Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Endüstri 4.0 Çağında Lojistik

SICK Türkiye

Lojistikle ilgili nesneleri tedarik zincirinin tüm üyeleri için kullanılabilir kılmak, verimlilik açısından önemli miktarda potansiyel ortaya koyuyor. Bunun ön koşuluysa, düzenlenmiş ve standartlaştırılmış güvenli bir veri alanı.

Dijitalizasyon, ağ oluşturma, bulut bilişim, veri güvenliği hem hızlı hem de tutarlı veri ve bilgi seviyesinde dördüncü endüstriyel devrim, lojistik sektöründe dâhi devam ediyor. Lojistikle ilgili nesneleri tedarik zincirinin tüm üyeleri için kullanılabilir kılmak, verimlilik açısından önemli miktarda potansiyel ortaya koyuyor. Bunun ön koşuluysa, düzenlenmiş ve standartlaştırılmış güvenli bir veri alanı. Lojistik, güvenli bir veri alanının olanaklarından özellikle yararlanabilecek sektörlerden biri. Bunun sebebi, lojistik süreçlerinin büyük ölçüde hızlı bir şekilde kullanılabilir ve özellikle lojistik nesnelerinin özelliklerinden gelen tutarlı ve güvenilir verilere dayanmasıdır.

Ana Veri Henüz Tüm Üyeler İçin Kullanılabilir Değil

Güncel otomasyon derecesine bakıldığında, çoğu taşıma ve lojistik sisteminin bir parça numarası, nesne geometrisi ve nesne ağırlığı gibi bir nesne kimliğiyle çalıştığı görülür. Ürünler, kutular, paletler veya diğer yük taşıyıcıların özellikleri tipik olarak lojistik veya sınıflandırma merkezlerinin gelen ya da giden mallar kısımlarında kaydedilir. Ancak, tüm tedarik zinciri içinde kullanılabilirlikleri; şirket sınırları, depolama ve arşivleme konusunda standart eksikliği, güncellemeler konusunda kural ve düzenlilik eksikliği ile bazen manuel ve dolayısıyla hataya açık kayıt prosedürü sebebiyle sınırlıdır.

Özellikle yapı, dil, mülkiyet hakları ve veri güvenliği konusunda soruların netleşmediği göz önüne alındığında, materyal ana verileri ve nesne özellikleri yalnızca nadir durumlarda proaktif bir şekilde tedarik zinciri için kullanılabilir kılınır. Değişimler açısından bakıldığında, bilişim teknolojisi konularıyla uğraşmak aslında üreticilere kalmıştır. Yalnızca onlar ürünleriyle ilgili hangi verinin ne zaman değişeceğini bilirler ve dolayısıyla kapsamlı bilgileri hızlı bir şekilde sağlayabilecek kişiler yalnızca onlardır. Bilgiler sağlanmadığında büyük problemler doğabilir.

Örneğin, bir tedarikçi “içerik” nesne özelliğini bir pazarlama kampanyasının parçası olarak “%10 daha fazla içerik” olarak değiştirdiği ancak sürecin ilerdeki aşamalarında lojistikten sorumlu olanlara bunu bildirmediği takdirde, bunun otomasyonlu taşıma ve lojistik süreçleri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Sonuç olarak depo boyutları ve konteynerler planlandığı gibi kullanılamaz, yanlış depo alanı önerileri stok aktarımlarını tetikler ve sevkiyat üniteleri boyut ve ağırlık açısından değişkenlik gösterir.

Bu örnek, bu tür verileri bir tedarik zinciri içindeki tüm ortaklar için güvenli bir platform üzerinde kullanılabilir kılarak onların kendilerine özgü süreçlerini optimize etmesini sağlamanın gelecekte neden zorunlu olacağını gösteriyor.

Tanımlanan veriler daha sonra bulutta oturum açarak süreç verimliliğini artırıyor.

Nesne Bilgilerini Lokalden Optimum Globale Almak

Modern lojistik sistemleri ve süreçlerine gelindiğinde, “iş hacmi” ve “esneklik” gereklilikleri ilk bakışta karşılanması zor gibi görünür. Bunları gelecekte daha iyi karşılayabilmek için artık sadece lokal optimumu, örneğin otomasyonlu bir depoyu güvenceye almakla kalmayan, aynı zamanda tüm tedarik zinciri için de global bir fayda sağlayabilen otomasyon çözümleri gerekmektedir. Bu da gelecekte daha fazla nesne bilgisinin gerekli olacağı ve bunların tedarik zincirinin her noktasında serbest ve hızlı bir şekilde kullanılabilir olması gerektiği anlamına gelir. Ancak bu ek bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirilmesi gereken görevin yalnızca bir parçasıdır. Aynı zamanda, şirket sınırları içinde bile nesne verilerini saklamak ve arşivlemek için tutarlı standartlara sahip olmak şarttır.

Bu durum, ana veri arşivlerinin standartlaştırılmasını, veri değişiklikleri durumunda geçerli olacak kuralları, gerçek zamanlı kullanılabilirlik için kuralları, mülkiyet verilerinin otantikliği ve hakları ile her şeyden önce veri güvenliğini açıkça tanımlamayı içerecektir. Şirketler, Endüstri 4.0 çağında bile genel olarak yalnızca veri alanının güvenliğinden emin olabildiklerinde kendi verilerini kullanılabilir kılacaktır. Ana gereklilik şu şekilde formüle edilebilir: Gizlilikten kaçınmayı isteyerek savunan bir iletişim nasıl mümkün olduğunca güvenli kılınabilir ve aynı zamanda erişilebilir kalabilir?

Güvenli Bir Lojistik Veri Alanı Yoluyla Artan Süreç Verimliliği

Daha fazla nesne özelliği bilgisine sahip olmak, daha fazla taşıma ve lojistik sürecinin gerçekleştirilmesini sağlar. Sevkiyat kartonlarının içeriği veya bir paletin yükleme şablonu gibi veriler bir defa kaydedildikten ve sonra bir veri alanında güvenli biçimde kullanılabilir olduktan sonra, tüm tedarik zinciri boyunca birçok defa yeniden toplanması gerekmez. Bundan sonra, atılacak adımlardan önce göreceli olarak düşük bir maliyete verileri doğrulamak yeterlidir.

Mal alıcıları bulutta oturum açabilir, sınıflandırılmamış paletlerin boşaltılmasından önce yükleme şablonunu veya “bidon toplama” için yük taşıyıcı tahsisatı gibi sevkiyatlarını görüntüleyebilir ve proaktif önlemler alabilir. Bu yalnızca lojistikle ilgili değer yaratımı için yeni olanaklar yaratmakla kalmaz ve aynı zamanda e-ticaret, çok kanallı satış veya uzak erişimli tedarik zincirleri gibi yüksek süreç karmaşıklığına sahip yeni iş modellerini olanaklı kılar.

Sensörden Doğrudan Güvenli Veri Alanına

Konvansiyonel ana verileri ek nesne özelliklerini gerekli kalite standardında toplayabilen, bunları işleyebilen ve bunları bulut içinde kullanılabilir yapabilen akıllı sensör, sistem ve yazılım çözümleridir. Nesne ve parça seviyesinde bu çözüm; barkodların, 2D kodların, rakamların ve karakterlerin tanımlanabilmesini veya bir nesnenin geometrik boyutlarının kaydedilebilmesini sağlayan SICK’in 2D/3D görüntü işleme sensörleri tarafından gerçekleştirilir. Bir sonraki paket toplama aşamasında, lazer alan tarayıcıları parsellerin, kutuların ve diğer sepetlerin hacimleri ile yükleme geometrilerini belirler.

Paletlerin yüksekliği ve genişliği, 3D görüntü işleme sensörleri veya ışık kılavuzlarıyla kaydedilebilir. RFID kapıları, kamyon kasalarının yüklenmesinin otomatik olarak algılanmasını sağlar. Bir kontrol cihazı ve entegre bir web sunucusuna bağlı RFID antenleri endüstriyel veri alanına doğrudan bir bağlantı sunar. Kaydedilen nesne özelliklerini bir zaman etiketi ile çıkaran, bunları bir veri tabanında saklayan ve gerekirse bunları buluta gönderebilen “Package Analytics” yazılımı da aynı kaynakta bulunabilir. Dolayısıyla, SICK’in bu veri alanının mimarisinde aktif biçimde yer alması şaşırtıcı değildir. SICK, kâr amacı gütmeyen Industrial Data Space e. V. birliğinin yanı sıra, Fraunhofer-Gesellschaft araştırma kuruluşu, ZVEI Alman Elektrik ve Elektronik Üreticileri Birliği ve başka 15 ticari girişimin kurucu üyesidir. Hep birlikte hem Avrupa hem dünya çapında güvenli bir veri alanının kurulumunda rol oynama hedefi belirlemiştir. Birlik, çeşitli endüstri sektörlerinden farklı boyutlara sahip şirketlerin verilerini güvenli bir şekilde bağlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Dijitalizasyon Üzerinden Yeni Lojistik Hizmetleri

Lojistiğin geleceği, değer yaratmak için yeni bir potansiyel oluşturacak ve yeni iş modellerinin kurulmasını sağlayacak olan uçtan uca dijitalizasyonda yer alıyor. Nesne bilgilerinin akıllı sensörler yardımıyla kaydedilmesi, toplanması, değerlendirilmesi ve tedarik edilmesi bunun içinde bir veri zenginliği sağlıyor; ancak gerçek değeri sadece, tedarik zincirinde yer alan tüm ortaklar verileri tedarik ederken, paylaşırken ve bunlara erişirken güvenliğe sahip olduklarında açığa çıkarmasıdır.