Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Intralojistikte Robotik Çözüm: Evo Ailesi

OPPENT

OPPENT, İtalya, İspanya ve Dubai’den sonra Türkiye’de kurduğu güçlü kadrosuyla intralojistik çözümü Evo AGV ailesi ile, Türkiye’deki lojistik sektöründeki ihtiyaç sahipleri ve sanayi tesislerinin lojistik süreçlerini Endüstri 4.0 gereklilikleri seviyesine yükseltmeyi amaçlıyor.

Otomasyon sistemlerinin kullanımı, lojistik sektöründe her geçen gün daha fazla uygulama alanı buluyor. Endüstri 4.0 konsepti dahilinde lojistik operasyon ve süreçler açısından, artık sadece depolama alanlarında otomasyon seçeneklerinin kullanılması yeterli olmadığı anlaşılmakta ve üretim bölümlerindeki lojistik operasyonların da izlenebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi yaygınlaşmaktadır. Lojistik sektörü, Uluslararası Robotik Federasyonu tarafından literatürde “Hizmet Robotları” olarak adlandırılan otomasyon sistemlerinin ana kullanım sahası olarak verilmiştir. Hizmet Robotları kategorisinde en büyük payı AGV (Otomatik Yönlendirilen Araç) sistemleri oluşturuyor.

Bu kapsamda AGV Sistemleri “Dijital Fabrika Lojistiği Uygulama Alanı” olarak tanımlanabilir. Lojistik süreçlerin, endüstriyel tesislerde üretim alanları da dahil olacak biçimde otomasyonunun sağlanabilmesi için; yüksek teknoloji-güvenlik seviyesi ile yüksek operasyonel kapasiteyi (manevra, hız, hassasiyet, keskinlik, vb.) birleştirebilen AGV sistemlerinin kullanılması gerekiyor.

Evo ailesinin üyelerinde Evoroller çok yönlü hareket kabiliyeti, üzerine mükemmel şekilde entegre edilmiş ve her biri 150 kg taşıma kapasitesindeki konveyör sistemleri, 360° güvenlik alanı, otomatik şarj sistemi ile operatöre gerek kalmadan üretim alanından lojistik işlemleri otomatik hale getirebiliyor.

Sadece lojistik alanı ve sadece üretim alanı içinde ayrı ayrı çözümlenmiş ve entegre edilememiş lojistik otomasyon sistemlerinin bağlantılı hale getirilmesi ve tam otomatik bir intralojistik sürecin elde edilebilmesi, artık birçok endüstriyel işletme için ana hedeftir. Yatırımcı, işletmeci tarafından bu hedefe yönelik kullanılacak AGV sisteminin belirlenmesindeki ana unsur, teknik ve operasyonel beklentilerin karşılanabilmesidir. Bu beklentileri ancak gelişmiş filo-trafik yönetimi ve navigasyon yazılımları tarafından yönetilen ve doğal navigasyon (herhangi bir iz-şerit takip etmeyen) kullanan sistemlerin karşılayabileceği düşünülüyor.

İtalyan AGV sistemleri üreticisi OPPENT, teknoloji ve güvenlik seviyelerine sahip yeni AGV çözümü EVO Ailesini geliştirirken ana hedefi, üretim alanlarında kullanılabilmesiydi.

Sadece kapalı depo alanlarında kullanılan AGV sistemleri ile karşılaştırıldığında, EVO ailesi gibi üretim alanlarında çalışabilecek AGV sistemleri’nden beklenen başlıca özellikler aşağıdaki gibi listeleniyor:

Yüksek Teknoloji: Sadece yönetim yazılımı ile değil farklı birçok sistem ve yazılım ile entegrasyon kapasitesi (kapılar, asansörler) navigasyon için ek altyapılara ihtiyaç duyulmaması. Aynı yazılım ile geniş alanlarda filo ve trafik yönetimi yapılabilmesi.

Yüksek Güvenlik Seviyesi: Fabrika çalışanları ve diğer araçlar/ekipmanlar ile ortak kullanılan rotalarda, güvenlik riski oluşturmadan operatörsüz çalışabilme yeteneği.

Rota ve Hızların Adaptif Şekilde Yönetilebilmesi: Sabit rotalar yerine işletmenin ihtiyaç duyacağı şekilde rota değişikliklerinin yapılabilmesi ve operasyonel taleplere ve ortam koşullarına göre hız yönetimi.

OPPENT, EVO Ailesi ile bu beklentileri tam anlamıyla karşılayarak, tüm intralojistik süreçlerin üretim alanları da dahil edilerek otomatik hale getirilmesini sağlıyor.

Bu sayede, sanayi tesislerinde sadece kapalı-kontrollü rotalarda ve depolarda çalışan AGV sistemlerinden, Endüstri 4.0 teknik kapasite beklentilerini tamamen karşılayabilen AGV sistemlerine geçiş sağlanabilecektir.

EVO ailesinin üyelerinde EVORollerTM çok yönlü hareket kabiliyeti, her biri 150 kg taşıma kapasitesindeki konveyör sistemleri, 360° güvenlik alanı, otomatik şarj sistemi ile operatöre gerek kalmadan üretim alanından lojistik işlemleri otomatik hale getirebiliyor.

OPPENT, İtalya, İspanya ve Dubai’den sonra Türkiye’de kurduğu güçlü kadrosuyla Intralojistik çözümü EVO AGV Ailesi ile, Türkiye’deki lojistik sektöründeki ihtiyaç sahipleri ve sanayi tesislerinin lojistik süreçlerini Endüstri 4.0 gereklilikleri seviyesine yükseltmeyi amaçlıyor.