Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

AKILLI FABRİKALARDA SANİYEDE BİR GİGABİT HIZLA HABERLEŞME FIRSATI

CLPA

Türkiye Bilişim Derneği tarafından Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 12. kez düzenlenen İstanbul Bilişim Kongresi, “Verinin Paraya Dönüşümü, Ticarette Dijital Çağ” ana temasıyla Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. World Media tarafından bu yıl 3. kez hayata geçirilen Endüstri 4.0 Zirvesi ise; “Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, IoT” ana temasıyla Intercontinental Hotel’de düzenlendi. İstanbul Bilişim Kongresi’nde “Veri Madenciliği” panelinde konuşmacı olarak yer alan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, 3. Endüstri 4.0 Zirvesi’nde de konuşma gerçekleştirdi.

Sanayi 4.0’a uyumlu üretimin desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haberleşme platformu CC-Link (Control&Communication Link) hakkında bilgi veren Tolga Bizel, robot teknolojileri konusundaki güncel gelişmelere de değindi.

CC-LINK IE TEKNOLOJİSİYLE FABRİKALARDAKİ ROBOTLAR DAHİL TÜM ÜRETİM HATTININ SANİYEDE BİR GİGABİT HIZLA HABERLEŞEBİLDİĞİNİ BELİRTEN CLPA TÜRKİYE MÜDÜRÜ TOLGA BİZEL, BU SAYEDE SANAYİ 4.0’IN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMENİN ÇOK DAHA KOLAY OLACAĞINI VURGULUYOR.

ROBOTLAR SAYESİNDE İNSANLAR DAHA KALİTELİ İŞLER YAPACAK”

Yüksek üretim kabiliyeti olan Türkiye’nin robotlu otomasyon sektöründe de büyük bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Tolga Bizel, “Bu üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için rekabet edebilir olmak, rekabet için de üretim kalitesini artırırken maliyetleri düşürmek gerekiyor. İnsanla birlikte çalışan robotlu sistemler tüm bu gereklilikleri bir arada sunabilecek ideal çözümlerden biri. Robotları kullandığımız işler genelde insanların bir zaman sonra yapmaktan sıkılabildikleri tekrarlayıcı veya insan eliyle sağlanamayacak hassasiyetlere ihtiyaç olan ya da sağlık açısından zararlı ve tehlikeli işler olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlerde robotların rol almasıyla birlikte ilgili departmanlarda çalışanlar üretim hattında farklı bir bölüme transfer edilerek yeni bir görev alabiliyor. İşletmeler yetişmiş insan gücünü kaybetmek istemedikleri için birçok fabrikada bu tür uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Ayrıca robotların sağladığı kapasite artışı ve hız sayesinde büyüyen işletmelerde farklı fırsatların da ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına baktığımızda; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış ülkeler olduklarını görüyoruz” diyen Bizel, dolayısıyla yatırımların da ağırlıklı bir şekilde robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz haberleşme sağlayan açık ağlar üzerine olacağının altını çizdi.

İLETİŞİM VERİLERİNİN GÜVENLİ YÖNETİMİ

Sanayi 4.0 kavramını, siber fizik sistemlerin Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birleşimi olarak özetleyen Tolga Bizel, “Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan biri büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi. Akıllı fabrikalarda robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında bant genişliği büyük önem taşıyor ve bu noktada devreye CCLink IE giriyor. Endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link IE platformu, bu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indiriyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçüde kolaylaşıyor ve sanayicilerin rekabet gücü artıyor. CC Link uyumlu ürün üreticileri ve CC Link teknolojisi kullanıcılarından oluşan CLPA’nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet protokolü olarak öne çıkıyor” dedi.

TOLGA BİZEL, CLPA TÜRKİYE MÜDÜRÜ; “ÜRETİM KABİLİYETİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN REKABET EDEBİLİR OLMAK, REKABET İÇİN DE ÜRETİM KALİTESİNİ ARTIRIRKEN MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK GEREKİYOR. İNSANLA BİRLİKTE ÇALIŞAN ROBOTLU SİSTEMLER TÜM BU GEREKLİLİKLERİ BİR ARADA SUNABİLECEK İDEAL ÇÖZÜMLERDEN BİRİ”

ÜRETİM KAYIPLARI ÖNLENİYOR

CC-Link’in hatalı, arızalı ya da bakım gerektiren ikincil istasyonunu otomatik olarak devreden çıkartma özelliğine sahip olduğunu belirten Tolga Bizel, bu esnada diğer tüm istasyonların network yanıt sürelerini etkilemeden çalışmaya devam edebildiklerini vurguladı. Yalnızca CC-Link’e özgü olan bu özelliğin esnek üretim hattı yapılandırmaları oluşturulmasına imkan tanıdığını belirten Bizel; “Hata düzeltildiğinde bağlantısı kesilen istasyon, otomatik olarak tekrar veri hattına bağlanabiliyor. Böylelikle yerel enerjinin kesilmesi ya da makineye bağlı yerel network istasyonlarının gücünü kesen güvenlik anahtarının devreye girmesi durumlarında da network resetleme gerekliliği ortadan kalkıyor. Bu özellik sayesinde, üretim kayıplarının önüne geçilebildiği gibi ek yazılım geliştirme ve devreye alma zamanından da ciddi oranda tasarruf sağlanıyor” dedi.