi arasında tanımlanıyor. Bu konsept içerisinde iş birlikçi robotların kullanılmasıyla malzeme biriktirme proseslerinin kontrolü daha sistematik olarak yapılabilir. RİJİT SİSTEMLER YERİNE ESNEK ROBOTİK SİSTEMLER İnsan-robot arayüzünde rijit sistemler yerine esnek robotik sistemler kullanılması, emniyet ve hassasiyet parametrelerinin standartlara uygun hale gelmesinde etkin rol oynuyor. Önümüzdeki yıllarda, Endüstri 4.0 ile uyumlu üretim teknolojileri içerisinde yer alan iş birlikçi endüstriyel robotlar ile esnek robotik sistemlerin kullanılması ivme kazanacak gibi gözüküyor. Bu gelişim ve değişim fabrika otomasyonu konseptini, iş bölümü ile çalışan insan ve robotlardan oluşan çalışma gruplarına doğru yöneltiyor. Yapay zekâ algoritmaları ve yazılımdaki ilerlemelerle birlikte gömülü kontrol donanım ve yazılım sistemlerindeki artan işlemci hızı ve düşen maliyet, yakın gelecekte öğrenebilen/öğretebilen iş birlikçi robotların akıllı fabrikalarda kullanılmasını sağlayacak..