Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ENDÜSTRİ 4.0’IN ÖN KOŞULU OLARAK AKILLI SENSÖRLER

SICK

Akıllı fabrika adı verilen oluşumu meydana getiren parçalar iş istasyonları süreçlerini koordine edip birbirleriyle çalışıyor. Üretim yapıları bağımsız olarak kendilerini organize ve optimize eden otonom birimlere dayanır. Akıllı sensörler, Endüstri 4.0’ın uygulanması için ön koşul oluyor. Çünkü akıllı fabrikanın sadece akıllı, zeki ve iletişimi etkinleştirilmiş sensörler tarafından sunulabilen verilere ihtiyacı var. “İletişimi etkinleştirilmiş” sensör verileri alışverişinin bir makine kontrolörü veya bulut tabanlı bir uygulama ile yapılabilmesi anlamına geliyor. Böylece sensör parametreleri saniyeler içinde yeni üretim siparişlerine otomatik olarak uyarlanıyor veya bir ışık bariyeri optiklerindeki kirleri algılıyor ve durumu doğrudan kontrol merkezine bildiriyor.

Teşhis yetenekleri ve entegre fonksiyonlar aracılığıyla oluşturulan zekanın, akıllı fabrikada kullanımı ne anlama geliyor?

Akıllı fotoelektrik sensörler nesnenin yapısındaki örnekleri ve bunlardaki değişiklikleri algılayabiliyor. Bu, doğrudan ve otonom bir şekilde PLC’de değil sensörde gerçekleşiyor. Makine prosesleri bu nedenle hızlandırılıyor; kontrol programı geliştiriliyor. Bu da daha fazla tesis verimliliği ve müşteriler için daha düşük maliyetler anlamına geliyor. Akıllı sensörlerin çeşitli tanılama işlevleri kritik durumları algılayabiliyor ve makine arıza nedeniyle plansız bir şekilde duraklamadan önce, bunları anında düzeltebiliyor. Bu da çalışma güvenilirliğini ve buna bağlı olarak da tesisin tamamının üretkenliğini arttırıyor. Zekanın ilave edilmesi, kanıtlanmış teknolojiyi akıllı sensörlere dönüştürüyor. Portföydeki endüktif akıllı sensörler, nesne ile sensör arasındaki mesafeyi algılayıp, makine proseslerinin ne zaman hedef durumdan saptığını belirleyebiliyorlar. Sapma ile ilgili zamanında uyarı veriyor hatta ürün kalitesi ile ilgili otonom açıklamalar yapıyorlar.

AKILLI FABRİKA İÇİN AKILLI SENSÖRLER

Nihai olarak tüketiciler, akıllı sensörler ve dinamik interaktif üretim süreçlerinden faydalanıyorlar ve bireysel ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayan ürünlere sahip olmak istiyor. Bu tür tekrarlamayan işlerin klasik üretim yapıları ile gerçekleştirilmesi ya imkansız ya da maliyeti çok yüksek. Örneğin mobilyalar, günümüzde internette yapılandırılabiliyor. Boyutlar, tasarım öğeleri, ahşap türü ve renkler serbestçe seçilebiliyor, bir araya getirilebiliyor ve sipariş verilebiliyor. Müşterinin siparişi, internet aracılığı ile üretim sistemine ve makinelere ulaşıyor. Makinelerde bulunan akıllı sensörler, belirli bir ürün için kontrolör tarafından, uygun şekilde parametrelendirilebiliyor. Böylece istenen mobilya parçası otomatik olarak üretilebiliyor.

Üretimin, denetlemenin, ambalajlamanın ve dağıtımın tamamı bireysel siparişe göre ve manuel müdahaleler olmadan gerçekleşiyor. Müşteri, kendine özel ürünü seri üretilen ürün fiyatına alıyor. Tabii akıllı sensörlerin yapabildikleri bununla sınırlı kalmıyor. Sensörleri geleceğin en önemli teknolojisi yapan daha otonom yapılar; daha geniş ağa sahip tesisler ve fabrikalar, daha fazla yazılım ve bilgi teknolojileri içeren üretim ve ürünler. Bu nedenle esneklik, gelecekte daha fazla talep görecek. Endüstri 4.0 müşterilerin tesislerine daha bireysel olarak ihtiyaçlarına hızlı ve hassas bir şekilde tepki verebilmeyi gerektiriyor. Bu da, akıllı sensörlerde yeni işlevselliklere sürekli ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.