Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Vinçlerde Enerji Tasarrufu

Belirli bir yüksekliğe kaldırılan yükler, kaldırıldığı yükseklikle orantılı olarak potansiyel enerji kazanırlar. Vinçlerin kaldırma eksenini düşündüğümüzde yükü belirli bir yüksekliğe çıkarmak için 100 birim enerji harcanıyorsa, bu enerjinin yaklaşık 20 birimi sistem kayıplarına giderken, 80 birimi yük tarafından potansiyel enerji olarak kazanılmış olur.

Yükün kazanmış olduğu bu enerjinin indirme işlemi sırasında yine yaklaşık 20 birimi sistem kayıplarına gider ve geriye kalan 60 birimlik enerji, standart vinç uygulamalarında kaldırma motoru sürücüsüne bağlı dirençler üzerinde ısı enerjisine dönüştürülür.

Direnç üzerinde ısıya dönüşen enerji, herhangi bir yerde yeniden kullanılamadığından 100 birimlik enerji harcanarak yapılan kaldırma işleminde harcanan enerjinin %60’ı kaybedilmiş olur. Enerjinin üretim sürecinde önemli bir girdi maliyeti olduğu gerçeğinden yola çıkarak indirme işlemi sırasında kaybedilen bu enerjinin yeniden kullanılabilir hale gelmesi oldukça önemlidir.

Schneider Electric, vinç uygulamalarında enerji verimliliği sağlayan AFE (Active Front End) sistemiyle, kullanılan enerjiden maksimum verimlilik sağlamayı amaçlar.

Yukarıdaki sistemde AFE ünitesi yük kaldırma esnasında şebekeden güç çekiyor ve sürücüler aracılığıyla motora aktarıyor. Yük indirme esnasında ise sürücüye dönen rejeneratif enerji DC baraya bağlı diğer sürücülerde tüketim varsa kullanılabiliyor. Eğer tüketim yoksa AFE vasıtasıyla AC şebeke tarafına geçerek şebeke tarafındaki diğer tüketicilere aktarılabiliyor.

AFE sistem kullanılarak yapılmış bir vinç uygulaması incelenecek olursa, vincin çalışma süresi ve sıklığına bağlı olarak makul bir yatırım geri dönüş süresi olduğu görülebilir.